Üldandmed Loodus Ajalugu
Külad, mõisad, kirikud ja muud paigad Koolid, seltsid, raamatukogud, muuseumid Kultuuriloolised isikud
Hargla (Harglõ)
Kanepi
Karula
Põlva
Rõuge (Rõugõ)
Räpina (Räpinä)
Urvaste (Urvastõ)
Vastseliina (Vahtsõliina)
Võru (Võro) linn
Siist päset kaema aoluulidsõ Võromaa kodoluulidsõ kirändüsnimistü vanõmbat variantsi (andmõ 2004. aastaga saisuga)
KÜLAD, MÕISAD, KIRIKUD JA MUUD PAIGAD
Iigaste

• Fotokoopiad Liivimaa joonistuskoja mõisate kirjeldusraamatust (sh Iigaste mõis) Valga Muuseumis
• Iigaste vallas pandud perekonnanimed. Andmed internetis.
• Jaska, V. Iigaste küla rajas oma koduloomuuseumi. Valgamaalane, 7. juuli 2001
• Mägi, H., Veri, K. Siin- ja sealpool manteed. Valga rajoon. Tln., 1976
• Rätsep, K. Iigaste külapäevale kogunes paarsada inimest. Valgamaalane, 12. juuli 2001
• Tomson, Ü. Maarahva mõtteid [Tõlliste valla Iigaste küla] eilsest, tänasest ja homsest. Valgamaalane, 26. mai 2007
• Valdaru, E. Iigaste küla uhkeldab omanimelise jooksu ja muuseumiga. Valgamaalane, 15. sept. 2007
 
Kaagjärve (Kaagere)

• Hein, A. Eesti mõisaarhitektuur. Tln., 2003
• Karula ja Kaagere rahva mälehtüisi mõisaelost. Rmt.: Võromaa kodolugu. Koost N. Reimann. Võro, 2004
• Kas tunned maad. Tln., 1965
• Kotov, T. Kaagjärve. Voldik Lüllemäe Külaraamatukogus
• Käos, T. Kaagjärve mõisast kaob algkool. Valgamaalane, 3. märts 2007
• Käos, T. Külast külla, 3. Kaagjärve muredest ja rõõmudest. Valgamaalane, 5. sept. 2000
• Mägi, H., Veri, K. Siin- ja sealpool manteed. Valga rajoon. Tln., 1976, 1983
• Põder, A. Kaagjärve külaraamatukogu töö kogemusi. 1957. Valga Muuseumis
• Puudersell, T. Kaagjärve kool 75, Kaagjärve küla hariduselu 235. Valgamaalane, 23. märts 2000
• Turist Kagu-Eestis. Trt., 1923
• Vassar, A. Uut maad otsimas. Agraarne ümberasumisliikumine Eestis kuni 1863. aastani. Tln., 1975
 
Kaika apostliku õigeusu kirik
Karula

• Eesti mõisad. Tln., 2002
• Hein, A. Eesti mõisaarhitektuur. Tln., 2003
• Ilmus Karula ajaloo raamat "Karm ja kaunis Karula. Elust, olust ja inimestest muinasajast tänapäevani ". Valgamaalane, 22. veebr. 2005
• Jaska, V. Noorgiidid ja kodu-uurijad käisid ühisekspeditsioonil. Valgamaalane, 26. sept. 2006
• Juzar, M. Kogumisreis Karulasse rikastas muuseumi kogu. Valgamaalane, 27. juuni 2006
• Kaas,E. Karula valla päevad toimuvad endises môisa pargis. Valgamaalane, 19. juuni 2001
• Karula ja Kaagere rahva mälehtüisi mõisaelost. Rmt.: Võromaa kodolugu. Koost N. Reimann. Võro, 2004
• Karula mõisa viinapõletaja ja sulase palgaraamatud 1909, 1911 Valga Muuseumis
• Karula Piimaühingu aruanne 1936
• Karula. Fotoalbum. Koost. E. Kaas. Lüllemäe, 2007
• Kas tunned maad. Tln., 1965
• Koppel, M.- M. Karula kiriku saaga. Kultuur ja Elu, nr 2, 2003
• Käos, T. Külast külla, 11. Karula kandi inimestest ja asutustest. Valgamaalane, 31. okt. 2000
• Laar, M. Metsavennad. Tln., 1993
• Linder, Ü. Karula tähistas Jaan Lattiku sünniaastapäeva mitmekülgselt. Valgamaalane, 25. okt. 2003
• Merila-Lattik, H. Karm ja kaunis Karula : elust, olust ja inimestest muinasajast tänapäevani. Tartu, 2005
• Merila-Lattik, H. Võru Karula ajalugu. I Eessõna T. Puudersell. Tartu, 2002
• Mägi, H., Veri, K. Siin- ja sealpool manteed. Valga rajoon. Tln., 1976, 1983
• Puudersell, R. Ilmus raamat "Võru Karula ajalugu". Valgamaalane, 5. märts 2002
• Sinisalu, U. Karula muinsuskaitsjad hoiavad ajalugu. Valgamaalane, 16. märts 2002
• Turist Kagu-Eestis. Trt., 1923
• Vassar, A. Uut maad otsimas. Agraarne ümberasumisliikumine Eestis kuni 1863. aastani. Tln., 1975
 
Karula kirik

• Dokumendid Karula, Hargla, Laatre ja Laanemetsa kirikute arhiivist 18. saj. - 1970 Valga Muuseumis
• Eesti kirikud. Tln., 2001
• Karula kiriku 1939. a. aruanne ja kolmekuningapäeva laululeht. 1939. Valga Muuseumis
• Keskpalu, H. Lüllemäe pakub külalistele huvi oma kultuuriloo ja -eluga. Valgamaalane, 10. okt. 2002
• Koppel, M.- M. Karula kiriku saaga. Kultuur ja Elu, nr 2, 2003
• Mägi, H., Veri, K. Siin- ja sealpool manteed. Valga rajoon. Tln., 1976, 1983
• Tanilas, E. Karula Maarja kirik Voldik Lüllemäe Külaraamatukogus
 
Lüllemäe

• Jaska, V. Kanadalane Boris Kull käis oma noorusmaal, Lüllemäel. Valgamaalane, 12. okt. 2004
• Karula kihlkunna süä Lüllemäe. Rmt.: Võromaa kodolugu. Karula kihlkund. Koost. N. Reimann. Võro, 2004
• Käos, T. Lüllemäe kalmistul tulid risu alt välja unustusse vajunud kääpad. Valgamaalane, 10. mai 2003
• Lüllemäe kultuurimaja sai 80aastaseks. Valgamaalane, 30. dets. 2006
• Lüllemäe külarada Karula Rahvuspargis
• Mägi, H., Veri, K. Siin- ja sealpool manteed. Valga rajoon. Tln., 1976, 1983
• Puudersell, T. Lüllemäe raamatukogu pidas sünnipäeva kirikus. Valgamaalane, 4. dets. 2001
 
Vissi apostliku õigeusu kirik

• Karula Apostliku Õigeusu koguduse kroonika 1846 - 1938 Valga Muuseumis
• Vissi Apostliku Õigeusu kiriku kroonika Käsikiri Valga Muuseumis
 
avalehele