Üldandmed Loodus Ajalugu
Külad, mõisad, kirikud ja muud paigad Koolid, seltsid, raamatukogud, muuseumid Kultuuriloolised isikud
Hargla (Harglõ)
Kanepi
Karula
Põlva
Rõuge (Rõugõ)
Räpina (Räpinä)
Urvaste (Urvastõ)
Vastseliina (Vahtsõliina)
Võru (Võro) linn
Siist päset kaema aoluulidsõ Võromaa kodoluulidsõ kirändüsnimistü vanõmbat variantsi (andmõ 2004. aastaga saisuga)
AJALUGU
Üldandmed

• Aarop, Kalju. Võru koolinoored vabadusvõitluses. Kultuur ja Elu nr 3, 2008
• Adson, A. Väikelinna moosekant: mälestusi Võru linnast sajandi algul. Vadstena, 1946
• Eesti ajalugu IV. Peatoimetaja S. Vahtre. Trt., 2003
• Hango, J. Kihlvedu ehk kuidas Võru linna asutamise õiguse üle kaubeldi. Koit, 2. aug. 2008
• Ivask, A. Võru. Tln., 1967, 1976, 1980
• Jaanits, L., Laul, S., Lõugas, V., Tõnisson, E. Eesti esiajalugu. Tln., 1982
• Laur, M. Eesti ala valitsemine 18. sajandil (1710 - 1783). Trt., 2000
• Linnus, J. Käsitöölised Eesti väikelinnades 18. sajandi lõpul ja 19. sajandi algul. - Etnograafiamuuseumi aastaraamat XXVI. Tln., 1972
• Pruks, E.-J. Võru veri ei värisenud, takust särk ei kärisenud. Trt., 2003
• Pullat, R. Võru linna ajalugu Tln., 1984
• Raudvassar, V. 90 aastat tagasi : Vabadussõja algus ja Võru langemine. Võrumaa Teataja, 29. nov. 2008
• Raudvassar, V. Võru sünnipäevale mõeldes. Võrumaa Teataja, 19. aug. 2006
• Traat, A. Vallakohus Eestis. Tln., 1980
• Võru eile ja täna. Võru, 1964
• Võru jõulud 1934. Toim. A. Tetler. Võru, 1934
• Võrumaa ja võrulased. Tln., 1986
 
Tamula (Roosisaare)

• Breidaks, A. Promenaadi ehib „Elujõud”. Võrumaa Teataja,17. sept. 2009
• Breidaks, A. Tamula ja Vagula järve ühendava kanali rajamine on seotud raskustega. Võrumaa Teataja, 1. okt. 2009
• Ivask, A. Võru. Tln., 1967, 1976, 1980
• Jaanits, L., Laul, S., Lõugas, V., Tõnisson, E. Eesti esiajalugu. Tln., 1982
• Kaarna, I. Tamula rannapromenaad sai nurgakivi. Võrumaa Teataja, 15. aug. 2009
• Kenk, V., Ploom, E. Siin-ja sealpool maanteed. Võru rajoon. Tln., 1972
• Kiristaja,A., Kiudsoo, M., Ots, M. Arheoloogilised leiud peidavad endas Võru ajalugu. - Võrumaa Teataja, 30. aug. 2003
• Kriiska, A., Tvauri, A. Eesti muinasaeg. 2002
• Laul, S. Muinasvõrulaste jälgi mööda. - Võrumaa ja võrulased. Tln., 1986
• Ots, M. Muinasasulakoht Roosisaarel tõotab uusi avastusi. - Võrumaa Teataja, 1. sept. 2001
• Ots, M. Tamula ja Vagula järve ääres on palju uurimisväärseid muistiseid. Võrumaa Teataja, 17. märts 2007
• Ploom, E., Veri, K. Siin-ja sealpool maanteed. Võru rajoon. Tln., 1980
• Selirand, J., Tõnisson, E. Läbi aastatuhandete. Tln., 1974
• Tigane, V. Tamulast kalamehe pilguga. Võrumaa Teataja, 12. aug. 2008
 
Vagula peiteleid

• Breidaks, A. Tamulat ja Vagulat hakkab ühendama kanal. Võrumaa Teataja, 25. juuli 2009
• Jaanits, L., Laul, S., Lõugas, V., Tõnisson, E. Eesti esiajalugu. Tln., 1982
• Kriiska, A., Tvauri, A. Eesti muinasaeg. 2002
• Ots, M. Tamula ja Vagula järve ääres on palju uurimisväärseid muistiseid. Võrumaa Teataja, 17. märts 2007
 
avalehele