Üldandmed Loodus Ajalugu
Külad, mõisad, kirikud ja muud paigad Koolid, seltsid, raamatukogud, muuseumid Kultuuriloolised isikud
Hargla (Harglõ)
Kanepi
Karula
Põlva
Rõuge (Rõugõ)
Räpina (Räpinä)
Urvaste (Urvastõ)
Vastseliina (Vahtsõliina)
Võru (Võro) linn
Siist päset kaema aoluulidsõ Võromaa kodoluulidsõ kirändüsnimistü vanõmbat variantsi (andmõ 2004. aastaga saisuga)
LOODUS
Üldandmed

• Antsov, O. Verekaani leid Lõuna-Eestis. - Eesti Loodus, 1935
• Eesti jõed. Trt., 2001
• Eesti loodus. Koost. A. Raukas. Tln., 1995
• Eesti metsad. Koost. V. Valk, J. Eilart. Tln., 1974
• Hallemaa, H. Karula looduse õpperajad. - Kommunist, 3. juuli 1975
• Hallemaa, H. Valga rajooni maastiku rekreatiivne kasutamine ja kaitse. Diplomitöö Trt., 1977 TÜ Geograafia Instituut
• Jõgi, M. Regionaalarengu probleemide lahendamise võimalusi Eestis Valga maakonna valdade näitel. Trt., 1993 TÜ Geograafia Instituut
• Kajak, K. Valga, Antsla ja Mõniste ümbruse kvaternaarigeoloogist. Trt., 1953 TÜ Geograafia Instituut
• Kalda, A. Karula Rahvuspargi (endise maastikukaitseala) taimkate. - Eesti Loodusuurijate Seltsi Aastaraamat, 77. köide. Tln., 1996
• Karukäpp, R. Karula kõrgustiku reljeefist. - Eesti Geograafia Seltsi Aasataraamat 1973. Tln., 1974
• Karukäpp, R., Kont, A. Lõuna-Eesti väikekünkliku pinnamoe geomorfoloogilisest analüüsist. - Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 1975/76. Tln., 1977
• Laanetu, N. Kobras Võrumaal. 1997 Käsikiri Võru Keskkonnaosakonnas
• Laigna, K. Mööda Eestimaad. Tln., 1979
• Leibak, E. Kakuliste arvukusest Karula maastikukaitsealal. - Loodusvaatlusi I. Tln., 1989
• Leibak, E. Karula maastikukaitseala linnustik 1979 - 1991. - Loodusvaatlusi I. Tln., 1991
• Merila-Lattik, H. Võru Karula ajalugu. Trt., 2002
• Mäemets, A. ENSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977
• Mäemets, A. Matk Eesti järvedele. Tln., 1984
• Mägi, H., Veri, K. Siin- ja sealpool maanteed. Valga rajoon. Tln., 1983
• Orru, M. Eesti turbavarud. Tln., 1992
• Pung, K. Valga rajoon. Majandus-geograafiline iseloomustus. Diplomitöö. Trt., 1959 TÜ Geograafia Instituut
• Pärgmäe, K. Karula kõrgustiku järved. Diplomitöö. Trt., 1983 TÜ Geograafia Instituut
• Ranniku, V. Karula kõrgustik ja maastikukaitseala. - Eesti Loodus, 1983
• Sarv, M. Ähijärve läänekalda puhkemetsade majandamine ja eksponeerimine Karula metskonnas. Trt., 1974 Karula Rahvuspargi keskuses
• Siska, S. Karula maastikukaitseala. Karula kõrgustiku järved. Diplomitöö. Trt., 1983 TÜ Geograafia Instituut
• Tavast, E., Raukas, A. Eesti aluspõhja reljeefist ja selle mõjust liustikutekkeliste pinnavormide kujunemisele. - Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 1977. Tln., 1978
• Tubli, L. Valga rajoon. Füüsilis-geograafiline karakteristika. Diplomitöö. Trt., 1951 TÜ Geograafia Instituut
• Võromaa kodolugu. Karula kihlkund. Luuduslugu. Koost. N. Reimann. Võro, 2004
• Võru Metsamajandi järelvalvepiirkonna looduskaitseobjektid. Tln., 1983 Võrumaa Keskkonnateenistuses
• Võrumaa. Maateaduslik, tulunduslik ja ajalooline kirjeldus. Trt., 1926
• Valgamaa Metsamajandi järelvalvepiirkonna looduskaitseobjektid. Tln., 1986 Valgamaa Keskkonnateenistuses
• Valgamaa. Maateaduslik, tulunduslik ja ajalooline kirjeldus. Trt., 1932
• Valk, U. Eesti sood. Tln., 1988
• Vallner, A. Looduse mälestusmärgid. - Loodus, II aastakäik. Trt., 1923
• Vallner, A. Vana mänd. - Loodus, II aastakäik. Trt., 1923
• XXIV Eesti loodusuurijate päev. Lõuna-Eesti loodus. Trt., 2001
 
Aheru (Kandsi) järv

• Mäemets, A. ENSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977
• Mäemets, A. Matk Eesti järvedele. Tln., 1984
• Mägi, H., Veri, K. Siin- ja sealpool maanteed. Valga rajoon. Tln., 1976, 1983
 
Karula kõrgustik

• Hallemaa, H. Karula looduse õpperajad. - Kommunist, 3. juuli 1975
• Karukäpp, R. Karula kõrgustiku reljeefist. - Eesti Geograafia Seltsi Aasataraamat 1973. Tln., 1974
• Ku vanaq ommaq Karula mäekundiq? Rmt: Võromaa kodolugu. Karula kihlkund. Koost. N. Reimann. Võro, 2004
• Mägi, H., Veri, K. Siin- ja sealpool maanteed. Valga rajoon. Tln., 1976, 1983
• Pärgmäe, K. Karula kõrgustiku järved. Diplomitöö. Trt., 1983 TÜ Geograafia Instituut
• Ranniku, V. Karula kõrgustik ja maastikukaitseala. - Eesti Loodus, 1983
• Saar, E. Karula mäenimede süsteemist. Tartu ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse aastaraamat III. Toim. H. Koks ja M. Faster. Tartu, 2004
• Saar, E. Peaaegu igal künkal oma nimi. Eesti Loodus, nr 6 2008
• Siska, S. Karula maastikukaitseala. Karula kõrgustiku järved. Diplomitöö. Trt., 1983 TÜ Geograafia Instituut
• Soesoo, A. Võrumaa köidab pinnamoe ja Devoni ajastu müüridega. Eesti Loodus, nr.6, 2008
 
Karula rahvuspark

• ENSV looduskaitsealuste territooriumide süsteem ning perspektiivsed looduspargid ja kaitsealad. Lõpparuanne. Trt., 1976
• Hade, S. Kaitstavad loodusobjektid Võrumaal. - XXIV loodusuurijate päev. Lõuna-Eesti loodus. Trt., 2001
• Hallemaa, H. Karula looduse õpperajad. - Kommunist, 3. juuli 1975
• Kalda, A. Karula Rahvuspargi (endise maastikukaitseala) taimkate. - Eesti Loodusuurijate Seltsi Aastaraamat, 77. köide. Tln., 1996
• Kama, P. Karula rahvuspargi olõvigust ja tulõvigust. - Kaika suvõülikuul Lüllemäel. Võro, 1996
• Karula rahvuspargi kodulehekülg internetis
• Saarnits, P. Looduskaitse Võrumaal. Eesti Loodus, nr 6, 2008
• Tomson, P. Kaardid näitavad Karula maakasutuse ajalugu. Eesti Loodus, nr 6, 2008
 
Köstrijärv

• Mäemets, A. Matk Eesti järvedele. Tln., 1984
• Mägi, H., Veri, K. Siin- ja sealpool maanteed. Valga rajoon. Tln., 1976, 1983
 
Pikkjärve maastikukaitseala

• Mägi, H., Veri, K. Siin- ja sealpool maanteed. Valga rajoon. Tln., 1976, 1983
• Turist Kagu-Eestis. Trt., 1923
 
Ähijärv

• Karula rahvuspargi kodulehekülg internetis
• Mäemets, A. ENSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977
• Mäemets, A. Kaitset vajavad haruldased liigid ja kooslused Eesti järvedes. - Eesti loodusharulduste kaitseks. Tln., 1975
• Mäemets, A. Matk Eesti järvedele. Tln., 1984
• Sarv, M. Ähijärve läänekalda puhkemetsade majandamine ja eksponeerimine Karula metskonnas. Trt., 1974 Karula Rahvuspargi keskuses
• Ähijärv - Karula järvist üts suurõmb ja ilosamb. Rmt: Võromaa kodolugu. Karula kihlkund. Koost. N. Reimann. Võro, 2004
 
avalehele