Üldandmed Loodus Ajalugu
Külad, mõisad, kirikud ja muud paigad Koolid, seltsid, raamatukogud, muuseumid Kultuuriloolised isikud
Hargla (Harglõ)
Kanepi
Karula
Põlva
Rõuge (Rõugõ)
Räpina (Räpinä)
Urvaste (Urvastõ)
Vastseliina (Vahtsõliina)
Võru (Võro) linn
Siist päset kaema aoluulidsõ Võromaa kodoluulidsõ kirändüsnimistü vanõmbat variantsi (andmõ 2004. aastaga saisuga)
KÜLAD, MÕISAD, KIRIKUD JA MUUD PAIGAD
Hanikase (Haanikasõ)

• ENE 3 kd. Tln., 1988
• Holsta
• Lübeck, H. Hanikase-Orava kool 130. Koit, 9. sept. 2003
• Määrits, M. Hanikase Külakeskus täitub nii vaimse kui materiaalse sisuga. Koit, 23. sept. 2008
 
Holsta

• Lehtme, M. Holsta küla. Vastseliina, 1997 Käsikiri Vastseliina Gümnaasiumi muuseumis
• Valli, K., Kohtla, K. Küladest ja külaelust. - Vastseliina keskkooli kodulooline almanahh. Vastseliina, 1998
 
Husari

• Leht, M-A. Mis on saanud endistest raudteejaamadest ja -peatustest. Võrumaa Teataja Elu ja kultuur, 30. juuli 2009
• ENE 3 kd. Tln., 1988
 
Illi, Illi vesiveski

• Eesti arhitektuur. Tln., 1999
• Helm, E. Minu kodukoht - Illi küla. Vastseliina, 1994. Käsikiri Vastseliina Gümnaasiumi muuseumis
• Kaarna, I. Veski oli talurahvale kui teine kirik. Võrumaaa Teataja, 30 mai 2009
• Valli, K., Kohtla, K. Küladest ja külaelust. - Vastseliina keskkooli kodulooline almanahh. Vastseliina, 1998
 
Juraski

• Hinn, V. Minu kodukoht Juraski. Vastseliina, 1996. Käsikiri Vastseliina Gümnaasiumi muuseumis
• Valli, K., Kohtla, K. Küladest ja külaelust. - Vastseliina keskkooli kodulooline almanahh. Vastseliina, 1998
 
Kahkva

• Ehrlich, M. Ajaloolist traditsiooni Räpina kihelkonnast Räpina ja Kahkva valdadest [Võrguteavik] Tartu, 2006
• ENE 4 kd. Tln., 1989
• Kahkva kandi juttõ. Hilda Uusna. Kirjapanija E. Saar. Uma Leht, 7. põimukuu päiv 2001
• Võrumaal kaob 18 valda. Kahkva vald palub eluõigust. 70 aastat tagasi. Võrumaa Teataja, 12. juuli 2008
 
Kapera (Kapõra)

• Kabun, K. Kuidas Kõllide pool pühapäeviti kummitas. Võrumaa Teataja, 23. juuli, 2009
• Uurimused Kapera küla ja Kapera kooli kohta. Käsikirjad Vana-Vastseliina raamatukogu kodulootoas
 
Külaoru (Küläoro)

• Kabun, K. Puuputukate paraad Külaorus. Võrumaa Teataja Elu ja kultuur, 5. juuli 2008
• Karu, T. Minu kodupaik - Külaoru. Vastseliina, 1992 Käsikiri Vastseliina Gümnaasiumi muuseumis
• Valli, K., Kohtla, K. Küladest ja külaelust. - Vastseliina keskkooli kodulooline almanahh. Vastseliina, 1998
 
Lasva

• Kabun, K. Veetorn sai vöökirja. Võrumaa Teataja, 20. juuni 2009
• Eesti Entsüklopeedia 5 kd. Tln., 1990
• Hinda, V. Lehekülg Võrumaa Lasva k/n Noodasküla minevikust. - Töörahva Elu, 15. okt. 1959
• Kaarna, I. Lasval avati laulev trepp. Võrumaa Teataja, 15. aug. 2009.
• Kallikorm, T. Südamelt ära: seadusetusest ja lõhutud koduasemest ning mahavõetud tammikust ja pärnaalleest. Võrumaa, Lasva vald. - Võru Teataja, 13. sept. 1990
• Kas tunned maad. Tln., 1965
• Leigo sammub ees, Lasva sibab järele. Võrumaa Teataja, 15. aug. 2009
• Rikand, E. Lasva Voki-Tamme küla minevikust. - Töörahva Elu, 26. juuni 1975
 
Lepassaare (Lepässaarõ)

• Eesti Entsüklopeedia 5 kd. Tln., 1990
 
Lindora

• Kaarna, I. Lindora laat: käsitöö ja lambaliha, meelelahutuseks kukejaht. Võrumaa Teataja, 30. okt. 2008
• Liivik, M. Minu koduküla Lindora. Vastseliina, 1988 Käsikiri Vastseliina Gümnaasiumi muuseumis
• Päärt, V. Setude aastalaat kihises tööpäevast hoolimata. Juba 120 aastat peavad setud ja võrokesed 28. oktoobril Lindora teeristil laata. Postimees, 29. okt. 2003
• Valli, K., Kohtla, K. Küladest ja külaelust. - Vastseliina keskkooli kodulooline almanahh. Vastseliina, 1998
 
Loosi

• Valli, K., Kohtla, K. Küladest ja külaelust. - Vastseliina keskkooli kodulooline almanahh. Vastseliina, 1998
• Andresson, L. Ajaloolist traditsiooni Vastseliina kihelkonnast Lasva, Loosi ja Orava valdadest [Võrguteavik]. Toim. E. Tamm. Tartu, 2006
• Eesti Entsüklopeedia 5 kd. Tln., 1990
• Kabun, K. Ilona Aim elustab õmblustöös keskaja. Võrumaa Teataja, Elu ja kultuur, 21. apr. 2009
• Raudvassar, V. Loosi kaotused esimesel küüditamisel. - Võru Teataja, 26. märts 1996
• Raudvassar, V. Loosi, üts Võromaa kolk aon ja ruumin. - Ettekanne suveülikoolis august 1990. Kaika suvõülikuulõ kogomik I-VIII (1989 - 1996). 1997
 
Misso

• EE 6 kd. Tln., 1992
• Kas tunned maad. Tln., 1965
• Misso. Eess. L. Sikk. Misso, 2008
• Paloveer, E. Rikkad ja vaesed sugulased. Killukesi sajandivahetuse kommetest Missos (aastal 1890). - Töörahva Elu, 23. mai 1970
• Peterson, A. Võru rajooni kaasaegne maaelamu. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXI. Tln., 1966
• Ploom, E. Misso ei saanud linnaks. - Töörahva Elu, 11. sept. 1980
• Ploom, E. Sada aastat tagasi vallakohus otsustas. - Töörahva Elu, 23. dets. 1969
• Ruuda, K. Misso õpilasfirma on Eestis esirinnas. Võrumaa Teataja, 28. mai 2009
• Saarnits, P; Jagomägi, J; Kenk, V; , Niilo. L. Missomaa - kolmõ ilma veere pääl. Eesti Loodus, nr.7/8, 2001
• Sepp, A. Vastseliina kihelkond. Vastseliina ja Misso vallad [Võrguteavik]. Toim. T. Sarv. Tartu, 2007
• Tarro, E. Kilde Misso kultuuriloost. - Töörahva Elu, 23. juuli 1988
• Tarro, E. Olõt sa Misso miis vai Pugola kandist peri? - Maaleht, 9. juuni 1988
• Valper, E. Seltsielu Missos: haridus- ja kultuuriselts Pugola. - Võrumaa Teataja/Õpetajate Leht, 23. veebr. 1996
• Vassar, A. Uut maad otsimas. Agraarne ümberasumisliikumine Eestis kuni 1863. aastani. Tln., 1975
• Veiko, E. Rasked ajad Missos 1940.a. - sõjajärgsete aastateni. - Töörahva Elu, 23. juuli 1988
 
Möldri

• Kuus, K. Möldre - Kõdo talu nr 5. 1997 Käsikiri Vastseliina Gümnaasiumi muuseumis
• Valli, K., Kohtla, K. Küladest ja külaelust. - Vastseliina keskkooli kodulooline almanahh. Vastseliina, 1998
 
Nõnova (Nynova)

• EE 6 kd. Tln., 1992
• Kaarna, I. Kaitseliitlased seisid Eesti vabaduse sünnil eesliinil. Võrumaa Teataja Elu ja kultuur, 11. nov. 2008
• Leht; M-A.. Mis on saanud endistest raudteejaamadest ja -peatustest. Võrumaa Teataja Elu ja kultuur, 30. juuli 2009
• Raudvassar, V. Avati Vabadussõja Nõnova lahingu mälestusmärk. Oma Maa, veebr. 2009
• Võrumaa malev mälestas lõunarinde avalahingut. Oma Maa, jaan. 2009
 
Orava

• Andresson, L. Ajaloolist traditsiooni Vastseliina kihelkonnast Lasva, Loosi ja Orava valdadest [Võrguteavik]. Toim. E. Tamm. Tartu, 2006
• Esko, E. Veriora, Orava, Värska. Tln., 2003
• Kas tunned maad. Tln., 1965
• Kaselaan, K. Orava vald. Vastseliina, 1994 Käsikiri Vastseliina Gümnaasiumi muuseumis
• Leetma, M. Lubja- ja tõrvaahjud. - Suitsutare 2. Tln., 2000
• Liitoja-Tarkiainen, Ü. Hajatalud ja külad Põhja-Liivimaal 17. sajandil. Trt., 2000
• Orava sovhoos. Võru, 1985-1988
• Sonne, L. Minu kodupaik Orava. Vastseliina, 1992 Käsikiri Vastseliina Gümnaasiumi Muuseumis
• Varep, E. Kas tunned maad. Tln., 1965
 
Piiri kõrts

• Ruuda, K. Piiri kõrtsi tuleb külastuskeskus. Võrumaa Teataja, 19. mai 2009
• Eesti arhitektuur. Tln., 1999
• Piiri kõrts Käsikiri Vana-Vahtseliina kodulootoas
 
Sute (Sutõ) küla

• Org, E., Reimann, N., Uind, K., Velsker, E., Pajusalu, K. Vastseliina Sute küla elanike murdeuuringuist ja keelehoiakutest. - Keel ja Kirjandus, 1994 nr 4
 
Tabina

• Kenk, V. Uusi huvitavaid leide arheoloogilistelt väljakaevamistelt. - Töörahva Elu, 19. okt. 1987
• Valli, K., Kohtla, K. Küladest ja külaelust. - Vastseliina keskkooli kodulooline almanahh. Vastseliina, 1998
 
Tsiistre (Tsiistri)

• Kaarna, I. Film setu lauluemast peaks valmima kevadpühadeks. Võrumaa Teataja Elu ja kultuur, 17. nov. 2007
• Kaarna, I. Nopri talu edendab agroturismi. Võrumaa Teataja, 5. aug. 2008
• Laul, S. Eesti kagunurk - piiriala Pihkva ja ordu valduste vahel. - Võru Instituudi toimõtiseq VI. Võro, 1998
• Mineviku jälgedel. Koostanud Tsiistre kooli kirjandusring Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Niilo, E. ja L. Jutustus elutule tuhaasemetest. Tsiistre, 1971 Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Niilo, E. ja L. Kui on olemas taevas. Tsiistre, 1972 Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Niilo, E. Tsiistre Põnniküla ajaloost. Tsiistre, 1978 Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Niilo, E. Vanaisast lapselapseni ehk….(perekonnakroonika) (1800 - 1970) Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Niilo, E.; L ja K. Tsiistre Seim [rahvakooliõpetaja Kristjan Seim ja Tsiistre kool]. Võru, 1995
• Seim, K. 1905. a. sündmusi Tsiistre ümbruses. Võru, 1967 Käsikiri Võrumaa Muuseumis
 
Tsäpsi

• Saarniit, J. Tsäpsi kolga seltsielust XVIII saj. lõpul ja XIX saj. algul Misso vallas. - Viruskundra, 27. juuli 1995
 
Vastseliina (Vahtsõliina)

• Aassaare, A., Ragul, M., Sikk, T. Kultuurielust Vastseliinas. - Vastseliina keskkooli kodulooline almanahh. Vastseliina, 1998
• Eesti idapiir - joon kahe kultuuri vahel. - Kultuur ja Elu, 1998, nr 2
• Kaarna, I. Vana aja päev liitis aastatuhanded. Võrumaa Teataja, 28. juuli 2009
• Kas tunned maad. Tln., 1965
• Kilumets, J. Vastseliina linnuse kirdetorni konserveerimine. Muinsuskaitse aastaraamat 2007. Tln., 2008
• Kohtla, R., Raudvassar, E. Minu kodupaik - Vastseliina. Vastseliina, 1993 Käsikiri Vastseliina Gümnaasiumi muuseumis
• Ligi, H. Veoloomadest Eestis feodalismi perioodil. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXIV. - Tln., 1969
• Liitoja-Tarkiainen, Ü. Hajatalud ja külad Põhja-Liivimaal 17. sajandil. Trt., 2000
• Morel, M. Killukesi Vastseliinast. - Vastseliina keskkooli kodulooline almanahh. Vastseliina, 1998
• Naarits, J. Meie kodu on Vastseliina. Käsikiri Vastseliina Gümnaasiumi muuseumis
• Raudvassar, J. Killuke Vastseliina ajaloost. Vastseliina, 1996 Käsikiri Vastseliina Gümnaasiumi muuseumis
• Saarniit, J. Vastseliina kihelkonna muusikaelu arenemisest. 1973 Käsikiri Vastseliina koduloomuuseumis
• Selart, A. Eesti idapiir keskajal. Trt., 1998
• Sepp, A. Vastseliina kihelkond. Vastseliina ja Misso vallad [Võrguteavik]. Toim. T. Sarv. Tartu, 2007
• Turist Kagu-Eestis. Trt., 1923
• Vastseliina MTJ. - Vastseliina keskkooli kodulooline almanahh. Vastseliina, 1998
 
Vastseliina (Vahtsõliina) kalmistud

• Eesti arhitektuur. Tln., 1999
• Kõosaar, A. Ühisel jõul. - Töörahva Elu, 13. dets. 1988
• Keriguq ja üts unõtõht kalmuaid. Rmt: Võromaa kodolugu. Vahtsõliina kihlkund. Koost. N. Reimann. Võro, 2004
• Krillo, K., Ragul, E., Sõrmus, P. EELK Vastseliina kirikust, kogudusest ja kalmistust. - Vastseliina keskkooli kodulooline almanahh. Vastseliina, 1998
• Needo, A., Soodla, S. Vastseliina kalmistu Käsikiri Vastseliina Gümnaasiumi muuseumis
• Peegel, J. Üks pisike lisamärkus. - Töörahva Elu, 21. nov. 1987
• Raudvassar, V. Unustatud kalmistu Vastseliinas. - Töörahva Elu, 10. okt. 1987
 
Vastseliina (Vahtsõliina) kirik

• Eesti kunst. Tln., 1995
• Eestimaa kirikute teejuht. Koost. M. Helme. Tln., 2002
• Keriguq ja üts unõtõht kalmuaid. Rmt: Võromaa kodolugu. Vahtsõliina kihlkund. Koost. N. Reimann. Võro, 2004
• Krillo, K., Ragul, E., Sõrmus, P. EELK Vastseliina kirikust, kogudusest ja kalmistust. - Vastseliina keskkooli kodulooline almanahh. Vastseliina, 1998
• Tali, M. Vastseliina kirik. 1993 Käsikiri Vastseliina Gümnaasiumi muuseumis
 
Viitka

• Jõemets, E. Viitka küla. Vastseliina, 1997 Käsikiri Vastseliina Gümnaasiumi muuseumis
• Kaarna, I. Viitka — seitse inimpõlve vana küla. Võrumaa Teataja Elu ja kultuur, 14. juuni 2008
• Valli, K., Kohtla, K. Küladest ja külaelust. - Vastseliina keskkooli kodulooline almanahh. Vastseliina, 1998
 
avalehele