Üldandmed Loodus Ajalugu
Külad, mõisad, kirikud ja muud paigad Koolid, seltsid, raamatukogud, muuseumid Kultuuriloolised isikud
Hargla (Harglõ)
Kanepi
Karula
Põlva
Rõuge (Rõugõ)
Räpina (Räpinä)
Urvaste (Urvastõ)
Vastseliina (Vahtsõliina)
Võru (Võro) linn
Siist päset kaema aoluulidsõ Võromaa kodoluulidsõ kirändüsnimistü vanõmbat variantsi (andmõ 2004. aastaga saisuga)
LOODUS
Üldandmed

• Eesti jõed. Trt., 2001
• Eesti loodus. Koost. A. Raukas. Tln., 1995
• Eesti metsad. Koost. V. Valk, J. Eilart. Tln., 1974
• Ivask, A. Rõuge-Haanja-Vastseliina. Tln., 1963
• Juske, A. Vesiveskid. Tln., 1993
• Kala, I. Loosi ümbruse mäed. - Eesti Loodus, 1971, nr 4
• Kala, I. Luhamaa, Viitka ja Pältri ümbruse mäed. - Eesti Loodus, 1973, nr 7
• Mäemets, A. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977
• Mäemets, A. Matk Eesti järvedele. Tln., 1969, 1974
• Puustusmaa, R. Lõuna-Eesti paekivid ja joad. - Eesti Loodus, 1977, nr 1
• Tarro, A. Kas ikka Karstijärv? Tsiistre vetevaotus. - Eesti Loodus, 1979, nr 7
• Võromaa kodolugu. Vahtsõliina kihlkund. Koost. N. Reimann. Võro, 2004
• Valk, H. Maa rajajoonel. Eesti Loodus nr 7/8 2003
• Veroman, H. Valge-toonekure asurkonna kujunemisest Eestis. - Eesti loodusharulduste kaitseks. Tln., 1975
• XXIV Eesti loodusuurijate päev. Lõuna-Eesti loodus. Trt., 2001
 
Piusa jõe ürgorg

• Ivask, A., Hillep, E. Piusa kaitsealal. Tln., 1973
• Eesti jõed. Trt., 2001
• Hade, S. Kaitstavad loodusobjektid Võrumaal. - XXIV loodusuurijate päev. Lõuna-Eesti loodus. Trt., 2001
• Haidak, F; Post, O. Veskid Piusa jõe looduskaitsealal. Võru, 1970. Käsikiri Võru koduloomuuseumis
• Hillep, E. Piusa maastikulise kaitseala vaatamisväärsusi. - Koit, 12. juuli 1969
• Järvekülg, R. Piusa jõe harjuse asurkonna uuring Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala piires. Tartu, 2000. Aruanne Võrumaa keskkonnateenistuses
• Järvet, A . Veekogude klimaatilised aastaajad. Publicationes Instituti Geographici Universitatis Tartuensis, 2001
• Järvet, A. Piusa on Setomaa Emajõgi. Eesti Loodus nr 7/8 2003
• Kallejärv, T. Matkaradu Võru- ja Põlvamaal. Tln., 1992
• Kas tunned maad. Tln., 1965
• Kask, J. Matk Piusa äärde. Maastikuline kaitseala. Võru rajoon. - Eesti Loodus, 1967, nr 1
• Liblik, T. Jooni Piusa oru geomorfoloogiast. EGS-i aastaraamat 1964/1965. Tln., 1966
• Liiv, A., Ristkok, J. Jõeforellist ja harjusest ning nende varude vähenemise põhjustest. - Eesti loodusharulduste kaitseks. Tln., 1975
• Looduskaitse TUJ. Koostaja E. Mägi. Tln., 1984
• Looduskaitse. Piusa jõe ürgorg. Tln., 1973
• Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala kaitsekorralduskava aastateks 2001 - 2005. Koost. A. Tõnisson. Käsikiri Võrumaa keskkonnateenistuses Tln.-Võru, 2000
• Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala. Tln., 1984
• Piusa jõe ürgoru matkarada. - Looduses liikumise võimalused Eestis. Tln., 2000
• Piusa jõe ürgorus loodi kaitseala. - Postimees, 15. okt. 1997
• Piusa maastikuala looduse õpperada. - Looduse õpperajad. Tln., 1986
• Puustusmaa, R. Lõuna-Eesti paekivid ja joad. - Eesti Loodus, 1977, nr 1
• Rüte, J. Nahkhiirte talvitumisest Lõuna- Eestis. Loodusvaatlusi 1981. - Metsamajanduse ja Looduskaitse. Koost. E. Kumari. Tln., 1973
• Suurvärav, A. Album Piusa jõest. - Koit, 16. okt. 1978
• Uusi, H. Piusa. Album. Tln., 1984
• Võrumaa looduskaitseobjektid. Võru, 2000
 
Piusa koopad ja nahkhiired

• Hanson, R. Nahkhiired liiva ei kaevandaks. - Postimees, 9. nov. 1994
• Kaarna, I. Piusa koopad on nüüd kaunimad kui kunagi varem.Võrumaa Teataja, 1. dets. 2007
• Määrits, M. Piusa koopad kutsuvad endasse vaatama. Väljapanek tuleb uueks hooajaks. Koit, 11. dets. 2008
• Piusa koopad ja Akste sipelgariik suletakse külastajatele. LõunaLeht, 30. märts 2006
• Piusa koopad on avatud. Koit Keskkond, nr 2, juuli 2008
• Piusa koopad on kujunenud looduse ja inimese ühisjõul. - Eesti Loodus, 1995, nr 1
• Raudvere, R. Piusa koopad ei taha lahti minna. Maaleht, 22. mai 2008
• Rüte, J. Nahkhiirte talvitumisest Lõuna-Eestis. Loodusvaatlusi 1981. - Metsamajanduse ja Looduskaitse TUJ. Koostaja E. Mägi. Tln., 1984
• Saal, A. Piusa koopad. Orienteeruja, nr 2, 2005
• Tõnisson, A., Vellak, A. Koobaste kiusatus. Piusa. - Aja Pulss, 1992, nr 10
• Toestatud Piusa koopad ootavad külastajaid mai lõpus. Tartu Postimees, 22. aprill 2008
• Võsoberg, V. Piusa koopad suletakse uljaspeadele lõplikult. LõunaLeht, 3. mai, 2007
 
Pältre lühterkuusk (Saika kuus)

• Võrumaa looduskaitseobjektid. Võru, 2000
 
Pütsepa rändrahn (Pütsepä Suurkivi)

• Hade, S. Kaitstavad loodusobjektid Võrumaal. - XXIV loodusuurijate päev. Lõuna-Eesti loodus. Trt., 2001
• Pütsepa – Gotlibi talu. Andmed Vastseliina gümnaasiumi kodulehel.
• Võrumaa looduskaitseobjektid. Võru, 2000
 
Rändrahn Lagjakivi

• Hade, S. Kaitstavad loodusobjektid Võrumaal. - XXIV loodusuurijate päev. Lõuna-Eesti loodus. Trt., 2001
• Võrumaa looduskaitseobjektid. Võru, 2000
 
Kisejärve (Kisõjärve) maastikukaitseala

• Hade, S. Kaitstavad loodusobjektid Võrumaal. - XXIV loodusuurijate päev. Lõuna-Eesti loodus. Trt., 2001
• Mäemets, A. Matk Eesti järvedele. Tln., 1969, 1974
• Võrumaa looduskaitseobjektid. Võru, 2000
 
Kirikumäe (Kerigumäe) maastikukaitseala

• Hade, S. Kaitstavad loodusobjektid Võrumaal. - XXIV loodusuurijate päev. Lõuna-Eesti loodus. Trt., 2001
• Võrumaa looduskaitseobjektid. Võru, 2000
 
Kütiorg

• EE 5 kd. Tln., 1990
• Kallejärv, T. Matkaradu Võru- ja Põlvamaal. Tln., 1992
• Kivistik, M. Matkarajad aitavad Võrumaad tunda. Eesti Loodus, nr. 6, 2008
• Kütiorg - orgude org. - Elu, 23. sept. 1995
• Kütioru matkarada. - Looduses liikumise võimalused Eestis. Tln., 2000
• Kütioru päev. - Töörahva Elu, 26. jaan. 1988
• Laurits, L. Kütiorus looduse ja kunsti keskel. Eesti Loodus, nr. 7, 2006
• Marvet, A. Tüli Kütioru pärast - looduskaitse või kultuuri küsimus? - Eesti Loodus, 1989, nr 1
• Ohakas, V., Sarv, H., Sarv, V. Kütioru mure. - Töörahva Elu, 20. aug. 198
• Saarniit, I. Kütiorg. - Eesti Loodus, 1968, nr 4
 
Misso järved - Hino järv, Pulli järv

• Hade, S. Kaitstavad loodusobjektid Võrumaal. - XXIV loodusuurijate päev. Lõuna-Eesti loodus. Trt., 2001
• Mäemets, A. Matk Eesti järvedele. Tln., 1969, 1974
• Tarro, A., Riis, J. Looduse õpperada ümber Pulli järve. - Töörahva Elu, 26. juuli 1986
• Tarro, K. Hino järv. - Eesti Loodus, 1968 nr 4
• Võrumaa looduskaitseobjektid. Võru, 2000
 
avalehele