Üldandmed Loodus Ajalugu
Külad, mõisad, kirikud ja muud paigad Koolid, seltsid, raamatukogud, muuseumid Kultuuriloolised isikud
Hargla (Harglõ)
Kanepi
Karula
Põlva
Rõuge (Rõugõ)
Räpina (Räpinä)
Urvaste (Urvastõ)
Vastseliina (Vahtsõliina)
Võru (Võro) linn
Siist päset kaema aoluulidsõ Võromaa kodoluulidsõ kirändüsnimistü vanõmbat variantsi (andmõ 2004. aastaga saisuga)
LOODUS
Üldandmed

• Eesti jõed. Trt., 2001
• Eesti loodus. Koost. A. Raukas. Tln., 1995
• Eesti metsad. Koost. V. Valk, J. Eilart. Tln., 1974
• Kajak, K. Valga, Antsla ja Mõniste ümbruse kvaternaarigeoloogist. Trt., 1953 TÜ Geograafia Instituut
• Kallejärv, T. Matkaradu Võru- ja Põlvamaal. Tln., 1992
• Mäemets, A. Matk Eesti järvedele. Tln., 1969, 1974
• Reile, J. Urvaste kihelkonna kultuurilugu. 1996 Käsikiri Antsla Gümnaasiumis
• Võromaa kodolugu. Urvastõ kihlkund. Luuduslugu. Koost. N. Reimann. Võro, 2004
• Varendi, R. Antsla rajooni lõunaosa geograafiast. 1956 Käsikiri Antsla Gümnaasiumis
• Varendi, R. Antsla rajooni põhjaosa geograafiast. 1956 Käsikiri Antsla Gümnaasiumis
• Veri, K. Saja-aastane väikelinn Antsla. - Kalender 1987
• XXIV Eesti loodusuurijate päev. Lõuna-Eesti loodus. Trt., 2001
 
Järvere park

• Hade, S. Kaitstavad loodusobjektid Võrumaal. - XXIV loodusuurijate päev. Lõuna-Eesti loodus. Trt., 2001
• Kaarna, I. Järvere pargi uuenduskuuri alustati luba ära ootamata. Võrumaa Teataja, 11. jaan. 2007
• Kenk, V., Ploom, E. Siin-ja sealpool maanteed. Võru rajoon. Tln., 1972
 
Keema järvede maastikukaitseala

• Hade, S. Kaitstavad loodusobjektid Võrumaal. - XXIV loodusuurijate päev. Lõuna-Eesti loodus. Trt., 2001
• Palli, I. Figaro, kes lapsena igatses üksindust. Maaleht, 28. mai 2009
 
Lõõdla (Lõõdva) järv

• Kenk, V., Ploom, E. Siin-ja sealpool maanteed. Võru rajoon. Tln., 1972
• Kononenko, E. Vallad plaanivad, mida Lõõdla-äärse magusa maaga peale hakata. Võrumaa Teataja, 31. jaan. 2004
• Mäemets, A. Matk Eesti järvedele. Tln., 1969, 1974
 
Pokumaa

• Kaarna, I. Pokukojas käis esimese kuuga üle 7000 külastaja. Võrumaa Teataja, 19. juuli, 2008
• Kaarna, I. Pokumaale pandi lõpuks nurgakivi. Võrumaa Teataja, 17. juuli 2007
• Kabun, K. Pokukoja avapidu tõi kokku rahvast lähedalt ja kaugelt. Võrumaa Teataja, 14. juuni 2008
• Kabun, K. Puuko võib varsti püsivalt Pokumaale elama kolida. Võrumaa Teataja, 16. mai 2009
• Pokumaa mitmõ valla piiri pääle. Rmt: Võromaa kodolugu. Urvastõ kihlkund. Koost. N. Reimann. Võro, 2004
 
Pühäjõgi (Võhandu jõgi)

• Eesti jõed. Trt., 2001
• Ivask, A. Võru. Tln., 1967, 1976, 1980
• Kenk, V., Ploom, E. Siin-ja sealpool maanteed. Võru rajoon. Tln., 1972
 
Sõmerpalu (Sõmmõrpalo) park

• Hade, S. Kaitstavad loodusobjektid Võrumaal. - XXIV loodusuurijate päev. Lõuna-Eesti loodus. Trt., 2001
 
Tammõ-Lauri tamm

• Kaarna, I. Tamme-Lauri tamme all lauldi Võru valssi. Võrumaa Teataja, 29. jaan. 2008
• Kallejärv, T. Matkaradu Võru- ja Põlvamaal. Tln., 1992
• Kas tunned maad. Tln., 1965
• Kenk, V., Ploom, E. Siin-ja sealpool maanteed. Võru rajoon. Tln., 1972
• Riik ostis Tamme-Lauri tamme. Võrumaa Teataja, 16. nov. 2006
• Tamme-Lauri tamm vahetab omanikku. Eesti Päevaleht, 5. sept 2006
• Veri, K. Mööda Urvaste radu. - Töörahva Elu, 27. juuni 1979
 
Tinnipalu rändrahn

• Hade, S. Kaitstavad loodusobjektid Võrumaal. - XXIV loodusuurijate päev. Lõuna-Eesti loodus. Trt., 2001
• Kenk, V., Ploom, E. Siin-ja sealpool maanteed. Võru rajoon. Tln., 1972
 
Uhtjärv

• Contra. Kus algab Võrumaa? Kas üldse lõpeb ta…Võrumaa Teataja, Eesti Loodus nr 6, 2008
• Kallejärv, T. Matkaradu Võru- ja Põlvamaal. Tln., 1992
• Mäemets, A. Matk Eesti järvedele. Tln., 1969, 1974
• Ruuda, K. Maatüli tõmbas Uhtjärve jooksule kriipsu peale. Võrumaa Teataja, 19. juuni, 2008
• Veri, K. Mööda Urvaste radu. - Töörahva Elu, 27. juuni 1979
 
Urvaste (Urvastõ) ürgorg

• Breidaks, A. Maalihked õgivad tasapisi Urvaste ürgorgu. Võrumaa Teataja, 7. apr. 2009
• Kenk, V., Ploom, E. Siin-ja sealpool maanteed. Võru rajoon. Tln., 1972
• Varep, E. Urvaste ürgorg. - Töörahva Elu, 29. juuli 1978
• Veri, K. Mööda Urvaste radu. - Töörahva Elu, 27. juuni 1979
 
Vana-Antsla park

• Hade, S. Kaitstavad loodusobjektid Võrumaal. - XXIV loodusuurijate päev. Lõuna-Eesti loodus. Trt., 2001
• Kallejärv, T. Matkaradu Võru- ja Põlvamaal. Tln., 1992
• Kask, A. Vana-Antsla minevikust ja tänapäevast. - Töörahva Elu, 9. juuli 1985
• Kuppar, L. Vana-Antsla park. - Töörahva Elu, 29. juuli 1978
 
Uue-Antsla (Vahtsõ-Antsla) park

• Hade, S. Kaitstavad loodusobjektid Võrumaal. - XXIV loodusuurijate päev. Lõuna-Eesti loodus. Trt., 2001
• Kallejärv, T. Matkaradu Võru- ja Põlvamaal. Tln., 1992
 
Vastse-Antsla (Vahtsõ-Antsla) koopad

• Heinsalu, Ü. Eesti NSV koopad. Tln., 1987
 
avalehele