Üldandmed Loodus Ajalugu
Külad, mõisad, kirikud ja muud paigad Koolid, seltsid, raamatukogud, muuseumid Kultuuriloolised isikud
Hargla (Harglõ)
Kanepi
Karula
Põlva
Rõuge (Rõugõ)
Räpina (Räpinä)
Urvaste (Urvastõ)
Vastseliina (Vahtsõliina)
Võru (Võro) linn
KÜLAD, MÕISAD, KIRIKUD JA MUUD PAIGAD
Leevaku

• Edimäne komsomoliehitüs - Leevaku Eelektrijaam. Võromaa kodolugu. Koost. N. Reimann. Võro, 2004
• Kappo, J. Siin- ja sealpool maanteed. Põlva rajoon. Tln., 1989
• Kas tunned maad. Tln., 1965
• Kivistik, V. Leevaku oma elekter - millal ja kuidas? Koit, 24. nov. 2007
• Leevaku Materjalid Räpina Aiandus- ja Koduloomuuseumis
• Liitoja-Tarkiainen, Ü. Hajatalud ja külad Põhja-Liivimaal 17. sajandil. Trt., 2000
• Priidel, E. Piki Peipsi piiri. Tln., 1968
 
Linte

• Häidkind, H. Piimatööstuslik tegevus Linte piirkonnas 20. saj. algul. Põlvamaa kodulookogumik Minevikumälestusi III. Põlva, 2005
• Lepaste, A. Linte krossirada tähistab juubelit. Koit, 15. juuli 2003
• Määrits, M. Lintelased said uue külakeskuse. Raamatukogu on korduvalt kolinud. Koit, 18. okt. 2008
• Sreiberg, H. Linte küla minevik ja olevik. Linte, 2007
 
Lokuta

• Võsoberg, K. Lokuta küla mälestusi. 1992. Käsikiri Räpina Aiandus- ja Koduloomuuseumis
 
Meeksi (Miiksi)

• Sepp, E. Ajaloolist traditsiooni Räpina kihelkonnast Meeksi, Veriora ja Toolamaa valdadest [Võrguteavik] Tartu, 2006
• Vassar, A. Uut maad otsimas. Agraarne ümberasumisliikumine Eestis kuni 1863. aastani. Tln., 1975
 
Meerapalu (Meerapalo)

• Vassar, A. Uut maad otsimas. Agraarne ümberasumisliikumine Eestis kuni 1863. aastani. Tln., 1975
 
Naha

• Kalla, U. Naha pääle. Võro-seto tähtraamat 2007. Võro, 2006
 
Pahtpää

• Esko, E. Pahtpää küla tähistab 420. aastapäeva. Koit, 22. juuni 2002
• Pahtpää küla. Käsikiri Räpina Aiandus- ja Koduloomuuseumis
• Pahtpää pillimehed pidasid juubeleid. Pahtpää pasunakoori 105. ja rahvamuusikaorkestri 75. aastapäev. Koit, 27. juuni 1998
 
Parapalo

• Vassar, A. Uut maad otsimas. Agraarne ümberasumisliikumine Eestis kuni 1863. aastani. Tln., 1975
 
Räpina (Räpinä)

• Ainelo, A. Mõnda Räpina postkontori saamisloost. - Minevikumälestusi II. Põlvamaa kodulookogumik. Põlva, 2000
• Annist, S. Vene asustusest Räpinas XVIII sajandi I poolel. - Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1973. Tln., 1974
• Esko, E. Ahja. Mooste. Räpina. Tln., 2002
• Esko, E. Risti-rästi läbi Põlvamaa. Põlva, 2000
• Kõlli, H. Sahharilaat Räpinas. Räpina, 1999 Käsikiri Räpina Aiandus- ja Koduloomuuseumis
• Kaldoja, J. Räpina areng tema inimeste kaudu. - Koit, 21. sept. 1989
• Kappo, J. Siin- ja sealpool maanteed. Põlva rajoon. Tln., 1989
• Kivistik, V. Räpina postkontor sai 95-aastaseks. XX sajandi alguse Räpina - Võru maakonna üks olulisim asum. Koit, 8. mai 2008
• Kuidas Räpina sai oma nime? - Koit, 18. mai 1968
• Kuidas sai Räpina oma nime? - Koit, 31. okt. 1967
• Leppa, R. Räpina talurahva ülestõus 1784. a. Diplomitöö. Trt., 1962 TÜ ajaloo osakonna raamatukogus
• Ligi, H. Veoloomadest Eestis feodalismi perioodil. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXIV. - Tln., 1969
• Liim, A. Räpina mõisa talupoegade perekonnanimed. 1996 Käsikiri Räpina Aiandus- ja Koduloomuuseumis
• Lukk, K. Mida tähendab kohanimi Räpina. - Koit, 24. nov. 1967
• Millest jutustavad kohanimed. Räpina. - Horisont, 1978, nr 6
• Mälestusi Räpinast ja aianduskoolist. Käsikiri Räpina Aiandus- ja Koduloomuuseumis
• Palli, H. Kui Raudpea läks. Tln., 1967
• Parek, E. Räpina mõisa ajalooline õiend. Tln., 1975 Käsikiri "Eesti Ehistusmälestused" arhiivis
• Pedjak, K. Räpina vaatamisväärsusi. Värska, 1996 Käsikiri Räpina Aiandus-ja Koduloomuuseumis
• Raudvere, R. Räpina punavate pihlakate aegu. - Maaleht, 30. sept. 1993
• Räpina aastatel 1940-1941. - Koit 30. sept. 1967
• Räpina radadel. Artiklite kogumik. Tln., 1984
• Räpina vanades ajalehtedes kuni aastani 1940 Materjalid Räpina Aiandus- ja Koduloomuuseumis
• Räpina ümbruse minevikust. - Rahva Hääl, 22. august 1961
• Selart, A. Eesti idapiir keskajal. Trt., 1998
• Tenson, I. Viburvetikaid Räpina ümbruse veekogudes. - LUS aastaraamat. 58. köide. Tln., 1967
• Turist Kagu-Eestis. Trt., 1923
• Uusi, H. Võhandu. Tln., 1970
• Zirnask, Ü. Räpina spordielust. - Minevikumälestusi II. Põlvamaa kodulookogumik. Põlva, 2000
 
Räpina (Räpinä) apostliku õigeusu Kirik

• Eesti arhitektuur. 4. Tln., 1999
• Klaas, U. EAÕK Võrumaa praostkond 1848 - 1917. Diplomitöö. Trt., 1994 TÜ ajaloo osakonna raamatukogus
• Laur, M. Eesti ala valitsemine 18. sajandil.
• Nigul, H. Apostelik Õigeusu Räpina kogudus 1752 - 1937. Räpina, 1937
• Saarman, A. Pudemeid Räpina koguduse ajaloost. Võru, 1935
 
Räpina (Räpinä) mõis ja park

• Eesmaa, H. Räpina mõisapargi rekonstrueerimis- ja haljastustööd jätkuvad. Koit, 23. sept. 2008
• Eesmaa, H. Räpina mõispark korda keskkonnainvesteeringute keskuse toetusel.Räpina Rahvaleht, nov. 2008
• Eesti arhitektuur. 4. Tln., 1999
• Eesti arhitektuuri ajalugu. Tln., 1965
• Eesti mõisad. Tln., 2002
• Eestimaa mõisate teejuht. Koost. A. Wells. Tln., 2001
• Hein, A. Eesti mõisaarhitektuur. Tln., 2003
• Härmson, P., Lutsar, J. Räpina alevi arhitektuuriline pale. - Räpina radadel. Tln., 1984
• Jaama, K. Lambatõugude parandamine ja lambakasvatuse areng Eesti alal XIX sajandil. - Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist. V kogumik. Tln., 1985
• Kappo, J. Siin- ja sealpool maanteed. Põlva rajoon. Tln., 1989
• Kas tunned maad. Tln., 1965
• Liitoja-Tarkiainen, Ü. Hajatalud ja külad Põhja-Liivimaal 17. sajandil. Trt., 2000
• Maiste, J. Eestimaa mõisad. Tln., 1996
• Neemre, H. Räpina liigirohke park. - Koit, 1. juuli 1968
• Paeveer, T. Eesti mõisapargid. Räpina loss. - Kodustuudio, 1999, nr. 8
• Parek, E. Räpina loss. - Räpina radadel. Tln., 1984
• Parek, E. Räpina mõisa ajalooline õiend. Tln., 1975 Käsikiri "Eesti Ehistusmälestused" arhiivis Räpina mõisnikud. Käsikiri Räpina Aiandus- ja Koduloomuuseumis
• Salvet, H., Tammekand, K. Räpina loss ja park. Räpina, 1998 Käsikiri Räpina Aiandus- ja Koduloomuuseumis
• Sillapää lossi park Käsikiri Räpina Aiandus- ja Koduloomuuseumis
• Üprus, H. Mõisaarhitektuur. - Räpina rajoonis. Kodu-uurijate seminarkokkutulek 17.-20. augustini 1978. Artiklite kogumik. Tln., 1978
 
Räpina (Räpinä) Mihkli kirik ja Mehikoorma abikirik

• 210 aastat Räpina kirikut. - Räpina Linna Leht, 1995, nr 5
• Apsalon, A. Räpina kogudus. - Sõna, 1995, sept.-nov.
• Aruste, J. Räpina koolilaste avaaktus toimus kodukirikus. - Eesti Kirik, 9. sept.1998
• EEKL Räpina koguduse kristlikust hoolekodust. - Eesti Kirik, 3. august 1994
• Eesti arhitektuur. 4. Tln., 1999
• Eesti kirikud. Postkaarte Aivo Aia kogust. Tln., 2001
• Johannes Gustavi poeg Sild. Räpina, 1968 Räpina pastoraadis
• Kappo, J. Siin- ja sealpool maanteed. Põlva rajoon. Tln., 1989
• Kriisa, H. Räpina kiriku orelist. - Muusikaleht, 1995, nr 5
• Meenutades Lembitut. - Sõna, nr 25-27
• Meenutades räpinlaste minevikku seoses kiriku ja usuga. - Sotsialistlik Räpina, 21. juuni 1960
• Mälestusi õpetaja J. Sillast. - Sõna, 1989, nr 13-14
• Räpina kirik 150 aastat. - Elu, 16. august 1935
• Saarman, A. Pudemeid Räpina koguduse ajaloost. Võru, 1935
• Sild, L. Elulooline jutustus. 1997. Räpina pastoraadis
• Teppo, T. Räpina Muinsuskaitse Seltsi kogutud materjalid Räpina kirikutest. 1998 Räpina Aiandus- ja Koduloomuuseumis
• Võru praostkonna jõulualbum. Võru, 1929
 
Räpina (Räpinä) paberivabrik

• Härmson, P., Lutsar, J. Räpina alevi arhitektuuriline pale. - Räpina radadel. Tln., 1984
• Kappo, J. Siin- ja sealpool maanteed. Põlva rajoon. Tln., 1989
• Kull-Altvälja, T. Räpina paberivabriku tööliste elamu. - Ajalooalaseid töid. IV ÜTÜ ajalooringi kogumik. Trt., 1970
• Priidel, E. Piki Peipsi piiri. Tln., 1968
• Räpinä kuulsa paprõveski. Võromaa kodolugu. Räpinä kihlkund. Koost. N. Reimann. Võro, 2004
• Tammik, H. Ühest huvitavast leiust. - Koit, 12. juuli 1986
• Tiik, L. Räpina Paberiveski algusaeg. - Räpina radadel. Artiklite kogumik. Tln., 1984
• Tiik, L. Räpina paberiveskist ja selle vesimärkidest. - Töid kunstiajaloo alalt. I. TRÜ Toimetised 229. Trt., 1969
• Utter, L. ja Õ. Räpina paberivabrik. 135 aastat Räpina esimest paberimasinat. Räpina, 2000
• Utter, L.; Õ. Papierfabrik in Räpina. Wasserzeichenkatalog : handgeschöpte Büttenpapiere [Eestikeelne eessõna] Räpina, 2008
• Utter, L; Utter, Õ. Räpina Paberiveski senitundmatutest vesimärkidest. Insenerikultuur Eestis. Tln.,1995, lk.186-200
• Utter, Leo ; Utter, Õie. Räpina Paberiveski senitundmatutest vesimärkidest. // Insenerikultuur Eestis. - Tallinn. - (1995) - Lk. 186-200:
 
Saareküla (Saarõkülä)

• Kaimre, R. Saareküla järvest, sõjateest ja iidsest tammest. - Koit, 14. okt. 1967
 
Toolamaa

• Kappo, J. Siin- ja sealpool maanteed. Põlva rajoon. Tln., 1989
• Sepp, E. Ajaloolist traditsiooni Räpina kihelkonnast Meeksi, Veriora ja Toolamaa valdadest [Võrguteavik] Tartu, 2006
• Silm, S. Toolamaa konservitööstuses hakatakse valmistama kalatooteid. Koit, 6. aug. 1998
• Toolamaa õllevabrik. - Postimees, 1896, nr 161
 
Tooste (Toostõ)

• Tõnurist, E. Eesti külamuusikud sajandi vahetusel. - Eesti külaelu arengujooni. Toim. A. Viires. Tln., 1985
 
Veriora

• Määrits, M. Verioralased said jaaniõhtuks uue laululava. Koit, 21. juuni 2008
• Esko, E. Veriora, Orava, Värska. Tln., 2003
• Lõhmus, M. Kuidas sai Veriora oma nime? - Sotsialistlik Räpina, 31. märts 1956
• Meenov, M. Miks just Veriora? - Koit, 21. sept. 1967
• Meie koduvald: loodus, aeg, inimesed. Taasloodud Veriora valla 15. aastapäeva puhul. Koostaja N. Reimann-Truija. Veriora, 2007
• Veriora kandi vanarahva jutte. Kogunud M. Reimann. Veriora, 2000
• Veriora valla vastastiku kindlustusseltsi põhikiri. 1928
 
Kureküla (Kurõkülä)

• Mõnda Kureküla ajaloost ja tänapäevast. 1998 Käsikiri Räpina Aiandus- ja Koduloomuuseumis
 
Kõnnu

• Kalla, U. Kõnnut kynnõ pandõn. Võro-seto tähtraamat 2005. Võro, 2004
 
Ruusa

• Ruusa küla lood. I osa. Toim. K. Murumets. Ruusa, 2009
 
Võõpsu (Vyypso)

• Esko, E. Risti- rästi läbi Põlvamaa. Põlva, 2000
• Hanson, R.Võõpsu ajalugu mahub lodjale. Tartu Postimees, 10. juuni 2008
• Hirmo, H. Võõpsu läbi aegade: ajalugu ja noorpõlvemälestused. Käsikiri Räpina Aiandus- ja Koduloomuuseumis
• Kappo, J. Siin- ja sealpool maanteed. Põlva rajoon. Tln., 1989
• Liitoja-Tarkiainen, Ü. Hajatalud ja külad Põhja-Liivimaal 17. sajandil. Trt., 2000
• Priidel, E. Piki Peipsi piiri. Tln., 1968
• Saaremäe, L., Esko, E. Alevikust, mis linnaks ei saanud. - Minevikumälestusi II. Põlvamaa kodulookogumik. Põlva, 2000
• Taro, I. Võõpsu city : 580 aastane Setomaa põhjavärav. Uma Leht, piimakuu 17. päiv 2008
• Turist Kagu-Eestis. Trt., 1923
• Uusi, H. Võhandu. Tln., 1970
 
Rõsna

• Punning, V. Rõsnalt Rasinasse : ühe suguvõsa lugu. Tartu, 2007
 
avalehele