Üldandmed Loodus Ajalugu
Külad, mõisad, kirikud ja muud paigad Koolid, seltsid, raamatukogud, muuseumid Kultuuriloolised isikud
Hargla (Harglõ)
Kanepi
Karula
Põlva
Rõuge (Rõugõ)
Räpina (Räpinä)
Urvaste (Urvastõ)
Vastseliina (Vahtsõliina)
Võru (Võro) linn
Siist päset kaema aoluulidsõ Võromaa kodoluulidsõ kirändüsnimistü vanõmbat variantsi (andmõ 2004. aastaga saisuga)
KÜLAD, MÕISAD, KIRIKUD JA MUUD PAIGAD Haanja
Lükka (Lükkä)

• Kaska, V. Mälestuskivi [Lükkä] metsavendadele. Võrumaa Teataja, 18. okt. 2008
 
Püssä

• Kaarna, I. Püssä küla on maakaardil olnud üle kolmesaja aasta. Võrumaa Teataja, 4. nov. 2004
 
Haanja (Haani)

• Adson, A. Kadunud maailm. Toronto, 1954
• Adson, A. Väikelinna moosekant. Vadstena, 1946
• Assor, A. Haanja mees. - Eesti kodumaa. Geograafiline ülevaade ja lugemik. 2. osa. Tln., 1921
• Haidak, F. Haanjamaa, Kasaritsa ja Võru ümbruse vesiveskid. Võru, 1970 Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Ivask, A. Haanjamaa. Tln., 1962, 1976
• Kas tunned maad. Tln., 1965
• Kenk, V. Suur-Munamägi ja Haanja Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Kose, M. Haanja on kõige-kõige-kõige… - Loodus, 1998, nr 1
• Laul, S. Eesti kagunurk - piiriala Pihkva ja ordu valduste vahel. - Võru Instituudi toimõtiseq VI. Võro, 1998
• Laur, M. Talurahva olukorrast 18. sajandi Liivimaal. - Kleio. Ajaloo ajakiri. Trt., 1996, nr 2 (16)
• Liitoja-Tarkiainen, Ü. Hajatalud ja külad Põhja-Liivimaal 17. sajandil. Trt., 2000
• Palli, H. Rõuge rahvas XVII sajandi teisel poolel. - Ajaloolise demograafia probleeme Eestis. Tln., 1973
• Paloveer, E. Haanja nälg. 1900 - 1902. Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Troska, G., Šlõgina, N. Eesti külavormide klassifitseerimisest. - Etnograafiamuuseumi astaraamat XXIX. Tln., 1976
• Turist Kagu-Eestis. Trt., 1923
• Turistide kodu Munamäel. Album. Haanja, 1937
• Võti, T. Eesti talupoja toolid. - Etnograafiamuuseumi aastaraamat XXXI. Tln., 1978
• Võti, T. Võru rajooni maaelamute sisustusest. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXI. Tln., 1966
• Varep, E. Haanja asulastik. - Eesti Loodus, 1968 nr 8
 
Kolepi

• Külateedel esivanemate jälgedes. Mälestuskilde Kolepi küla ajaloost ja inimestest. Kirjutasid J. Kama Raudsepp ja H. Trolla Suss, koostas Õ. Laanekivi. Võru, 2009
 
Naha

• Kevad, K. 57°30´ põhjalaiust ja 26°37´ idapikkust. Võrumaa Teataja Elu ja kultuur, 13. aug. 2009
 
Hinu küla

• Ploom, E. Pärlijõgi. Tln., 1988
 
Hurda küla

• Pettai, K. Hurda küla ajalugu. 1966 Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Ploom, E. Pärlijõgi. Tln., 1988
 
Kasaritsa

• Adson, A. Väikelinna moosekant. Vadstena, 1946
• Haidak, F. Haanjamaa, Kasaritsa ja Võru ümbruse vesiveskid. Võru, 1970 Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Haidak, F. Kasaritsa kullakaevandus 1921.a. Võru, 1968 Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Kas tunned maad. Tln., 1965
• Liitoja-Tarkiainen, Ü. Hajatalud ja külad Põhja-Liivimaal 17. sajandil. Trt., 2000
• Palli, H. Kui Raudpea läks. Tln., 1967
• Palli, H. Rõuge rahvas XVII sajandi teisel poolel. - Ajaloolise demograafia probleeme Eestis. Tln., 1973
• Tarkiainen, Ü. Hajatalude arvust Lõuna-Eestis 1680. aastatel. Allikakriitiline analüüs. - Rootsi suurriigist Vene impeeriumini. Eesti Ajalooarhiivi toimetised. 3 (10). Trt., 1998
• Turist Kagu-Eestis. Trt., 1923
 
Krabi

• Kas tunned maad. Tln., 1965
• Lehes, L., Uibo, S. Paganamaa kodulooline uurimus. Krabi, 1972 Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Ungru, J. Paganamaa mehe mälestusi. Võru, 1996
 
Kõrgepalu

• Deemant, K. Ülevaade Võrumaa Kõrgepalu asunduse minevikust III osa. Tln., 1974 Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Deemant, K. Võrumaa Kõrgepalu vanemast minevikust. Tln., 1984
• Leetma, M. Moonakatest ja moonamajadest 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi algul. - Suitsutare 3. Tln., 2002
 
Luhametsa

• Kaarna, I. Luhametsa küla ajalugu sai kaante vahele. Võrumaa Teataja, 1. juuli 2010
 
Luutsniku

• Harju (Leies), H. Minu mälestusi kodust…(Luutsniku küla ajaloost) Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Hein, A. Eesti mõisaarhitektuur. Tln., 2003
• Luutsniku 1638 - 1988. Voldik. Koostanud J. Loog Luutsniku 350. aastapäevaks Võrumaa Muuseumis
• Ploom, E. Pärlijõgi. Tln., 1988
 
Pindi

• Eesti kirikud. Tln., 2001
• Leht, M-A. Pindis meenutati kapten Vreemanni. Võrumaa Teataja, 26. märts 2009
• Liitoja-Tarkiainen, Ü. Hajatalud ja külad Põhja-Liivimaal 17. sajandil. Trt., 2000
• Palli, H. Rõuge rahvas XVII sajandi teisel poolel. - Ajaloolise demograafia probleeme Eestis. Tln., 1973
• Tonts, V. Usost ja Lõuna-Eesti meelelaadist. Ohvriaiust velitsidekogodusin. - Kaika suvõülikuulõ kogomik. I-VIII. Võro, 1997
 
Rooksu küla

• Ploom, E. Pärlijõgi. Tln., 1988
 
Ruusmäe (Rogosi)

• Breidaks, A. Norra riik aitab peatada haruldase Rogosi kindlusmõisa lagunemise. Võrumaa Teataja, 12. apr. 2007
• Haidak, F. Pärlijõe ülemjooksu, Ruusmäe ja Misso veskid. Võru, 1975 Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Liitoja-Tarkiainen, Ü. Hajatalud ja külad Põhja-Liivimaal 17. sajandil. Trt., 2000
• Maiste, J. Eestimaa mõisad. Tln., 1996
• Palli, H. Rõuge rahvas XVII sajandi teisel poolel. - Ajaloolise demograafia probleeme Eestis. Tln., 1973
• Parts, E. Ruusmäe minevikust (1880 - 1968) Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Parts, E. Viljasaare tellisetehas Ruusmäel (1893 - 1939). Ruusmäe, 1975 Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Parts, H.;E. Ruusmäe kultuurilugu. Võru, 2005
• Suuder, O. Rogosi mõisa ajalooline õiend. Tln., 1980 Käsikiri "Eesti Ehitusmälestised" arhiivis
 
Ruusmäe kirik

• Eesti kirikud. Tln., 2001
 
Rõuge (Rõugõ)

• Adson, A. Kadunud maailm. Toronto, 1954
• Adson, A. Väikelinna moosekant. Vadstena, 1946
• Aid, V. Meenutan neid kaugeid aegu. Rõuge maanoorte tegevusest 1933 - 1940. - Võrumaa Teataja, 29. dets. 1990
• Anton, T. Rõuge mälestussamba lugu. Kesknädal, 23. veebr. 2005
• Haidak, F. Rõuge mehaanikatöökoja elektrijaam. - Töörahva Elu, 1972, nr 20
• Haidak, F. Rõuge veejõudude kasutamisest Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Kaarna, I. Rõuge mõisniku järeltulija paneb valla elu edendamisele õla alla. Võrumaa Teataja, 10. juuni 2008
• Kaarna, I. Rõuges on kolm omanäolist kalmistut. Võrumaa Teataja, 1. nov. 2008
• Kaarna, I. Võrumaa pargid tõusevad unustuse hõlmast.Salapäraste tiikidega Rõuge park. Eesti Loodus, nr. 6, 2008
• Kas tunned maad. Tln., 1965
• Kenk, V. Rõuge ümbruse vaatamisväärsustest Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Kiho, T. Rõuge. - Luup, 1996, nr 4
• Liitoja-Tarkiainen, Ü. Hajatalud ja külad Põhja-Liivimaal 17. sajandil. Trt., 2000
• Lüütsepp, V. Ihunuhtlusest Rõuge vallakohtus. 1882 - 1886. Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Palli, H. Kui Raudpea läks. Tln., 1967
• Palli, H. Rõuge rahvas XVII sajandi teisel poolel. - Ajaloolise demograafia probleeme Eestis. Tln., 1973
• Pettai, K. Legend Rõugest. - Rõuge Valla Leht, 1995, nr 23
• Rõuge - seitsme järve maa. Rõuge, 2007
• Rõuge vallakohtu tegevusest 1881 - 1890. - Töörahva Elu, 22. mai 1969
• Raudvassar, V. Punane kukk Rõuge kohal. 1917. a. tulekahjust. - Töörahva Elu, 26. juuni 1980
• Säitsme järve maa Rõugõ. Võromaa kodulugu. Rõugõ kihlkund. Koost. N. Reimann. Võro, 2004
• Tarkiainen, Ü. Hajatalude arvust Lõuna-Eestis 1680. aastatel. Allikakriitiline analüüs. - Rootsi suurriigist Vene impeeriumini. Eesti Ajalooarhiivi toimetised. 3 (10). Trt., 1998
• Tootsen, Ü. Rõuge valla mälestussamba lugu. Videvik, 28.okt. 2004
• Turist Kagu-Eestis. Trt., 1923
 
Rõuge (Rõugõ) kirik

• Kononenko, E. Rõuge kirik sai 275 aastat vanaks. Võrumaa Teataja, 16. aug 2005
• Adson, A. Kadunud maailm. Toronto, 1954
• Eesti kirikud. Tln., 2001
• Eestimaa kirikute teejuht. Koost. M. Helme. Tln., 2002
• Elstein, M. Püha Neitsi Maarja kiriku ärksameelsed hingekarjased Rõuges. - Viruskundra, 1991, nr 5, 7
• Kononenko, E. Rõuge kogudus restaureerib väärtuslikke kirikuraamatuid. Võrumaa Teataja Elu ja kultuur, 14. okt. 2006
• Palli, H. Rõuge rahvas XVII sajandi teisel poolel. - Ajaloolise demograafia probleeme Eestis. Tln., 1973
• Pokk, R. Rõuge kirik. Eesti Kirik, 15. dets. 2004
• Raudsepp, K. Rudolf Gottfried Kallas. Tema elu, töö ja panus eesti rahvale. Toronto, 1988
• Raudvassar, L. Maarja ja Maarjamaa. - Eesti Kirik, 9. sept. 1998
• Susi, R. Kirik Rõuge külas. Võrumaa Teataja Elu, 6. aug 2005
• Susi, R. Rõuge kirik sai 270. aastaseks. Võrumaa Teataja, 1. sept. 2000
• Veem, K. Eesti vaba rahvakirik. Stockholm, 1990
 
Uue-Saaluse (Vahtsõ-Saalussõ)

• Valper, L. Meenutati [Uue-Saalusest pärit] kandlemeister Ilmar Kukke. Võrumaa Teataja Elu ja kultuur, 27. okt. 2005
• Hoop, E. Uue-Saaluse läbi aegade. Võru, 1990
• Kaarna, I. Kütioru Mäeveski on töötanud poolteist sajandit. Võrumaa Teataja Elu ja kultuur, 31. jaan. 2009
• Leetma, M. Moonakatest ja moonamajadest 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi algul. - Suitsutare 3. Tln., 2002
• Liitoja-Tarkiainen, Ü. Hajatalud ja külad Põhja-Liivimaal 17. sajandil. Trt., 2000
• Palli, H. Rõuge rahvas XVII sajandi teisel poolel. - Ajaloolise demograafia probleeme Eestis. Tln., 1973
• Sikk, H. Vahtsõ-Saaluse mõisa aoluust. - Võrkõstõ lugõmise-ramat. Tln., 1993
• Sikk, O. Minu mälestused 1921 - 1940 Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Turist Kagu-Eestis. Trt., 1923
 
Saarlasõ küla ja veski

• Ploom, E. Pärlijõgi. Tln., 1988
 
Sadramõtsa küla

• Ploom, E. Pärlijõgi. Tln., 1988
 
Suur Munamägi

• Andmeid Suure-Munamäe vaatetornist tornivahi E. Hannuse dokumentide põhjal (1926 - 1940) Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Baltimaiõ kygõ korgõmb kotus - Suur Munamägi. Rmt: Võromaa kodolugu. Rõugõ kihlkund. Koost. N. Reimann. Võro, 2004
• Hallas-Murula, K. Funktsionalism Eestis. Näituse kataloog. Tln., 2002
• Kas tunned maad. Tln., 1965
• Kenk, V. Suur-Munamägi ja Haanja Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Suure Munamäe vaatetorni ajalugu. - Eesti Loodus, 1968, nr 4
• Turist Kagu-Eestis. Trt., 1923
• Turistide kodu Munamäel. Album. Haanja, 1937
 
Sänna (Sännä)

• Adson, A. Kadunud maailm. Toronto, 1954
• Eesti mõisad. Tln., 2002
• Hein, A. Eesti mõisaarhitektuur. Tln., 2003
• Ivask, A. Haanjamaa. Tln., 1962, 1976
• Kabun, K. Sänna mõisast saab kultuuri- ja loomekeskus. Võrumaa Teataja, 26. veerb. 2009
• Kas tunned maad. Tln., 1965
• Liitoja-Tarkiainen, Ü. Hajatalud ja külad Põhja-Liivimaal 17. sajandil. Trt., 2000
• Palli, H. Rõuge rahvas XVII sajandi teisel poolel. - Ajaloolise demograafia probleeme Eestis. Tln., 1973
• Ploom, E. Hendrik Lauri sajas kevade. Sänna progressiivse põllumehe mälestused (1877 - 1977). Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Ploom, E. Pärlijõel oli mu sünnikodu. Võru 1981 - 1982. Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Ploom, E. Pärlijõgi. Tln., 1988
• Ploom, E. Sänna ja Sänna raamatukogu ajaloost Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Sillavee, F. Seltskondlik suhtlemine ja maaseltsid endises Rõuge kihelkonna Sänna vallas Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Turist Kagu-Eestis. Trt., 1923
 
Tsooru

• Kaarna, I. Tsooru tantsis tantsupäeva ja juubilar Kalle Nurga auks. Võrumaa Teataja Elu ja kultuur, 3. mai 2008
• Kaarna, I. Tsoorus peetakse kodukandipäevi. Võrumaa Teataja, Elu ja kultuur, 2. aug. 2007
• Adson, A. Kadunud maailm. Toronto, 1954
• Adson, A. Neli veskit. Vadstena, 1946
• Hein, A. Eesti mõisaarhitektuur. Tln., 2003
• Hein, A. Eesti mõisaarhitektuur. Tln., 2003
• Kas tunned maad. Tln., 1965
• Palli, H. Rõuge rahvas XVII sajandi teisel poolel. - Ajaloolise demograafia probleeme Eestis. Tln., 1973
• Tsooru kolhoosi juhatuse ja ühiskondlike organisatsioonide infoleht. Tsooru, 1989
 
Vana-Nursi

• Eesti mõisad. Tln., 2002
• Eher, A. Minu mälestusi Nursi vallast Võrumaal. Tln., 1997 Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Hein, A. Eesti mõisaarhitektuur. Tln., 2003
• Liitoja-Tarkiainen, Ü. Hajatalud ja külad Põhja-Liivimaal 17. sajandil. Trt., 2000
• Palli, H. Rõuge rahvas XVII sajandi teisel poolel. - Ajaloolise demograafia probleeme Eestis. Tln., 1973
 
Vana-Roosa

• Eesti mõisad. Tln., 2002
• Hein, A. Eesti mõisaarhitektuur. Tln., 2003
• Liitoja-Tarkiainen, Ü. Hajatalud ja külad Põhja-Liivimaal 17. sajandil. Trt., 2000
• Palli, H. Rõuge rahvas XVII sajandi teisel poolel. - Ajaloolise demograafia probleeme Eestis. Tln., 1973
 
Vana-Saaluse (Vana-Saalussõ)

• Leetma, M. Moonakatest ja moonamajadest 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi algul. - Suitsutare 3. Tln., 2002
• Liitoja-Tarkiainen, Ü. Hajatalud ja külad Põhja-Liivimaal 17. sajandil. Trt., 2000
• Palli, H. Rõuge rahvas XVII sajandi teisel poolel. - Ajaloolise demograafia probleeme Eestis. Tln., 1973
 
Varstu

• Kabun, K. Varstus tuleb taas Lõunafestival. Võrumaa Teataja Elu ja kultuur, 27. märts 2008
• Kaarna, I. Varstu valda tuleb puhkekompleks. Võrumaa Teataja, 31. jaan. 2008
• Kas tunned maad. Tln., 1965
• Käärmann, A. Surmavaenlase vastu. Trt., 1998
• Laar, M. Metsavennad. Tln., 1993
 
Nursi (Vahtsõ-Nursi)

• Eher, A. Minu mälestusi Nursi vallast Võrumaal. Tln., 1997 Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Haidak, F. Võrumaa väike-elektrijaamu. Võru, 1969 Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Haidak, F. Vastse-Nursi Hüdroelektrijaama projekt ja fotod Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Liitoja-Tarkiainen, Ü. Hajatalud ja külad Põhja-Liivimaal 17. sajandil. Trt., 2000
• Palli, H. Rõuge rahvas XVII sajandi teisel poolel. - Ajaloolise demograafia probleeme Eestis. Tln., 1973
 
Viitina (Viitenä)

• Eesti mõisad. Tln., 2002
• Karu, L. Vanaema jutustab (Viitina lähedal asuva Baborissa talu elu-olu 20. saj. I veerandil) Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Kas tunned maad. Tln., 1965
• Leht, A-M. Viitina valiti Eesti aasta külaks. Võrumaa Teataja, 11. aug. 2009
• Liitoja-Tarkiainen, Ü. Hajatalud ja külad Põhja-Liivimaal 17. sajandil. Trt., 2000
• Ploom, E. Pärlijõgi. Tln., 1988
• Turist Kagu-Eestis. Trt., 1923
 
Veskid

• Adson, A. Neli veskit. Vadstena, 1946
• Haidak, F. Haanjamaa, Kasaritsa ja Võru ümbruse vesiveskid. Võru, 1970 Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Haidak, F. Pärlijõe ülemjooksu, Ruusmäe ja Misso veskid. Võru, 1975 Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Haidak, F. Rõuge veejõudude kasutamisest Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Haidak, F. Veskid Iskna ojal. Võru, 1972 Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Haidak, F. Veskid Mustjõe lisajõgedel. Võru, 1971 Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Haidak, F. Veskid Pärlijõe alamjooksul. Võru, 1970 Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Kaarna, I. Enne veskit olid klooster ja pärlipüüdjad. Võrumaa Teataja, 18. apr. 2009
 
avalehele