Üldandmed Loodus Ajalugu
Külad, mõisad, kirikud ja muud paigad Koolid, seltsid, raamatukogud, muuseumid Kultuuriloolised isikud
Hargla (Harglõ)
Kanepi
Karula
Põlva
Rõuge (Rõugõ)
Räpina (Räpinä)
Urvaste (Urvastõ)
Vastseliina (Vahtsõliina)
Võru (Võro) linn
AJALUGU Üldandmed

• Eesti ajalugu I-III. Peatoimetaja H. Kruus. Trt., 1935-1940
• Eesti ajalugu IV. Peatoimetaja S. Vahtre. Trt., 2003
• Eesti ala mõisate nimestik. Tln., 1984
• Eesti mõisad. Tln., 1994
• Ehrlich, M. Ajaloolist traditsiooni Räpina kihelkonnast Räpina ja Kahkva valdadest [Võrguteavik] Tartu, 2006
• Harju, Ü. Kiristaja Arvis: ku löüdse suukilpkunna, jäi eski süä saisma. Uma Leht, 22. süküskuu päiv (sept.) 2009
• Jaagumann, J. Räpina Puuaiasõda. Petseri, 1933
• Jaagund, P. Räpina kihelkonna ajalugu. Käsikiri Räpina Aiandus- ja Koduloomuuseumis
• Jaanits, L., Laul, S., Lõugas, V., Tõnisson, E. Eesti esiajalugu. Tln., 1982
• Kappo, J. Siin- ja sealpool maanteed. Põlva rajoon. Tln., 1989
• Kiristaja, A. Muinasasostus ja arkeoloogilidsõq mälehtüseq Räpinä kihlkunnan. Kaika suvõülikuulõ kogomik IX-XI. Võro, 2003
• Kivistik, V. Talupoja teekond seadusandjaks oma riigis - Räpinast riigikogusse. Räpina, 2008
• Klaas, U. EAÕK Võrumaa praostkond 1848 - 1917. Diplomitöö. Trt., 1994 TÜ ajaloo osakonna raamatukogus
• Laatsit, R. Vennastekogudused Rõuge, Vastseliina ja Räpina kihelkondades XIX sajandi algusest kuni 60. aastateni. Diplomitöö. Trt., 1980
• Laur, M. Eesti ala valitsemine 18. sajandil (1710 - 1783). Trt., 2000
• Laur, M. Talurahva olukorrast 18. sajandi Liivimaal. - Kleio. Ajaloo ajakiri. Trt., 1996, nr 2 (16)
• Leppa, R. Räpina talurahva ülestõus 1784. a. Diplomitöö. Trt., 1962 TÜ ajaloo osakonna raamatukogus
• Ligi, H. Talupoegade koormised Eestis 13. sajandist 19. sajandi alguseni. Tln., 1968
• Ligi, H. Talurahva arv ja paiknemine Lõuna-Eestis aastail 1710-1916. - TRÜ toimetised. Vihik 371. Trt., 1976
• Liitoja-Tarkiainen, Ü. Hajatalud ja külad Põhja-Liivimaal 17. sajandil. Trt., 2000
• Moora, A. Peipsimaa etnilisest ajaloost. Tln., 1964
• Nurmiste, J. Räpina kihelkonna asustus 16. - 19. sajandil. Diplomitöö. Trt., 1976 TÜ ajaloo osakonna raamatukogus
• Põlva rajoonis. Kodu-uurijate seminarkokkutulek 17.-20. augustini 1978. Artiklite kogumik. Tln., 1978
• Perfokaarte Põlva rajooni ajaloost ja loodusest. Tln., 1978
• Räpina Metsamajand 1947-1992. Koost. V. Kütt, J. Tiivoja. Räpina, 2008
• Räpina radadel. Artiklite kogumik. Tln., 1984
• Räpinlased Vabadussõjas. Koost. K. Murumets, V. Kivistik. Räpina, 2009
• Saar, E. Inemisenimmi ja kotussõnimmi läbikasumisest Räpinä kihlkunnan. - Võru Instituudi toimõtiseq VI. Võro, 1998
• Sepp, E. Ajaloolist traditsiooni Räpina kihelkonnast Meeksi, Veriora ja Toolamaa valdadest [Võrguteavik] Tartu, 2006
• Tonts, V. Usost ja Lõuna-Eesti meelelaadist. Ohvriaiust velitsidekogodusin. - Kaika suvõülikuulõ kogomik. I-VIII. Võro, 1997
• Traat, A. Vallakohus Eestis. Tln., 1980
• Vabadusristi kavalerid: Põlvamaa aladelt. Koostaja ja toimetaja E. Esko. Põlva, 2000
• Vassar, A. Uut maad otsimas. Agraarne ümberasumisliikumine Eestis kuni 1863. aastani. Tln., 1975
 
Etnograafia

• Astel, E. Eesti vööd. Trt., 1998
• Habicht, T. Laudad Kagu-Eestis XIX sajandi teisel poolel ja XX sajandi algul. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXIII. Tln., 1968
• Habicht, T. Rahvapärane arhitektuur. Tln., 1977
• Habicht, T. Rehielamu Kagu-Eestis 19. sajandi teisel poolel. Trt., 1961
• Habicht, T. Taluõuedest ja mõnedest kõrvalhoonetest Kagu-Eestis XIX sajandi teisel poolel. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XVI. Tln., 1959
• Jaagosild, E. Rukki kuivatamine põllul. - Etnograafiamuuseumi aastaraamat XXVI. Tln., 1972
• Jaagosild, E. Tuulutamine Eestis. - Etnograafiamuuseumi aastaraamat XXVII. Tln., 1973
• Karu,E. Abiajamine - vana vastastikune abistamise komme. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XVIII. Trt., 1962
• Lõoke, E. Kanepitoidud Eestis. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XVII. Trt., 1960
• Linnus, J. Küla sepikojad Eestis. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XVIII. Tln., 1962
• Linnus, J. Külasepast Eestis. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XX. Tln., 1965
• Linnus, J. Maakäsitöölised Lõuna-Eestis 17. sajandi esimesel poolel. - Etnograafiamuuseumi aastaraamat XXXIII. Tln., 1983
• Linnus, J. Sepaameti õppimine Eesti külas XVIII ja XIX sajandil. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXIII. Tln., 1968
• Moora, A. Eesti talurahva vanem toit. I, II. Tln, 1980, 1991
• Moora, A. Tavandi- ja peotoitudest Eesti külas. Etnograafiamuuseumi aastaraamat XXIX. Tln., 1976
• Peterson, A. Rehielamu kambrid 19. sajandil. - Etnograafiamuuseumi aastaraamat XXVI. Tln., 1972
• Peterson, A. Rehielamu köök 19. sajandil. - Etnograafiamuuseumi aastaraamat XXVI. Tln., 1972
• Raidla, H. Kanepi, Põlva ja Räpina rahvarõivad. Põlva, 2002
• Tihase, K. Eesti talurahvaarhitektuur. Tln., 1974
• Troska, G. Suveköögid Eestis. - Etnograafiamuuseumi aastaraamat XXX. Tln., 1977
• Varend, R. Räpina kirikinda mustrid. Räpina, 2004
• Viires, A. Härjarakend Baltimaades. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXIII. Tln., 1968
• Voolma, A. Eesti rahvarõivaseelikud. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXV. Tln., 1971
• Voolma, A. Meestepüksid Eesti rahvarõivastes. - Etnograafiamuuseumi aastaraamat XXX. Tln., 1977
 
Folkloristika

• Kõivupuu, M. Perifeerset ajaloolise Võrumaa matmiskombestikus. - Võru Instituudi toimõtiseq VI. Võro, 1998
• Lukka, E. Võromaa matussõkombist. - Kaika suvõülikuul Lüllemäel. Võro, 1996
 
Võuküla (Võukülä) Kindralihaud

• Tõnisson, E. Linnamäed ja maalinnad. Tln., 1966
 
Kureküla (Kurõkülä) Liinamägi

• Tõnisson, E. Linnamäed ja maalinnad. Tln., 1966
 
Ristipalo kääpad

• Kappo, J. Siin- ja sealpool maanteed. Põlva rajoon. Tln., 1989
 
avalehele