Üldandmed Loodus Ajalugu
Külad, mõisad, kirikud ja muud paigad Koolid, seltsid, raamatukogud, muuseumid Kultuuriloolised isikud
Hargla (Harglõ)
Kanepi
Karula
Põlva
Rõuge (Rõugõ)
Räpina (Räpinä)
Urvaste (Urvastõ)
Vastseliina (Vahtsõliina)
Võru (Võro) linn
Siist päset kaema aoluulidsõ Võromaa kodoluulidsõ kirändüsnimistü vanõmbat variantsi (andmõ 2004. aastaga saisuga)
KOOLID, SELTSID, RAAMATUKOGUD, MUUSEUMID Üldandmed

• Adason, T., Teesalu, E. Vastseliina valla koolidest. - Vastseliina keskkooli kodulooline almanahh. Vastseliina, 1998 Materjal saadaval ka Vastseliina Gümnaasiumi kodulehel
• Andresen, L. Eesti rahvakooli pedagoogika ajalugu I - II. Tln., 1997, 1999, 2002
• Koolioppus läbi ao. Rmt: Võromaa kodolugu. Vahtsõliina kihlkund. Koost. N. Reimann. Võro, 2004
• Ojala, T. Haridusest Vastseliinamail. - Forseliuse Seltsi toimetised. Trt., 2000
 
Misso Apteek

• Misso Apteek 80. Koost. E. Uibo. Eesti Rohuteadlane 2005, nr. 5
 
Kahkva kool

• Andresen, L. Eesti rahvakooli pedagoogika ajalugu I - II. Tln., 1997, 1999, 2002
 
Luuska kool

• Andresen, L. Eesti rahvakooli pedagoogika ajalugu I - II. Tln., 1997, 1999, 2002
 
Kapera kool

• Kapera kooli ajalugu 1944-1992. Materjal Vastseliina Gümnaasiumi kodulehel
 
Loosi kool

• Loosi kool. Materjal Vastseliina Gümnaasiumi kodulehel
 
Mauri kool

• Andresen, L. Eesti rahvakooli pedagoogika ajalugu I - II. Tln., 1997, 1999, 2002
 
Plussa (Tsäpsi) kool

• Andresen, L. Eesti rahvakooli pedagoogika ajalugu I - II. Tln., 1997, 1999, 2002
• Tsäpsi Algkool aastatel 1922-1926 ja 1944 -1976. Materjal Vastseliina Gümnaasiumi kodulehel.
 
Tabina kool

• Andresen, L. Eesti rahvakooli pedagoogika ajalugu I - II. Tln., 1997, 1999, 2002
• Tabina kool. Materjal Vastseliina Gümnaasiumi kodulehel
 
Tüütsmani (Tüütsmäe) kool

• Andresen, L. Eesti rahvakooli pedagoogika ajalugu I - II. Tln., 1997, 1999, 2002
 
Vastseliina (Vahtsõliina) koduloomuuseum

• Eesti muuseumid. Tln., 2003
 
Vastseliina (Vahtsõliina) kool

• Ojala, T. Haridusest Vastseliinamail. - Forseliuse Seltsi toimetised. Trt., 2000
• Ojala, T. Vastseliina Gümnaasiumi koolimuuseumist. - Forseliuse Sõnumid. 1999 (6)
• Saarniit, J. Vastseliina algkool 1737 - 1937. Vastseliina, 1937
• Saarniit, J. Vastseliina kihelkonna hariduselust. Käsikiri Vastseliina koduloomuuseumis
• Saarniit, J. Vastseliina kihelkonna muusikaelu arenemisest. 1973 Käsikiri Vastseliina koduloomuuseumis
• Vastseliina Gümnaasium 60. Koost. K. Lendsaar. Vastseliina, 2007
• Vastseliina Keskkooli ajaloost. Materjal Vastseliina Gümnaasiumi kodulehel
• Vastseliina kool läbi aegade. Toim. T. Ojala. Vastseliina, 2000
 
Misso kool

• Misso kool 1753 - 1992. Käsikiri Võru Instituudis
 
Siksali-Poksi kool

• Siksali-Poksi kool. Materjal Vastseliina kooli kodulehel
 
avalehele