Üldandmed Loodus Ajalugu
Külad, mõisad, kirikud ja muud paigad Koolid, seltsid, raamatukogud, muuseumid Kultuuriloolised isikud
Hargla (Harglõ)
Kanepi
Karula
Põlva
Rõuge (Rõugõ)
Räpina (Räpinä)
Urvaste (Urvastõ)
Vastseliina (Vahtsõliina)
Võru (Võro) linn
Siist päset kaema aoluulidsõ Võromaa kodoluulidsõ kirändüsnimistü vanõmbat variantsi (andmõ 2004. aastaga saisuga)
KÜLAD, MÕISAD, KIRIKUD JA MUUD PAIGAD
Antsla linn

• Anupõld, E. Väikelinn Antsla. - Sirp ja Vasar, 28. aug. 1981
• Kevad, K. Ühe torni viis sünnipäeva. Võrumaa Teataja, Elu ja kultuur, 27. aug. 2009
• Alevitest linnadeks. - Kaitse Kodu, 1938, nr 11, 12
• Antsla kool läbi aegade - 60 aastat Antsla koolielu. Toim. H. Kool. Antsla, 2005
• Antsla linn 70. Koost. K. Kool jt. Antsla, 2008
• Antsla linn. 1995. Voldik Võru Instituudis
• Kaarna, I. Hauka laat ähvardab Antsla lõhki ajada Võrumaa Teataja, 8. aug. 2009
• Karu, E. Maaseltside osa talurahva kultuurielu ümberkujunemisel 19. Sajandil ja 20. Sajandil - Eesti külaelu arengujooni. Toim. A. Viires. Tln., 1985
• Kas tunned maad. Tln., 1965
• Kenk, V., Ploom, E. Siin-ja sealpool maanteed. Võru rajoon. Tln., 1972
• Kool, K. Antsla vald. Antsla linn. Antsla valla tänapäev ja tulevik. Antsla Gümnaasiumis
• Krediit Panga A/S Antsla osakonna vekslid 1930 - 31 Valga Muuseumis
• Käärman, K. Antsla rajoonikeskusena. 1988 Antsla Gümnaasiumis
• Rammo, H. 100 aastat Antsla apteeki. - Töörahva Elu, 13. märts 1984
• Veri, K. Saja-aastane väikelinn Antsla. - Kalender 1987. 1986
 
Heimtali kirik

• Heimtali Peetri kirik. Koost. E. Laks, juh. H. Saar. Osula, 2007
• Konnula, M. Heimtali: kirik sai enda raamatu. Eesti Päevaleht, 4. juuni 2007
• Kostabi, H. Osula 350. - Töörahva Elu, 25. aug. 1988
 
Järvere

• Breidaks, A. Järvere mõis müüdi maha. Võrumaa Teataja, 5. okt. 2006
• Breidaks, A.Sõmerpalus avati hooldekodu. Võrumaa Teataja, 5. sept. 2009
• Eestimaa mõisate teejuht. Koost. A. Wells. Tln., 2001
• Kaarna, I. Järvere pargis raiuti lubatust rohkem puid. Võrumaa Teataja, 1. veeb. 2007
 
Koigu mõis
Kraavi kirik

• Jürjo, V. Torni ehitamine. Eesti Kirik, 20. juuni 2007
• Kraavi Prohvet Eelija Kirik. Koost. Ü. Salumets. Urvaste, 2005
• Ploom, T. Mälestusmärgid ja -tähised. Töörahva Elu, 27. aprill 1985
• Raudvassar, L. Ühe kiriku kaks sünnipäeva. Eesti Kirik, 30. nov. 2005
 
Kärgula

• Kärgula Ühispanga vekslid 1937, 1940 Valga Muuseumis
• Lõuna-Eesti pärimuse portaal.
• Liitoja-Tarkiainen, Ü. Hajatalud ja külad Põhja-Liivimaal 17. sajandil. Trt., 2000
• Palli, H. Kui Raudpea läks. Tln., 1967
• Tarkiainen, Ü. Hajatalude arvust Lõuna-Eestis 1680. aastatel. Allikakriitiline analüüs. - Rootsi suurriigist Vene impeeriumini. Eesti Ajalooarhiivi toimetised. 3 (10). Trt., 1998
• Traat, A. Vallakohus Eestis. Tln., 19
• Vassar, A. Uut maad otsimas. Agraarne ümberasumisliikumine Eestis kuni 1863. aastani. Tln., 1975
 
Linnamäe (Liinamäe)

• Kallejärv, T. Matkaradu Võru- ja Põlvamaal. Tln., 1992
 
Osula

• Kabun, K. Osulas on pillid pumpsunud 75 aastat. Võrumaa Teataja Elu ja kultuur, 30. aprill 2009
• Kostabi, H. Osula 350. - Töörahva Elu, 25. aug. 1988
• Mandel, E. Osulas tähistati iseseisvuspäeva. - Võru Teataja, 2. märts 1989
• Saar, H. Osula 350 Käsikiri Võru Instituudis
• Saar, H. Osula raamatukogu 1901 - 1999 Võru Instituudis
 
Sulbi

• Kaarna, I. Sulbis peeti mihklilaata. Võrumaa Teataja Elu ja kultuur, 6. okt. 2007
• Käär, R. Minu koduküla Sulbi. Osula, 1999 Käsikiri Võru Instituudis
• Sulbi lähistel avati mälestuskivi metsavendadele. - Koit, 30. mai 1995
 
Sõmerpalu (Sõmmõrpalo)

• Eestimaa mõisate teejuht. Koost. A. Wells. Tln., 2001
• Kallejärv, T. Matkaradu Võru- ja Põlvamaal. Tln., 1992
• Kas tunned maad. Tln., 1965
• Kenk, V., Ploom, E. Siin-ja sealpool maanteed. Võru rajoon. Tln., 1972
• Kivioja, Fr. Kalajärv Vagula. Tln., 1991
• Kodukotus. Sõmerpalu valla aabitsalood. Autorid K. Ots, M. Jaason, H. Saar. Osula, 2008
• Leht, M-A. Mis on saanud endistest raudteejaamadest ja -peatustest. Võrumaa Teataja Elu ja kultuur, 28. juuli 2009
• Maiste, J. Eestimaa mõisad. Tln., 1996
• Riigimõisad 1922 - 1938. Tln., 1939
• Sõmerpalu motoklubi 1968 - 2008. Aivar Leoki mälestused. Koost. U. Guth. Põlva, 2009
• Sõmerpalu valla lugu. Koost. E-M. Rannit, K.Parker, M. Kanep. Sõmerpalu, 2007
• Traat, A. Vallakohus Eestis. Tln., 1980
• Šlõgina, N. Etnograafilisi materjale Manasseini revisjonis. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXIV. Tln., 1969
 
Urvaste (Urvastõ) kirik

• Breidaks, A. Maalihked õgivad tasapisi Urvaste ürgorgu. Võrumaa Teataja, 7. aprill 2009
• EELK Urvaste Püha Urbanuse koguduse koduleht
• Eesti kirikud. Tln., 2001
• Eestimaa kirikute teejuht. Koost. M. Helme. Tln., 2002
• Hallik, A. Urvaste pühakoja torn sai uue kuue. Võrumaa Teataja Elu ja kultuur, 27. juuli 2004
• Kallejärv, T. Matkaradu Võru- ja Põlvamaal. Tln., 1992
• Libe, J., Oinas, A., Sepp, H., Vasar, J. Eesti rahva ajalugu. 1. kd. Trt., 1932
• Salumets, Ü. Urvaste koguduse ajalugu ajavahemikul 1940 - 1991. Antsla Gümnaasiumis
• Urvaste hariduselu 315. Urvaste, 2003
• Veri, K. Mööda Urvaste radu. - Töörahva Elu, 27. juuni 1979
 
Urvaste (Urvastõ)

• Ellen, J. Kuhu kõik nad jäid? Tõsilugu Urvaste ürgorust. Tln., 1984
• Jürjo, V. Urvaste mõisakalmistust. Töörahva Elu, 4. okt. 1988
• Kas tunned maad. Tln., 1965
• Ligi, H. Veoloomadest Eestis feodalismi perioodil. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXIV. - Tln., 1969
• Meenutusi Urvaste ajaloost. Ees. A. Soonvald. Urvaste, 1998
• Taluaseme kaubakontraht Urvaste mõisniku Samson Himmelstjerna ja Peter Neumanni vahel 1874.a. Valga Muuseumis
• Urvaste hariduselu 315. Urvaste, 2003
• Urvaste. Urvaste, 1997
• Valper, L. Tammest tugevam on kodutunne. Urvaste hariduselu 315. - Elu, 31. mai 2003
• Veri, K. Mööda Urvaste radu. - Töörahva Elu, 27. juuni 1979
• Šlõgina, N. Etnograafilisi materjale Manasseini revisjonis. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXIV. Tln., 1969
 
Vana-Antsla mõis

• Breidaks, A. Ühendkool hülgab ilmselt Vana-Antsla mõisa. Võrumaa Teataja, 24. jaan. 2006
• Eesti talurahva ajalugu 1 kd. Tln., 1992
• Kaarna, I. Vana-Antsla mõisasüda jäi müümata. Võrumaa Teataja, 4. aprill 2009
• Kallejärv, T. Matkaradu Võru- ja Põlvamaal. Tln., 1992
• Kask, A. Vana-Antsla minevikust ja tänapäevast. - Töörahva Elu, 9. juuli 1985
• Kool, K. Urvaste kihelkond Antsla Gümnaasiumis
• Maiste, J. Eestimaa mõisad. Tln., 1996
• Riigimõisad 1922 - 1938. Tln., 1939
• Suuder, O. Vana-Antsla mõis. 1984. Antsla Gümnaasiumis
• Vana-Antsla Põllutöökool. Killukesi ajaloost 1928 - 1998. Võru Instituudis
 
Vastse- Antsla

• Eesti talurahva ajalugu 1 kd. Tln., 1992
• Kallejärv, T. Matkaradu Võru- ja Põlvamaal. Tln., 1992
• Liitoja-Tarkiainen, Ü. Hajatalud ja külad Põhja-Liivimaal 17. sajandil. Trt., 2000
• Maiste, J. Eestimaa mõisad. Tln., 1996
• Tina, J. K. Uue-Antsla mõisa majandusharudest ja töökorraldusest. - Eesti Põllumajandusmuuseumi teadusline tööde kogumik 2. 1974
 
Vaabina

• Eesti talurahva ajalugu 1 kd. Tln., 1992
• Kool, K. Urvaste kihelkond Antsla Gümnaasiumis
• Leht, M-A. Mis on saanud endistest raudteejaamadest ja -peatustest. Võrumaa Teataja Elu ja kultuur, 28. juuli 2009
• Ligi, H. Veoloomadest Eestis feodalismi perioodil. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXIV. - Tln., 1969
• Liitoja-Tarkiainen, Ü. Hajatalud ja külad Põhja-Liivimaal 17. sajandil. Trt., 2000
• Maiste, J. Eestimaa mõisad. Tln., 1996
• Vaabina valla Turu talu päevik 1932 - 1934 Valga Muuseumis
• Valk, H. Der Dorffriedhof von Vaabina. - ENSV TA toimetised. Ühiskonnateadused. 1986. 35. kd. , nr 4
• Valk, H. Mis Vaabinas leiti?. - Töörahva Elu, 27. mai 1986
• Šlõgina, N. Etnograafilisi materjale Manasseini revisjonis. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXIV. Tln., 1969
 
Veskid

• Haidak, F. Veskid Pärlijõe alamjooksul Võrumaa Muuseumis
• Haidak, Fr. Vesiveskid Antsla ümbruses. Võru, 1977 Võrumaa Muuseumis
 
avalehele