Üldandmed Loodus Ajalugu
Külad, mõisad, kirikud ja muud paigad Koolid, seltsid, raamatukogud, muuseumid Kultuuriloolised isikud
Hargla (Harglõ)
Kanepi
Karula
Põlva
Rõuge (Rõugõ)
Räpina (Räpinä)
Urvaste (Urvastõ)
Vastseliina (Vahtsõliina)
Võru (Võro) linn
Siist päset kaema aoluulidsõ Võromaa kodoluulidsõ kirändüsnimistü vanõmbat variantsi (andmõ 2004. aastaga saisuga)
KÜLAD, MÕISAD, KIRIKUD JA MUUD PAIGAD
Erastvere (Erästvere)

• Esko, E. Risti-rästi läbi Põlvamaa. Põlva, 2000
• Hirvlaane, M. Erastvere mõis, park ja metskond. Rmt: Minu Kanepi. Kanepi, 2009
• Hirvlaane, M. Erastvere Perenaisteselts maanaiste harijana. - Minevikumälestusi II. Põlvamaa kodulookogumik. Põlva, 2000
• Kappo, J. Siin- ja sealpool maanteed. Põlva rajoon. Tln., 1989
• Kas tunned maad. Tln., 1965
• Kirt, K., Ivask, A., Ploom, E. Põlva rajoon. Siin-ja sealpool maanteed. Tln., 1975
• Liitoja-Tarkiainen, Ü. Hajatalud ja külad Põhja-Liivimaal 17. sajandil. Trt., 2000
 
Hurmi

• Minu koduküla Hurmi 2009. Hurmi, 2009
 
Ihamaru küla

• Kas tunned maad. Tln., 1965
• Liitoja-Tarkiainen, Ü. Hajatalud ja külad Põhja-Liivimaal 17. sajandil. Trt., 2000
 
Kanepi

• Esko, E. Risti-rästi läbi Põlvamaa. Põlva, 2000
• Hirvlaane, M. Minu Kanepi. Kanepi, 2009
• Johann Philipp von Roth. Koostanud M. Hirvlaane. Trt., 2000
• Kanepi kujunemine kihelkonnakeskusest alevikuks. Rmt: Hirvlaane, M. Minu Kanepi. Kanepi, 2009
• Kappo, J. Siin- ja sealpool maanteed. Põlva rajoon. Tln., 1989
• Kas tunned maad. Tln., 1965
• Kirt, K., Ivask, A., Ploom, E. Põlva rajoon. Siin-ja sealpool maanteed. Tln., 1975
• Lind, G. Meenutused Kanepist aastatel 1919-20. Rmt: Hirvlaane, M. Minu Kanepi. Kanepi, 2009
• Traat, A. Vallakohus Eestis. Tln., 1980
 
Kooraste (Koorastõ)

• Kas tunned maad. Tln., 1965
• Laul, S. Rauaaja kultuuri kujunemine Eesti kaguosas. Muinasaja teadus 9. Õpetatud Eesti Seltsi Kirjad 7. Tln.,2001
• Liitoja-Tarkiainen, Ü. Hajatalud ja külad Põhja-Liivimaal 17. sajandil. Trt., 2000
• Traat, A. Vallakohus Eestis. Tln., 1980
 
Kõlleste (Kõllõstõ)

• Eisen, M., J. Kõlleste. - Eesti Keel, 1922, nr 2
 
Piigandi

• Liitoja-Tarkiainen, Ü. Hajatalud ja külad Põhja-Liivimaal 17. sajandil. Trt., 2000
• Traat, A. Vallakohus Eestis. Tln., 1980
• Šlõgina, N. Etnograafilisi materjale Manasseini revisjonis. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXIV. Tln., 1969
 
Piigaste (Piigastõ)

• Õkva, M. Unustuste hõlma vajunud kalmistuid väärtustab kohalik mälu. Koit, 30. juuli 2009
 
Pikajärve (Pikäjärve, Kitsõmõisa)

• Esko, E. Risti-rästi läbi Põlvamaa. Põlva, 2000
• Traat, A. Vallakohus Eestis. Tln., 1980
 
Põlgaste (Põlgastõ)

• Traat, A. Vallakohus Eestis. Tln., 1980
 
Valgjärve

• Esko, E. Risti-rästi läbi Põlvamaa. Põlva, 2000
• Kas tunned maad. Tln., 1965
 
Kanepi kirik

• Eesti kirikud. Postkaarte Aivo Aia kogust. Tln., 2001
• Johann Philipp von Roth. Koostanud M. Hirvlaane. Trt., 2000
• Kanepi kirik ja kirikuõpetajad. Rmt: Hirvlaane, M. Minu Kanepi. Kanepi, 2009
• Kappo, J. Siin- ja sealpool maanteed. Põlva rajoon. Tln., 1989
• Kirt, K., Ivask, A., Ploom, E. Põlva rajoon. Siin-ja sealpool maanteed. Tln., 1975
• Põlvamaa radadel. Legende Põlva maakonnast. Põlva, 2001
 
avalehele