Üldandmed Loodus Ajalugu
Külad, mõisad, kirikud ja muud paigad Koolid, seltsid, raamatukogud, muuseumid Kultuuriloolised isikud
Hargla (Harglõ)
Kanepi
Karula
Põlva
Rõuge (Rõugõ)
Räpina (Räpinä)
Urvaste (Urvastõ)
Vastseliina (Vahtsõliina)
Võru (Võro) linn
KOOLID, SELTSID, RAAMATUKOGUD, MUUSEUMID Üldandmed

• Adolf Vaigla isiklik arhiiv I, II Materjalid Räpina Aiandus-ja Koduloomuuseumis
• Ainelo, A. Räpina postkontor 1913-1960. Räpina, 2008
• Andresen, L. Eesti rahvakooli pedagoogika ajalugu I - II. Tln., 1997, 1999, 2002
• Andresen, L. Räpina kooli- ja kultuuriloost. Mälestused. Otepää, 1968 Käsikiri Räpina Aiandus- ja Koduloomuuseumis
• Hindrik Heeringu mälestused ja isiklikud dokumendid. Materjalid Räpina Aiandus-ja Koduloomuuseumis
• Kals, A. Pime koolmeister ja usumees Mäletu Jaan (1749 - 1827). - Emakeele Seltsi Aastaraamat 35 - 42. 1989 - 1996. Tln., 1998
• Kivistik, V. Tagasivaade Räpina kooliloole. Koit, 5. nov. 2005
• Kodu-uurija Hindrik Heering. - Koit, 27. juuni 2000
• Liim, A. Räpina mõisa talupoegade perekonnanimed. 1996 Käsikiri Räpina Aiandus- ja Koduloomuuseumis
• Mõtsar, T. Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseum. - Muuseum, 1999, nr 1 (6)
• Meenutusi Veriora, Kahkva, Kirmsi, Veerksu külade kultuurielust. Koostanud Kalju Mähar. Trt., 1990 Käsikiri Räpina Aiandus- ja Koduloomuuseumis
• Nagelmaa, A. Ühe Räpina rahvavalgustaja eluteest ja tööst. - Koit, 17. jaan. 1984
• Palgi, D. Jaan Port eesti keele õpetajana Räpinas. - Emakeele Seltsi Aastaraamat 31. 1985. Tln., 1985
• Paul Lehestik. - Koit, 1. okt. 1988
• Reimer, A. 300 aastat eesti kooli Põlvamaal. - Nõukogude Õpetaja, 27. okt. 1988
• Ritsing, R. Räpina laulukoorid ja orkestrid. - Põlva rajoonis. Kodu-uurijate seminarkokkutulek 17.-20. augustini 1978. Artiklite kogumik. Tln., 1978
• Ritslaid, V. Räpina kultuurielust aegade jooksul. - Koit, 7. jaan. 1975
• Räpina koolid ja koolmeistrid Materjalid Räpina Aiandus- ja Koduloomuuseumis
• Räpina Metsamajand 1947-1992. Koost. V. Kütt, J. Tiivoja. Räpina, 2008
• Räpina muusikaelu Materjalid Räpina Aiandus- ja Koduloomuuseumis
• Räpina muusikaelu. Käsikiri Räpina Aiandus- ja Koduloomuuseumis
• Saaremäe, L. Lehekülgi Võõpsu raamatukogu ajaloost. Põlvamaa kodulookogumik Minevikumälestusi III. Põlva, 2005
• Tõnurist, E. Eesti külamuusikud sajandi vahetusel. - Eesti külaelu arengujooni. Toim. A. Viires. Tln., 1985
• Tigane, T. Juubilarist. R. Ritsing. - Koit, 24. märts, 14. aprill 1988
• Vene õppekeelega Räpina 9. kl. kool Käsikiri Räpina Aiandus- ja Koduloomuuseumis
• Zirnask, M. Ekskursioon läbi elu. Isiklikud mälestused. Käsikiri Räpina Aiandus- ja Koduloomuuseumis
• Zirnask, M. Kodu-uurija Janhard Kaldojast. - Koit, 11. juuni 1998
• Zirnask, M. Räpina kultuurielu kandjatest. - Koit, 29. mai 1993
 
Naha kool

• Naha algkool. Materjalid Räpina Aiandus- ja Koduloomuuseumis
• Peebu, V. Oma pesa, oma laul (Naha Algkooli ajaloo ülevaade). Räpina, 2007.
 
Räpina (Räpinä) Kõrgem Aianduskool

• Haljasmägi, K. Räpina Kõrgem Aianduskool tähistab juubelit. - Maakodu, 1999, nr 6
• Kennik, A. Kutsehariduskool Räpinas. - Perfokaarte Põlva rajooni ajaloost ja loodusest. Tln., 1978
• Meenutusi Räpinast Käsikiri Räpina Aiandus- ja Koduloomuuseumis
• Mälestused Räpinast ja aianduskoolist Käsikiri Räpina Aiandus- ja Koduloomuuseumis
• Räpina Aianduskool 1924-2004 = Räpina Gardening College 1924-2004. [Eessõna H. Luiga] Räpina, 2004
• Räpina Aianduskool aja peeglis 1924-2004. [Eessõna H. Luiga] Räpina, 2004
• Räpina Sovhoostehnikum. Tln., 1984
• Räpina Sovhoostehnikumi kroonika Käsikiri Räpina Aiandus- ja Koduloomuuseumis
 
Räpina (Räpinä) Koduloo- ja Aiandusmuuseum

• Eesti muuseumid. Tln., 2003
 
Kirmsi kool

• Andresen, L. Eesti rahvakooli pedagoogika ajalugu I - II. Tln., 1997, 1999, 2002
 
Räpina (Räpinä) keskkool

• Andresen, L. Eesti rahvakooli pedagoogika ajalugu I - II. Tln., 1997, 1999, 2002
• Kappo, J. Siin- ja sealpool maanteed. Põlva rajoon. Tln., 1989
• Rüglik. Räpina Ühisgümnaasiumi kirjanduslik almanahh. Koost. M. Oper, A. Raadla. Räpina, 2008
• Räpina keskkool 70. - Koit, 28. aprill 1983
• Räpina koolid ja koolmeistrid Materjalid Räpina Aiandus- ja Koduloomuuseumis
 
avalehele