Üldandmed Loodus Ajalugu
Külad, mõisad, kirikud ja muud paigad Koolid, seltsid, raamatukogud, muuseumid Kultuuriloolised isikud
Hargla (Harglõ)
Kanepi
Karula
Põlva
Rõuge (Rõugõ)
Räpina (Räpinä)
Urvaste (Urvastõ)
Vastseliina (Vahtsõliina)
Võru (Võro) linn
Siist päset kaema aoluulidsõ Võromaa kodoluulidsõ kirändüsnimistü vanõmbat variantsi (andmõ 2004. aastaga saisuga)
AJALUGU
Üldandmed

• Anupõld, E. Väikelinn Antsla. - Sirp ja Vasar, 28. aug. 1981
• Eesti ajalugu I-III. Peatoimetaja H. Kruus. Trt., 1935-1940
• Eesti ajalugu I-III. Peatoimetaja H. Kruus. Trt., 1935-1940
• Eesti ajalugu IV. Peatoimetaja S. Vahtre. Trt., 2003
• Eesti ajalugu IV. Peatoimetaja S. Vahtre. Trt., 2003
• Eesti ala mõisate nimestik. Tln., 1984
• Eesti ala mõisate nimestik. Tln., 1984
• Eesti mõisad. Tln., 1994
• Eesti mõisad. Tln., 1994
• Eesti talurahva ajalugu. I kd. Tln., 1992
• Kool, K. Mõisad Urvaste kihelkonnas Käsikiri Antsla Gümnaasiumis
• Käär, R. Minu koduküla Sulbi. Osula, 1999 Käsikiri Võru Instituudis
• Laur, M. Eesti ala valitsemine 18. sajandil (1710 - 1783). Trt., 2000
• Laurson, A. Ajalooline traditsioon Urvaste kihelkonnast [Võrguteavik] Kogutud 1927. a. suvel. Tartu, 2007
• Ligi, H. Talurahva arv ja paiknemine Lõuna-Eestis aastail 1710-1916. - TRÜ toimetised. Vihik 371. Trt., 1976
• Liitoja-Tarkiainen, Ü. Hajatalud ja külad Põhja-Liivimaal 17. sajandil. Trt., 2000
• Loorits, K. Abiellumine Urvaste kihelkonnas XVIII - XIX sajandil. Diplomitöö. Trt., 1979
• Lukka, E. Võromaa matussõkombist. - Kaika suvõülikuul Lüllemäel. Võro, 1996
• Lukka, E. Võrumaal on säilinud palju arhailist. - Võrumaa Teataja, 27. nov., 4. dets. 1994
• Põhjasõja sündmuste jälgedel. Tln., 1960
• Reile, J. Urvaste kihelkonna kultuurilugu. 1996 Käsikiri Antsla Gümnaasiumis
• Sikk, H. Sõidame Urvastesse. - Võrumaa Teataja, 23. aug. 1990
• Tarvel, E. Sakala ja Ugandi kihelkonnad. - Keel ja Kirjandus, 1968, nr 9-10
• Traat, A. Vallakohus Eestis. Tln., 1980
• Uibopuu, J. Talurahva sotsiaalne kihistumine Urvaste kihelkonnas 19. saj. I poolel. Diplomitöö. Trt., 1961 TÜ ajaloo osakonna raamatukogus
• Urvaste kihelkond. Infoteatmik.Koost. V. Raudvassar. Võru, 2003
• Võromaa kodolugu. Urvastõ kihlkund. Aolugu. Koost. N. Reimann. Võro, 2004
• Võrumaa. Maateaduslik, tulunduslik ja ajalooline kirjeldus. Trt., 1926
• Vassar, A. Uut maad otsimas. Agraarne ümberasumisliikumine Eestis kuni 1863. aastani. Tln., 1975
• Veri, K. Mööda Urvaste radu. - Töörahva Elu, 27. juuni 1979
• Veri, K. Saja-aastane väikelinn Antsla. - Kalender 1988. Tln., 1987
 
Etnograafia

• Astel, E. Eesti vööd. Trt., 1998
• Habicht, T. Laudad Kagu-Eestis XIX sajandi teisel poolel ja XX sajandi algul. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXIII. Tln., 1968
• Habicht, T. Rahvapärane arhitektuur. Tln., 1977
• Habicht, T. Rehielamu Kagu-Eestis 19. sajandi teisel poolel. Trt., 1961
• Habicht, T. Taluõuedest ja mõnedest kõrvalhoonetest Kagu-Eestis XIX sajandi teisel poolel. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XVI. Tln., 1959
• Jaagosild, E. Rukki kuivatamine põllul. - Etnograafiamuuseumi aastaraamat XXVI. Tln., 1972
• Jaagosild, E. Tuulutamine Eestis. - Etnograafiamuuseumi aastaraamat XXVII. Tln., 1973
• Karu,E. Abiajamine - vana vastastikune abistamise komme. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XVIII. Trt., 1962
• Lõoke, E. Kanepitoidud Eestis. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XVII. Trt., 1960
• Linnus, J. Küla sepikojad Eestis. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XVIII. Tln., 1962
• Linnus, J. Külasepast Eestis. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XX. Tln., 1965
• Linnus, J. Maakäsitöölised Lõuna-Eestis 17. sajandi esimesel poolel. - Etnograafiamuuseumi aastaraamat XXXIII. Tln., 1983
• Linnus, J. Sepaameti õppimine Eesti külas XVIII ja XIX sajandil. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXIII. Tln., 1968
• Moora, A. Eesti talurahva vanem toit. I, II. Tln, 1980, 1991
• Moora, A. Tavandi- ja peotoitudest Eesti külas. - Etnograafiamuuseumi aastaraamat XXIX. Tln., 1976
• Peterson, A. Rehielamu kambrid 19. sajandil. - Etnograafiamuuseumi aastaraamat XXVI. Tln., 1972
• Peterson, A. Rehielamu köök 19. sajandil. - Etnograafiamuuseumi aastaraamat XXVI. Tln., 1972
• Troska, G. Suveköögid Eestis. - Etnograafiamuuseumi aastaraamat XXX. Tln., 1977
• Viires, A. Härjarakend Baltimaades. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXIII. Tln., 1968
• Viires, A. Materjale Eesti taluelamute arenemisest XIX sajandi lõpul ja XX sajandi algupoolel. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XVIII. Trt., 1962
• Voolma, A. Eesti rahvarõivaseelikud. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXV. Tln., 1971
• Voolma, A. Meestepüksid Eesti rahvarõivastes. - Etnograafiamuuseumi aastaraamat XXX. Tln., 1977
 
Folkloristika

• Kõivupuu, M. Perifeerset ajaloolise Võrumaa matmiskombestikus. - Võru Instituudi toimõtiseq VI. Võro, 1998
• Remmel, M.-A. Hiie ase. Hiis Eesti rahvapärimuses. Trt., 1998
 
Hargi kalmed

• Laul, S. Rauaaja kultuuri kujunemine Eesti kaguosas. Muinasaja teadus 9. Õpetatud Eesti Seltsi Kirjad 7. Tln.,2001
• Urgart, O. Urvaste kihelkonna kirjeldus. 1923 Ajaloo Instituudi topograafilises arhiivis
 
Urvastõ Liinusmägi

• Tõnisson, E. Linnamäed ja maalinnad. Tln., 1966
 
Majala asulakoht ja kalme (Halli Matusmägi)

• Laul, S. Rauaaja kultuuri kujunemine Eesti kaguosas. Muinasaja teadus 9. Õpetatud Eesti Seltsi Kirjad 7. Tln.,2001
• Urgart, O. Urvaste kihelkonna kirjeldus Ajaloo Instituudi topograafilises arhiivis
 
Pühajõe vastuhakk - 1642.a. Võhandu jõel Sõmerpalu veskis

• Kongo, K. Pühajõe vastuhakk. - Töörahva Elu, 8. juuli 1972
• Kuningas, O. Sõmerpalu vastuhakk Aino Kalda valgustuses. - Töörahva Elu, 13. aug. 1968
• Loide, E. Pühajõe vabadusvõitlus. Uusi andmeid 1642. aasta sündmustest Sõmerpalus. - Viruskundra, 1994, nr 3
• Pühäjyy tsurkjilõ vasta nakkaminõ. Rmt: Võromaa kodolugu. Urvastõ kihlkund. Koost. N. Reimann. Võro, 2004
• Uibopuu, J. Talurahva sotsiaalne kihistumine Urvaste kihelkonnas 19. saj. I poolel. Diplomitöö. Trt., 1961
 
Truuta kalmed

• Lang, V. Pronksi- ja vanema rauaaja uurimine. Materjal internetis.
• Laul, S. Rauaaja kultuuri kujunemine Eesti kaguosas. Muinasaja teadus 9. Õpetatud Eesti Seltsi Kirjad 7. Tln.,2001
• Urgart, O. Urvaste kihelkonna kirjeldus Ajaloo Instituudi topograafilises arhiivis
 
Vaabina keskaegne külakalmistu

• Jaanits, L., Laul, S., Lõugas, V., Tõnisson, E. Eesti esiajalugu. Tln., 1982
• Valk, H. Der Dorffriedhof von Vaabina. - ENSV TA toimetised. Ühiskonnateadused. 1986. 35. kd., nr 4
• Valk, H. Mis Vaabinas leiti?. - Töörahva Elu, 27. mai 1986
 
Ajaloolised mälestusmärgid

• Avatakse mälestuskivi metsavendadele. - Võrumaa Teataja, 20. mai 1995
• Et pühitseda valu. - Töörahva Elu, 22. sept. 1988
• Jürjo, V. Urvaste mõisakalmistust. - Töörahva Elu, 4. okt. 1988
• Järvpõld, S. Vabadussõja mälestusmärgid Võrumaal. Võru, 1995
• Kool, K. Mälestusmärgid Antsla Gümnaasiumi muuseumis
• Mandel, E. Osulas tähistati iseseisvuspäeva. - Võru Teataja, 2. märts 1989
• Mälestustahvli taasavamine. - Võrumaa Teataja, 22. mai 1990
• Ploom, T. Mälestusmärgid ja -tähised jutustavad. - Töörahva Elu, 27. aprill 1985
• Sulbi lähistel avati mälestuskivi metsavendadele. - Koit, 30. mai 1995
• Vabadussõja monumendid iseseisvas Eestis. Stockholm, 1984
• Valper, L. Ma palju armast pean jätma ja palju kannatama ka… - Võrumaa Teataja, 1. sept. 1990
• Zimmermann, K. Ühe vabadussamba lugu. - Võru Teataja, 17. aprill, 12. juuni 1993
 
avalehele