Üldandmed Loodus Ajalugu
Külad, mõisad, kirikud ja muud paigad Koolid, seltsid, raamatukogud, muuseumid Kultuuriloolised isikud
Hargla (Harglõ)
Kanepi
Karula
Põlva
Rõuge (Rõugõ)
Räpina (Räpinä)
Urvaste (Urvastõ)
Vastseliina (Vahtsõliina)
Võru (Võro) linn
Siist päset kaema aoluulidsõ Võromaa kodoluulidsõ kirändüsnimistü vanõmbat variantsi (andmõ 2004. aastaga saisuga)
Üldandmed

• 10 põhjust Põlvamaad külastada.Koost. M. Kala. Põlva, 2008
• Arold, I. Eesti maastikud. Tartu, 2005
• Eesti jõed. Trt., 2001
• Eesti järved. Tln., 1968
• Eesti loodus. Koost. A. Raukas. Tln., 1995
• Eesti metsad. Koost. V. Valk, J. Eilart. Tln., 1974
• Kallejärv, T. Matkaradu Võru- ja Põlvamaal. Tln., 1992
• Kappo, J. Siin- ja sealpool maanteed. Põlva rajoon. Tln., 1989
• Kask, I. Eesti NSV järvede nimestik. Tln., 1964
• Kokk, R. Rooma, I. Eesti NSV mullastik arvudes. Tln., 1974
• Kumari, E. Ahja jõe ürgorg. Tln., 1968
• Kübar, A. Partsi ümbruse järvedel ja metsades. - Eesti Loodus, 1976, nr 2
• Laasimer, L. Eesti NSV taimkate. Tln., 1965
• Laasimer, L. Eesti NSV taimkate. Tln., 1965
• Lepaste, A. Põlvamaa karjäärides jätkub kruusa ja liiva. - Koit, 30.juuni 1998
• Lillema, A. Eesti NSV mullastik. Tln., 1958
• Looduskaitse. Koost. E. Kumari. Tln., 1973
• Mäemets, A. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977
• Mäemets, A. Matk Eesti järvedele. Tln., 1969, 1974
• Neemre, A. Põlvamaa looduse üksikobjektide nimekiri täieneb. Koit Keskkond, okt (nr 3) 2008
• Põlva rajoonis. Kodu-uurijate seminarkokkutulek 17.- 20. augustini 1978. Artiklite kogumik. Tln., 1978
• Põlvamaa jõed. Koost. M. Kala. Põlva, 2008
• Põlvamaa looduse radadel. Tekst A. Neemre, A. Lepisk. Koost M. Nugis, S. Narrusk. Tartu, 2001; 2004
• Põlvamaa loodust avastamas. Koost. A. Neemre, M. Nugis. Tartu 2002
• Perfokaarte Põlva rajooni ajaloost ja loodusest. Koostanud H. Palli. Tln., 1978
• Piir, E. Põlva loodusest "Eesti Looduses". - Koit, 29. veebr. 1968
• Reintam, L. Põlva rajooni mullastik. - Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 1958. Tln., 1959
• Riikoja, H. Eesti järvede nimestik. - Tartu Ülikooli juures oleva Loodusuurijate Seltsi aruanded XLI, 3-4. Trt., 1934
• Rähni, E. Meri taandus Põlvamaalt. - Koit, 12. juuli 1969
• Semm, S. Kodutunne on jäävuse tunne. - Kultuur ja Elu, 1982, nr 10
• Võromaa kodolugu. Luudus- ja aolugu. Koostanud N. Reimann. Võro, 2004
• Viljasoo, L. Haruldaste ja kaitsvate taimede jahil. - Edasi, 15., 16., 17., 18. oktoober 1975
• XXIV Eesti loodusuurijate päev. Lõuna-Eesti loodus. Trt., 2001
 
Intsikurmu (Indsikurmu) lauluväljak ja metsapark

• Esko, E. Risti-rästi läbi Põlvamaa. Põlva, 2000
• Kappo, J. Põlva rajoon. Siin- ja sealpool maanteed. Tln., 1989
• Kas tunned maad. Tln., 1965
• Kirt, K., Ivask, A., Ploom, E. Põlva rajoon. Siin- ja sealpool maanteed. Tln., 1975
• Põlvamaa - rohelisem elu. Põlva, 2008
• Pungits, A. Intsikurmule mõeldes [ja] Piusa kohal pilveke. Põlvamaa kodulookogumik. Minevikumälestusi II. Põlva 2000
 
Joosu karjäär

• Kirt, K. Siin-ja sealpool maanteed. Põlva rajoon. Tln., 1975
• Tallinn, K. Joosu savileiukoht ja devoni kivistised. - Eesti Loodus, 1970, nr 12
 
Karo kakutu pettäi. Kraaviotsa pettäi (mänd)

• Kirt, K. Siin-ja sealpool maanteed. Põlva rajoon. Tln., 1975
• Põlvamaa looduse radadel. Trt., 2001
 
Kiidjärve park

• Hein, A. Grott ja koobas. Eesti Loodus, 2006, nr 9
• Kappo, J. Siin-ja sealpool maanteed. Põlva rajoon. Tln., 1989
• Kirt, K. Põlva rajoon. Siin-ja sealpool maanteed. Tln., 1975
• Põlvamaa looduse radadel. Trt., 2001
• Plakk, A. Kiidjärve park sai kenamaks. Koit, 29. apr 2003
 
Palojärv

• Põlvamaa radadel. Legende Põlva maakonnast. Põlva, 2001
• Postitee. Koost. R. Kork, A. Madismäe. Põlva, 2008
 
Lahe (Põlgastõ mõisa) park

• Kappo, J. Siin-ja sealpool maanteed. Põlva rajoon. Tln., 1989
• Kirt, K. Siin-ja sealpool maanteed. Põlva rajoon. Tln., 1975
• Sajandivanune park sai noorenduskuuri. - Koit, 3. juuni 1995
 
Mooste (Moostõ) järv, Lutsu jõgi

• Haidak, Fr. Lutsu jõe veskid. 1970 Peri raamatukogus
• Kirt, K. Siin-ja sealpool maanteed. Põlva rajoon. Tln., 1975
• Mäemets, A. Matk Eesti järvedele. Tln., 1969, 1974
 
Mooste (Moostõ) park

• Esko, E. Ahja. Mooste. Räpina. Tln., 2002
• Kappo, J. Siin- ja sealpool maanteed. Põlva rajoon. Tln., 1989
• Kas tunned maad. Tln., 1965
• Neemre, H. Mooste park. - Koit, 5. aprill 1986
• Põlvamaa looduse radadel. Trt., 2001
 
Ohvrikivi Sika-Tromsi tee ääres

• Pakkal, T. Peri raamatukogu kroonika 1924-1977 Peri raamatukogus
 
Peri park, Oru (Oro) pettäi

• Kaarna, T. Perile rajati uus park. - Koit, 19. juuni 1986
• Kappo, J. Siin- ja sealpool maanteed. Tln., 1989
• Kas tunned maad. Tln., 1965
• Kirt, K. Põlva rajoon. Siin-ja sealpool maanteed. Tln., 1975
• Põlvamaa looduse radadel. Trt., 2001
• Pakkal, T. Peri raamatukogu kroonika 1924-1977. Peri raamatukogus
 
Puuri mõisa park

• Kappo, J. Siin-ja sealpool maanteed. Põlva rajoon. Tln., 1989
 
Rosma tamm, kadakas, kask

• Kappo, J. Siin-ja sealpool maanteed. Põlva rajoon. Tln., 1989
 
Rändrähn Metstes (Mõtstõs)

• Esko, E. Risti-rästi läbi Põlvamaa. Põlva, 2000
• Kirt, K. Siin-ja sealpool maanteed. Põlva rajoon. Tln., 1975
• Põlvamaa looduse radadel. Trt., 2001
 
Rändrähn, Kivijärv

• Kirt, K. Siin-ja sealpool maanteed. Põlva rajoon. Tln., 1975
• Põlvamaa looduse radadel. Trt., 2001
 
Saesaare kärestik

• Kumari, E. Ahja jõe ürgorg. Tln., 1968
• Mäemets, A. Matk Eesti järvedele. Tln., 1969, 1974
• Põlva. Koost. R. Vill. Põlva, 1975
 
Taevaskoja (Taivaskua), Väike Taevaskoda, Neitsikoobas, Emaläte, Ohvrikivi, Suur Taevaskoda (Taivask

• Arro, M. Ahja jõe ürgoru maastikukaitseala. Eesti Loodus, 2004, nr 3
• Bleive, A. Taevaskojas taastati Kimera oru jalgrada! Valla Teated, mai 2009, lk 5
• Eilart, J. Taevaskoda - rännuobjekt. - Eesti Loodus, 1971, nr 1
• Erik, A. Kiidjärve-Taevaskoja huvimets. 1997
• Erik, A.Taevaskojad pole ainult lustimiseks. Koit, 14. aug 2004, lk 5
• Esko, E. Karilatsi. Taevaskoja. Põlva. Tln., 2001
• Hermann, V. Taevaskojast vanemais ürikuis. - Eesti Loodus, 1971, nr 1
• Jõgi, E. Taevaskoja muistendid. - Koit, 12. juuli, 31. juuli, 9. august, 6. september 1975; 31. juuli 1976
• Kappo, J. Põlva rajoon. Siin-ja sealpool maanteed. Tln., 1989
• Kas tunned maad. Tln., 1965
• Kirt, K. Põlva rajoon. Siin-ja sealpool maanteed. Tln., 1975
• Kleesment, A. Lõhest liivakivis saab koobas. Eesti Loodus, 2003, nr 7-8
• Kumari, E. Ahja jõe ürgorg. Tln., 1968
• Laigna, K. Mööda Eestimaad. Tln., 1979
• Põlvamaa jõed. Koost. M. Kala. Põlva, 2008
• Põlvamaa looduse radadel. Trt., 2001
• Põlvamaa radadel. Legende Põlva maakonnast. Põlva, 2001
• Raieste, H. Taevaskoja. Tln., 1981
• Tõnisson, A., Vellak, A. Uusi uurimisandmeid liivakivipaljandeist. - Looduskaitsealaseid töid VII. Trt., 2003
• Taevaskoda ja Valgemetsa. Trt., 1940
• Taevaskojas talvituvad jäälinnud. Koit, 4. jaan 2003, lk 1
• Taivaskuaq Ahja jyy oron. Võromaa kodolugu. Koostanud N. Reimann. Võro, 2004, lk 237-240
• Turist Kagu-Eestis. Trt., 1923
• Uusi, H. Ahja. Tln., 1996
 
Tilsi park

• Kappo, J. Siin-ja sealpool maanteed. Põlva rajoon. Tln., 1989
• Kirt, K. Siin-ja sealpool maanteed. Põlva rajoon. Tln., 1975
• Laigna, K. Mööda Eestimaad. Tln., 1979
 
Tilleorg. Maastikuline kaitseala, tamm, Kandsimägi, Rõõmumägi, Kolmõtammõ

• Õunapuu, K. Matkateid Eestis. Tln., 1966
• Alumäe, H. Metsarada Voorepalu mõhnastikus: mõhnad, raba ja karjäär. Eesti Loodus, 2006, nr 12
• Alumäe, H. Tilleorg on lilleorg. Eesti Loodus, mai 2004, lk 26-29
• Arold, I. Eesti maastikud. Tartu, 2005
• Kallejärv, T. Matkaradu Võru- ja Põlvamaal. Tln., 1992
• Kappo, K. Siin-ja sealpool maanteed. Põlva rajoon. Tln., 1989
• Kas tunned maad. Tln., 1965
• Kirt, K. Siin-ja sealpool maanteed. Põlva rajoon. Tln., 1975
• Kumari, E. Ahja jõe ürgorg. Tln., 1968
• Laigna, K. Mööda Eestimaad. Tln., 1979
• Looduskaitse. Koost. E. Kumari. Tln., 1973
• Põlvamaa radadel. Legende Põlva maakonnast. Põlva, 2001
• Sits [Kumari], E. Tilleorult Kiidjärveni. - Loodusvaatleja, 1937, nr 2
• Turist Kagu-Eestis. Trt., 1923
 
Tsolgo aheljärvestik

• Kenk, V., Ploom, E. Siin-ja sealpool maanteed. Võru rajoon. Tln., 1972
• Mäemets, A. Matk Eesti järvedele. Tln., 1969, 1974
• Ploom, E., Veri, K. Siin-ja sealpool maanteed. Võru rajoon. Tln., 1980
• Reimann-Truija, N. Paidra-Pindi, Tsolgo järvistu, Kääpa. Võrratu Võrumaa. Võru, 2007
 
Tännassilma (Tännässilmä) pihlakas

• Kappo, J. Siin-ja sealpool maanteed. Põlva rajoon. Tln., 1989
• Kirt, K. Siin-ja sealpool maanteed. Põlva rajoon. Tln., 1975
 
Uibojärve (Uibumõisa) tamm ja kask

• Kirt, K. Siin-ja sealpool maanteed. Põlva rajoon. Tln., 1975
 
Vana-Koiola ümbruse järved, Silmaläte

• Kappo, J. Siin-ja sealpool maanteed. Põlva rajoon. Tln., 1989
• Mäemets, A. Kaitset vajavad haruldased liigid ja kooslused Eesti järvedes. - Eesti loodusharulduste kaitseks. Tln., 1975
 
Varbuse (Varbusõ) park ja kuusk

• Kappo, K. Siin-ja sealpool maanteed. Põlva rajoon. Tln., 1989
• Kirt, K. Siin-ja sealpool maanteed. Põlva rajoon. Tln., 1975
 
Võhandu jõgi

• Eesti jõed. Trt., 2001
• Haidak, Fr. Võhandu vanad veskid. - Põlva rajoonis. Kodu-uurijate seminarkokkutulek 17.-20. augustini 1978. Artiklite kogumik. Tln., 1978
• Hiiemäe, M.Kes selle lätte ära püretas. Eesti Loodus, 2005, nr 5
• Järv, H. Võhandu läbi aegade. Põlvamaa kodulookogumik. Minevikumälestusi II. Põlva, 2000
• Kallejärv, T. Matkaradu Võru- ja Põlvamaal. Tln., 1992
• Kalmre, V. Võhandu laastud vahelugemistega. - Edasi, 31. juuli 1980
• Kappo, J. Siin- ja sealpool maanteed. Põlva rajoon. Tln., 1989
• Kleesment, A. Lõhest liivakivis saab koobas. Eesti Loodus, 2003, nr 7-8
• Leopard, K. Võhandu jõgi. Räpina, 1991 Käsikiri Räpina Aiandus- ja Koduloomuuseumis
• Looduskaitse. Koost. E. Kumari. Tln., 1973
• Põlvamaa jõed. Koost. M. Kala. Põlva, 2008
• Palli, H. Kui Raudpea läks. Tln., 1967
• Saare, A. Võhandu jõe ürgorg. - Koit, 10. dets. 1974
• Tobreluts, P; Lepisk, A. Retked Võhandu-Palumaa huvimetsa. Eesti Loodus, 1999, nr 7
• Uusi, H. Paadimatkad. Tln., 1959
• Uusi, H. Võhandu. Tln., 1970
• Võhandu jõgi Käsikiri Räpina Aiandus- ja Koduloomuuseumis
• Varep, E. Võhandu kallastel. - Eesti Loodus, 1965, nr 1
 
Väimela (Väimelä) park

• Hade, S. Kaitstavad loodusobjektid Võrumaal. - XXIV loodusuurijate päev. Lõuna-Eesti loodus. Trt., 2001
• Kaarna, I. Võrumaa pargid tõusevad unustuse hõlmast. Eesti Loodus, 2008, nr 6
• Mäemets, A. Matk Eesti järvedele. Tln., 1969, 1974
 
avalehele