Üldandmed Loodus Ajalugu
Külad, mõisad, kirikud ja muud paigad Koolid, seltsid, raamatukogud, muuseumid Kultuuriloolised isikud
Hargla (Harglõ)
Kanepi
Karula
Põlva
Rõuge (Rõugõ)
Räpina (Räpinä)
Urvaste (Urvastõ)
Vastseliina (Vahtsõliina)
Võru (Võro) linn
Siist päset kaema aoluulidsõ Võromaa kodoluulidsõ kirändüsnimistü vanõmbat variantsi (andmõ 2004. aastaga saisuga)
KÜLAD, MÕISAD, KIRIKUD JA MUUD PAIGAD
Hargla (Harglõ)

• Hargla kihelkonna apostlike õigeusuliste personaalraamat. 1860 - 1900 Valga Muuseumis
• Kas tunned maad. Tln., 1965
• Keskpalu, H. Hargla rahvas hoiab aus kodukandi keelt ja meelt. Valgamaalane, 13. märts 2008
• Keskpalu, H. Valga muuseum uurib maakonda kihelkonniti ja tõestab selle sündi. Valgamaalane, 8. aprill 2003
• Käos, T. Külast külla, 17. Valgamaalane, 12. dets. 2000
• Käärmann, A. Surmavaenlase vastu. Trt., 1998
• Laar, M. Metsavennad. Tln., 1993
• Mägi, H., Veri, K. Siin- ja sealpool maanteed. Valga rajoon. Tln., 1976, 1983
• Rogenbaum, M. Hargla pidas külapäeva. Valgamaalane, 14. aug. 2003
• Rogenbaum, M. Külapäev tõi kokku mitusada huvilist. Valgamaalane, 27. juuni 2009
• Tali, P. Hargla kabeli 9 225-aastast muumiat. Eesti Päevaleht, 19. märts 2005
• Turist Kagu-Eestis. Trt., 1923
 
Hargla (Harglõ) kirik

• Dokumendid Hargla koguduse arhiivist: teatelehed, laululehed, kviitungiraamatud, matmise ja ristimise sedelid. 1930 - 1948 Valga Muuseumis
• EELK kodulehekülg internetis.
• Eesti kirikud. Tln., 2001
• Hargla koguduse maksulise maksmisplatsi raamat, 4. juuni 1936 Valga Muuseumis
• Kübar, H. Matkad Koiva jõel. Tln., 1983
• Mägi, H., Veri, K. Siin- ja sealpool maanteed. Valga rajoon. Tln., 1976, 1983
• Simson, S. Hargla kirik. - Eesti Kirik, 6. juuni 2001
• Suurvärav, A. Kirikud lähevad remonti. Valgamaalane. 3. aprill 2001
 
Koikküla (Koikkülä)

• Kas tunned maad. Tln., 1965
• Käos, Taimi. Külast külla, 7. Valgamaalane, 3. okt. 2000
• Mägi, H., Veri, K. Siin- ja sealpool maanteed. Valga rajoon. Tln., 1976, 1983
• Tamman, H. Koikküla sai külakeskuse. Valgamaalane, 26. sept. 2006
 
Laanemetsa (Lannamõtsa)

• Laanemetsa valla Kaaramõisa talu kinkimise akt - Valga Muuseum
• Liitoja-Tarkiainen, Ü. Hajatalud ja külad Põhja-Liivimaal 17. sajandil. Trt., 2000
• Mägi, H., Veri, K. Siin- ja sealpool maanteed. Valga rajoon. Tln., 1983
 
Laanemetsa (Lannamõtsa) Apostliku Õigeusu kirik

• Dokumendid Laanemetsa kiriku arhiivist. 18. saj. lõpp - 1970 Valga Muuseumis
• Käos, T. Täna räägime Valgamaa kirikutest. Valgamaalane, 10. märts 2007
• Laanemetsa apostlik-õigeusu kiriku arhiiv 1848 - 1947 Valga Muuseumis
• Seleznjov, S. Valgamaa apostlik-õigeusu kirikute ajaloost 4. E. A. Õ. K. Laanemetsa Peeter-Pauli kirik. Valgamaalane, 4. dets. 1999
 
Mõniste (Mynistõ)

• Kenk, P. Mynistõ auluust 1940. aastagani. (Mariko Fasteri lühendüs). - Kaika suvõülikuulõ kogomik. I-VIII. Võro, 1997
• Kenk, V., Ploom, E. Siin- ja sealpool maanteed. Võru rajoon. Tln., 1972
• Käärmann, A. Surmavaenlase vastu. Trt., 1998
• Laar, M. Metsavennad. Tln., 1993
• Liitoja-Tarkiainen, Ü. Hajatalud ja külad Põhja-Liivimaal 17. sajandil. Trt., 2000
• Mõniste Piimatalituse ühisuse põhikiri. Mõniste, 1937
• Mõniste walla (Liiwi kubermangus) vastastiku tulekahju tasumise seltsi Põhjuskiri. Võru, 1892
• Peterson, A. Võru rajooni kaasaegne maaelamu. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXI. Tln., 1966
• Ploom, E., Veri, K. Siin- ja sealpool maanteed. Võru rajoon. Tln., 1980
• Tarkiainen, Ü. Hajatalude arvust Lõuna-Eestis 1680. aastatel. Allikakriitiline analüüs. - Rootsi suurriigist Vene impeeriumini. Eesti Ajalooarhiivi toimetised. 3 (10). Trt., 1998
• Tiits, A. Mynistõ murrak. - Kaika suvõülikuulõ kogomik. I-VIII. Võro, 1997
• Turist Kagu-Eestis. Trt., 1923
• Šlõgina, N. Etnograafilisi materjale Manasseini revisjonis. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXIV. Tln., 1969
 
Saru

• Kõivupuu, M. Ristipuude teedel. Võrumaa Teataja, 1. okt. 2005
• Kenk, V. Ploom, E. Siin- ja sealpool maanteed. Võru rajoon. Tln., 1972
• Käärmann, A. Surmavaenlase vastu. Trt., 1998
• Liitoja-Tarkiainen, Ü. Hajatalud ja külad Põhja-Liivimaal 17. sajandil. Trt., 2000
• Ploom, E., Veri, K. Siin- ja sealpool maanteed. Võru rajoon. Tln., 1980
• Saru walla (Liiwi kubermangus) vastastiku tulekahju tasumise seltsi Põhjuskiri. Võru, 1892
• Šlõgina, N. Etnograafilisi materjale Manasseini revisjonis. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXIV. Tln., 1969
 
Taheva

• Faster, V. Taheva tähistas sünnipäeva. Valgamaalane, 20. juuli 2002
• Kübar, H. Matkad Koiva jõel. Tln., 1983
• Käärmann, A. Surmavaenlase vastu. Trt., 1998
• Laidre, M. Lõpu võidukas algus. Trt., 1995
• Laugen, M. Võrumaa naine Eve Ilisson aitas Taheva sanatooriumi jalgele tagasi. Valgamaalane, 7. aprill 2007
• Mägi, H., Veri, K. Siin- ja sealpool maanteed. Valga rajoon. Tln., 1976, 1983
• Taheva lastesanatoorium. 1998 Voldik Valga Muuseumis
• Taheva mõisa vakuraamatu lehed. 1816 Valga Muuseumis
• Tahewa walla Põllumasinate Ühisuse põhikiri. Valga, 1926
• Turist Kagu-Eestis. Trt., 1923
• Uibo, M; Käos, H. Rahatähti luhvtitamata leiab rändur Taheva metsast rahu ja puhkust. Valgamaalane, 31. juuli 2004
 
Vastse-Roosa (Vahtsõ-Roosa)

• Leetma, M. Moonakatest ja moonamajadest 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi algul. - Suitsutare 3. Tln., 2002
 
avalehele