Üldandmed Loodus Ajalugu
Külad, mõisad, kirikud ja muud paigad Koolid, seltsid, raamatukogud, muuseumid Kultuuriloolised isikud
Hargla (Harglõ)
Kanepi
Karula
Põlva
Rõuge (Rõugõ)
Räpina (Räpinä)
Urvaste (Urvastõ)
Vastseliina (Vahtsõliina)
Võru (Võro) linn
Siist päset kaema aoluulidsõ Võromaa kodoluulidsõ kirändüsnimistü vanõmbat variantsi (andmõ 2004. aastaga saisuga)
KOOLID, SELTSID, RAAMATUKOGUD, MUUSEUMID
Üldandmed

• Andresen, L. Eesti rahvakooli pedagoogika ajalugu I - II. Tln., 1997, 1999, 2002
• Antsla hariduselu 130. Toim. S. Vene. Antsla, 2007
• Antsov, J. Vana-Antsla ja Urvaste laulukooride ajaloost. - Töörahva Elu, 13., 16. juuli 1968
• Karu, E. Maaseltside osa talurahva kultuurielu ümberkujunemisel 19. sajandil ja 20. sajandl algul. - Eesti külaelu arengujooni. Toim. A. Viires. Tln., 1985
• Kononenko, E. Antsla vald tähistas oma hariduselu 130. sünnipäeva. Võrumaa Teataja, 13. okt. 2007
• Pulk, M. Naisseltsid taasiseseisvunud Eestis Antsla ja Urvaste vallas. 1997. Antsla Gümnaasiumis
• Rebane, L. Antsla hariduselu 130. Võrumaa Teataja, 9. okt. 2007
• Roos, M. Antsla linnaraamatukogu. 2000. Antsla Gümnaasiumis
• Saar, H. Osula raamatukogu 1901 - 1999 Võru Instituudis
• Urvaste hariduselu 315. Urvaste, 2003
• Veri, K. Antsla Tarbijate Kooperatiiv - vanim Eestis. - Töörahva Elu, 29. aug. 1978
 
Antsla kool

• Aarna, E. Antsla keskkool sõjajärgseil aastail. 1969. Antsla Gümnaasiumis
• Andresen, L. Eesti rahvakooli pedagoogika ajalugu I - II. Tln., 1997, 1999, 2002
• Antsla kool läbi aegade - 60 aastat Antsla koolielu. Toim. H. Kool. Antsla, 2005
• Arna, E. Antsla kooli asutamisest. 1981. Antsla Gümnaasiumis
• Kersna, V. Antsla keskkool ajalehtede "Töörahva Elu" ja "Kolhoosi Elu" veergudel. 1975. Antsla Gümnaasiumis
• Keskkoolist gümnaasiumiks. 55 aastat Antsla koolielu. 2000. Võru Instituudis
• Kool, H. Kooli tähtsündmust meenutades. Antsla keskkooli 50. sünnipäev. - Töörahva Elu, 18. aug. 1988
• Kool, K. Antsla keskkooli ajaloost läbi aegade Antsla Gümnaasiumis
• Kool, K. Antsla koolid 1918 - 1940. 1995 Antsla Gümnaasiumis
• Lemats, P. Kool muutuvas ajas Antsla Gümnaasiumis
• Müürsepp, Ü. Kodu-uurimise arengust Antsla keskkoolis. 1976. Antsla Gümnaasiumis
• Voolma, A. Võru rajooni maaelanike rõivastus. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXI. Tln., 1966
• Zibo, V. Aeg ja elu. Antsla keskkool ajakirjanduses. 1985 Antsla Gümnaasiumis
 
Kauksi kool

• Kool, K. Antsla koolid 1918 - 1940. 1995 Antsla Gümnaasiumis
 
Kiltre kool

• Kool, K. Antsla koolid 1918 - 1940. 1995 Antsla Gümnaasiumis
 
Koigu kool

• Andresen, L. Eesti rahvakooli pedagoogika ajalugu I - II. Tln., 1997, 1999, 2002
 
Kraavi kirikukool

• Kenk, V., Ploom, E. Siin-ja sealpool maanteed. Võru rajoon. Tln., 1972
• Ploom, T. Mälestusmärgid ja tähised jutustavad. - Töörahva Elu, 27. aprill 1985
 
Kuldre (Kuldri) kool

• Kononenko, E. Kuldre kool täitub laulust tulnud valgusega. Võrumaa Teataja, 15. nov. 2003
• Urvaste hariduselu 315. Urvaste, 2003
 
Kärgula (Sulbi) kool

• Andresen, L. Eesti rahvakooli pedagoogika ajalugu I - II. Tln., 1997, 1999, 2002
 
Linnamäe (Liinamäe) kool

• Andresen, L. Eesti rahvakooli pedagoogika ajalugu I - II. Tln., 1997, 1999, 2002
• Mikkelsaar, R. V. Mälestusi minu esimesest koolist. 1961. Võrumaa Muuseumis
 
Lusti kool

• Kinsi, M. Antsla valla Lusti kooli ajaloost algusest kuni tänapäevani. 1997 Antsla Gümnaasiumis
• Kool, K. Antsla koolid 1918 - 1940. 1995 Antsla Gümnaasiumis
• Leht, M-A. Antsla vald sulgeb Lusti kooli. Võrumaa Teataja, 4. veebr. 2006
 
Lüüsi kool

• Kool, K. Antsla koolid 1918 - 1940. 1995 Antsla Gümnaasiumis
 
Osula kool

• Guth, U. Osula kool saab uue võimla. Võrumaa Teataja, 9. sept. 2006
• Hallik, A. 240 aastat Osula kooli. Võrumaa Teataja, 5. mai 2005
• Kallejärv, T. Matkaradu Võru- ja Põlvamaal. Tln., 1992
• Kostabi, H. Osula 350. - Töörahva Elu, 25. august 1988
• Saar, H. Osula kool läbi aegade. 1995
• Saar, H. Osula kool pidas sünnipäeva. Sõmerpalu Sõnumid, apr. 2009
• Saar, H. Osula kooli õpetajad ja õpilasi. 1995. Võru Instituudis
 
Puka abikool

• Kool, K. Antsla koolid 1918 - 1940. 1995. Antsla Gümnaasiumis
 
Reidle (Rimmi, Kauksi) kool

• Andresen, L. Eesti rahvakooli pedagoogika ajalugu I - II. Tln., 1997, 1999, 2002
• Kõiv, H. Reidle kooli ajalugu. 1997. Antsla Gümnaasiumis
• Kool, K. Antsla koolid 1918 - 1940. 1995. Antsla Gümnaasiumis
 
Sõmerpalu (Sõmmõrpalo) kool

• Andresen, L. Eesti rahvakooli pedagoogika ajalugu I - II. Tln., 1997, 1999, 2002
• Kononenko, E. Sõmerpalu koolis remonditi spordihall. Võrumaa Teataja, 28. okt. 2004
• Tootsen, P. Sõmerpalu koolide algus 1930. aastal. Memuaarid
 
Urvaste (Urvastõ) kool

• Andresen, L. Eesti kooli ajalugu. Tln., 1995
• Jürjo, V. 300 aastat kooliharidust Urvastes. - Töörahva Elu, 1. sept. 1988
• Kool, K. Antsla koolid 1918 - 1940. 1995. Antsla Gümnaasiumis
• Urvaste hariduselu 315. Urvaste, 2003
• Valper, L. Tammest tugevam on kodutunne. Urvaste hariduselu 315. - Elu, 31. mai 2003
 
Udsali kool

• Andresen, L. Eesti rahvakooli pedagoogika ajalugu I - II. Tln., 1997, 1999, 2002
 
Vana-Antsla põllutöökool

• Andresen, L. Eesti rahvakooli pedagoogika ajalugu I - II. Tln., 1997, 1999, 2002
• Angerjärv, H. Vana-Antsla Kool 80. Antsla, 2008
• Kabun, K. Vana-Antsla koolis mõeldakse erivajadustega noorte tulevikule. Võrumaa Teataja,12. juuli 2007
• Kask, A. Vana-Antsla minevikust ja tänapäevast. - Töörahva Elu, 9. juuli 1985
• Kool, K. Antsla koolid 1918 - 1940. 1995. Antsla Gümnaasiumis
• Kool, K. Koolid Vana-Antsla mõisas läbi aegade Antsla Gümnaasiumis
• Vana-Antsla Põllutöökool. Killukesi ajaloost 1928 - 1998 Võru Instituudis
 
Vastse-Antsla (Vahtsõ-Antsla) kool

• Andresen, L. Eesti rahvakooli pedagoogika ajalugu I - II. Tln., 1997, 1999, 2002
 
Visela (Viselä) kool

• Andresen, L. Eesti rahvakooli pedagoogika ajalugu I - II. Tln., 1997, 1999, 2002
 
avalehele