Üldandmed Loodus Ajalugu
Külad, mõisad, kirikud ja muud paigad Koolid, seltsid, raamatukogud, muuseumid Kultuuriloolised isikud
Hargla (Harglõ)
Kanepi
Karula
Põlva
Rõuge (Rõugõ)
Räpina (Räpinä)
Urvaste (Urvastõ)
Vastseliina (Vahtsõliina)
Võru (Võro) linn
Siist päset kaema aoluulidsõ Võromaa kodoluulidsõ kirändüsnimistü vanõmbat variantsi (andmõ 2004. aastaga saisuga)
Üldandmed

• Eesti jõed. Trt., 2001
• Eesti loodus. Koost. A. Raukas. Tln., 1995
• Eesti metsad. Koost. V. Valk, J. Eilart. Tln., 1974
• Erik, A. Tahevamaa metsad ja puisniidud on kui pärlid. - Eesti Mets, 2003, nr 2
• Kenk, V. Ploom, E. Siin- ja sealpool maanteed. Võru rajoon. Tln., 1972
• Mäemets, A. Matk Eesti järvedele. Tln., 1969, 1974
• Mägi, H., Veri, K. Siin- ja sealpool maanteed. Valga rajoon. Tln., 1976, 1983
• Ploom, E., Veri, K. Siin- ja sealpool maanteed. Võru rajoon. Tln., 1980
• Võromaa kodolugu. Harglõ kihlkund. Koost. N. Reimann. Võro, 2004
• XXIV Eesti loodusuurijate päev. Lõuna-Eesti loodus. Trt., 2001
 
Aheru (Kandsi) järv

• Mäemets, A. Matk Eesti järvedele. Tln., 1969, 1974
• Mägi, H., Veri, K. Siin- ja sealpool maanteed. Valga rajoon. Tln., 1976, 1983
 
Hargla (Harglõ) nõgu

• Mägi, H., Veri, K. Siin- ja sealpool maanteed. Valga rajoon. Tln., 1976, 1983
• Andmed internetis eestigiid.ee
• Kübar, H. Matkad Koiva jõel. Tln., 1983
 
Koiva jõgi

• Eesti jõed. Trt., 2001
• Erik, A. Tahevamaa metsad ja puisniidud on kui pärlid. Eesti Mets, nr 2, 2003
• Harglõ maiõ pääl juusk mitu jõkõ. Rmt: Võromaa kodolugu. Harglõ kihlkund. Koost. N. Reimann. Võro, 2004
• Kübar, H. Matkad Koiva jõel. Tln., 1983
• Uusi, H. Paadimatkad. Tln., 1959
• Üksvärav, A. Koiva ja Mustjõe ala väärtusi aitab säilitada kaitsekorralduskava. Valgamaalane, 4. sept. 2008
 
Koiva puisniit

• Kübar, H. Matkad Koiva jõel. Tln., 1983
• Mägi, H., Veri, K. Siin- ja sealpool maanteed. Valga rajoon. Tln., 1976, 1983
 
Mustjõgi

• Eesti jõed. Trt., 2001
• Erik, A. Tahevamaa metsad ja puisniidud on kui pärlid. Eesti Mets, nr 2, 2003
• Harglõ maiõ pääl juusk mitu jõkõ. Rmt: Võromaa kodolugu. Harglõ kihlkund. Koost. N. Reimann. Võro, 2004
• Kenk, V. Ploom, E. Siin- ja sealpool maanteed. Võru rajoon. Tln., 1972
• Kübar, H. Matkad Koiva jõel. Tln., 1983
• Mägi, H., Veri, K. Siin- ja sealpool maanteed. Valga rajoon. Tln., 1976, 1983
• Ploom, E., Veri, K. Siin- ja sealpool maanteed. Võru rajoon. Tln., 1980
• Üksvärav, A. Koiva ja Mustjõe ala väärtusi aitab säilitada kaitsekorralduskava. Valgamaalane, 4. sept. 2008
 
Mõniste (Mynistõ) park

• Hade, S. Kaitstavad loodusobjektid Võrumaal. - XXIV loodusuurijate päev. Lõuna-Eesti loodus. Trt., 2001
• Kaarna, I. Mõniste park saab uue näo ja sealsed karud uue kuue. Võrumaa Teataja, 1. märts 2007
• Kaarna, I. Mõniste park sündis teist korda. 18. juuni 2009
• Kenk, V. Ploom, E. Siin- ja sealpool maanteed. Võru rajoon. Tln., 1972
 
Peetri jõgi (Piitreegi)

• Eesti jõed. Trt., 2001
• Kenk, V. Ploom, E. Siin- ja sealpool maanteed. Võru rajoon. Tln., 1972
• Ploom, E., Veri, K. Siin- ja sealpool maanteed. Võru rajoon. Tln., 1980
 
Peetri (Piitre) jõe devoni lubjakivide paljand

• Hade, S. Kaitstavad loodusobjektid Võrumaal. - XXIV loodusuurijate päev. Lõuna-Eesti loodus. Trt., 2001
• Kenk, V. Ploom, E. Siin- ja sealpool maanteed. Võru rajoon. Tln., 1972
• Looduskaitse. Koost. E. Kumari. Tln., 1973
• Ploom, E., Veri, K. Siin- ja sealpool maanteed. Võru rajoon. Tln., 1980
 
Vaidva jõgi

• Eesti jõed. Trt., 2001
• Harglõ maiõ pääl juusk mitu jõkõ. Rmt: Võromaa kodolugu. Harglõ kihlkund. Koost. N. Reimann. Võro, 2004
• Kenk, V. Ploom, E. Siin- ja sealpool maanteed. Võru rajoon. Tln., 1972
• Ploom, E., Veri, K. Siin- ja sealpool maanteed. Võru rajoon. Tln., 1980
 
avalehele