Üldandmed Loodus Ajalugu
Külad, mõisad, kirikud ja muud paigad Koolid, seltsid, raamatukogud, muuseumid Kultuuriloolised isikud
Hargla (Harglõ)
Kanepi
Karula
Põlva
Rõuge (Rõugõ)
Räpina (Räpinä)
Urvaste (Urvastõ)
Vastseliina (Vahtsõliina)
Võru (Võro) linn
LOODUS Üldandmed

• Eesti jõed. Trt., 2001
• Eesti loodus. Koost. A. Raukas. Tln., 1995
• Eesti metsad. Koost. V. Valk, J. Eilart. Tln., 1974
• Esko, E. Ahja. Mooste. Räpina. Tln., 2002
• Heinsalu, Ü. Eesti NSV koopad. Tln., 1987
• Kappo, J. Siin- ja sealpool maanteed. Põlva rajoon. Tln., 1989
• Kas tunned maad. Tln., 1965
• Kask, J. Eesti NSV järvede nimestik. Tln., 1964
• Laanetu, N. Kobras Räpina ümbruses. - Eesti Loodus, 1966, nr 1
• Laanetu., N. Kobras Eestis. - Eesti Loodus, 1969, nr 3
• Looduskaitse objekte. Käsikiri Räpina Aiandus- ja Koduloomuuseumis
• Mäemets, A. Kahest looduskaitset väärivast järvest. - Eesti Loodus, 1961, nr 6
• Mäemets, A. Matk Eesti järvedel. Tln., 1969
• Põlva rajoonis. Kodu-uurijate seminar-kokkutulek 17.-20. augustini 1978. Artiklite kogumik. Tln., 1978
• Pedjak, K. Räpina vaatamisväärsusi. Värska, 1996. Käsikiri Räpina Aiandus- ja Koduloomuuseumis
• Perfokaarte Põlva rajooni ajaloost ja loodusest. Tln., 1978
• Priidel, E. Piki Peipsi piiri. Tln., 1968
• Tenson, I. Viburvetikaid Räpina ümbruse veekogudes. - LUS aastaraamat. 58. köide. Tln., 1967
• Võromaa kodolugu. Luudus- ja aolugu. Koostanud N. Reimann. Võro, 2004
• Varep, E. Loodus ja asulastik. - Räpina radadel. Tln., 1984
• XXIV Eesti loodusuurijate päev. Lõuna-Eesti loodus. Trt., 2001
 
Meenikunno sookaitseala

• Esko, E. Risti-rästi läbi Põlvamaa. Põlva, 2000
• Heinsalu, Ülo jt. Kas lõhe raba all? Eesti Loodus, 1992, nr 12
• Järve taimed näitavad veekogu arengut. Veetaimede uurijat Helle Mäemetsa küsitlenud Toomas Kukk. Eesti Loodus, 2005, nr 7
• Kappo, J. Siin- ja sealpool maanteed. Põlva rajoon. Tln., 1989
• Kaug- ja lähivõtteid 30 Eesti soost. Esimene raamat telmatograafiast. Koost. K. Aaviksoo, H. Kadarik, V. Masing. Tln., 1997
• Kink, H. Sood kaitsevad vett. Eesti Loodus, 2007, nr 6
• Kink, H; Metslang, T Kas Meenikunno raba võib kuivaks jääda? Eesti Loodus 1992, nr 12
• Lepaste, A. Meenikunno rabast valmib videofilm. Koit, 30. märts 2000
• Lepisk, A. Päikeseloojangud ja rabamaastik Meenikunnos. Eesti Loodus 2007, nr 6
• Läämiq Meenikunnu vai Miilva suu pääle! Võromaa kodolugu. Räpinä kihlkund. Koost. N. Reimann. Võro, 2004
• Meenikunno maastikukaitseala kaitse-eeskiri ja välispiiri kirjeldus. Eesti Loodus Teataja nr. 8 1999
• Põlvamaa looduse radadel. Trt., 2001
• Tobreluts, P; Lepisk, A. Retked Võhandu-Palumaa huvimetsas. Eesti Loodus, 1999, nr 7
 
Sükävhavva (Ilomõtsa) kuusik

• Põlvamaa looduse radadel. Trt., 2001
 
Tsõõrikmäe kraatrid

• Kappo, J. Siin- ja sealpool maanteed. Põlva rajoon. Tln., 1989
• Põlvamaa looduse radadel. Trt., 2001
 
Ilumetsa (Ilomõtsa) kraatrid

• Esko, E. Risti-rästi läbi Põlvamaa. Põlva, 2000
• Ilumetsa kraatrid. Eesti Naine, 2005, nr 5
• Kappo, J. Siin- ja sealpool maanteed. Põlva rajoon. Tln., 1989
• Liiva, A. Ilumetsa kraatrid : rahvalugudest teaduseni. Eesti Loodus, 2008, nr 8
• Liiva, A., Kessel, H., Aaloe, A. Ilumetsa kraatrite vanus. - Eesti Loodus, 1979 nr 12
• Looduskaitse. Koost. E. Kumari. Tln., 1973
• lumõtsa taivakiviq. Võromaa kodolugu. Räpinä kihlkund. Koost. N. Reimann. Võro, 2004
• Neemre, H. Ilumetsa meteoriidikaatrid. - Koit, 17. mai 1975
• Põlvamaa looduse radadel. Trt., 2001
 
Võhandu jõgi

• Eesti jõed. Trt., 2001
• Eesti NSV puhkealad. Tln., 1974
• Haidak, Fr. Võhandu vanad veskid. - Põlva rajoonis. Kodu-uurijate seminarkokkutulek 17.-20. augustini 1978. Artiklite kogumik. Tln., 1978
• Kalmre, V. Võhandu laastud vahelugemistega. - Edasi, 31. juuli 1980
• Kappo, J. Siin- ja sealpool maanteed. Põlva rajoon. Tln., 1989
• Leopard, K. Võhandu jõgi. Räpina, 1991 Käsikiri Räpina Aiandus- ja Koduloomuuseumis
• Looduskaitse. Koost. E. Kumari. Tln., 1973
• Põlvamaa jõed. Koost. M. Kala. Põlva, 2008
• Põlvamaa looduse radadel. Trt., 2001
• Saare, A. Võhandu jõe ürgorg. - Koit, 10. dets. 1974
• Uusi, H. Paadimatkad. Tln., 1959
• Uusi, H. Võhandu. Tln., 1970
• Võhandu jõgi. Käsikiri Räpina Aiandus- ja Koduloomuuseumis
• Varep, E. Võhandu kallastel. - Eesti Loodus, 1965, nr 1
 
Räpina polder

• Kinks, R. Räpina polder - kultuurselt metsik maa. Loodusesõber nr. 2, aprill 2008
• Leito, A. Räpina polder, rahvusvahelise tähtsusega linnuala. Eesti Loodus nr.4 aprill 2006
• Neemre, A. Räpina polder vajab renoveerimist. Koit, 27. juuli 2002
 
avalehele