Üldandmed Loodus Ajalugu
Külad, mõisad, kirikud ja muud paigad Koolid, seltsid, raamatukogud, muuseumid Kultuuriloolised isikud
Hargla (Harglõ)
Kanepi
Karula
Põlva
Rõuge (Rõugõ)
Räpina (Räpinä)
Urvaste (Urvastõ)
Vastseliina (Vahtsõliina)
Võru (Võro) linn
Siist päset kaema aoluulidsõ Võromaa kodoluulidsõ kirändüsnimistü vanõmbat variantsi (andmõ 2004. aastaga saisuga)
LOODUS
Üldandmed

• Eesti jõed. Trt., 2001
• Eesti loodus. Koost. A. Raukas. Tln., 1995
• Hade, S. Kaitstavad loodusobjektid Võrumaal. - XXIV loodusuurijate päev. Lõuna-Eesti loodus. Trt., 2001
• Ivask, A. Võru. Tln., 1967, 1976, 1980
• Kas tunned maad. Tln., 1965
• Käis, J. Võru järved. - Loodus, 1923, nr 2 (10)
• Mäemets, A. Matk Eesti järvedele. Tln., 1969, 1974
• Pärna, K. Fluvioglatsiaalsetest setetest ja hilisjääaegsest hügrograafiast Võru ümbruses. - LUS aastaraamat. 58. köide. Tln., 1967
• Sander, H.; Levald, A. Loodus linnas, linn looduses. Eesti Loodus nr 5, 2005
• Uusi, H. Võhandu. Tln., 1970
• Võro liin. Rmt: Võromaa kodolugu. Koost. N. Reimann. Võro, 2004
• XXIV Eesti loodusuurijate päev. Lõuna-Eesti loodus. Trt., 2001
 
Andsumäe järved

• Holtsmann, M. Andsu järvede maastikukaitseala. Eesti Loodus nr 5, 2002
• Ivask, A. Võru. Tln., 1967, 1976, 1980
• Kenk, V., Ploom, E. Siin-ja sealpool maanteed. Võru rajoon. Tln., 1972
• Mäemets, A. Matk Eesti järvedele. Tln., 1969, 1974
 
Kreutzwaldi park

• Breidaks, A. Allee põlispuid ei anta saemeeste meelevalda. Võrumaa Teataja, 10. juuli 2008
• Hade, S. Kaitstavad loodusobjektid Võrumaal. - XXIV loodusuurijate päev. Lõuna-Eesti loodus. Trt., 2001
• Ivask, A. Võru. Tln., 1967, 1976, 1980
• Kaarna, I. Kreutzwaldi park on ligi 170aastane. Võrumaa Teataja, 31. märts 2007
• Kaarna, I. Võrumaa pargid tõusevad unustuse hõlmast. Eesti Loodus nr 6, 2008
• Kabun, K. Mida tasub Võrus külalistele näidata. Võrumaa Teataja Elu ja kultuur, 26. juuli 2008
• Kenk, V., Ploom, E. Siin-ja sealpool maanteed. Võru rajoon. Tln., 1972
• Ploom, E., Veri, K. Siin-ja sealpool maanteed. Võru rajoon. Tln., 1980
• Valper, L. Meie oma Lauluisa. Võrumaa Teataja Elu ja kultuur, 2. sept. 2006
 
Kubija järv

• Ivask, A. Võru. Tln., 1967, 1976, 1980
• Kononenko, E. Kubja paisjärve võimalik erastamine tekitab vaidlusi. Võrumaa Teataja, 24. jaan. 2004
• Mäemets, A. Kaitset vajavad haruldased liigid ja kooslused Eesti järvedes. - Eesti loodusharulduste kaitseks. Tln., 1975
• Mäemets, A. Matk Eesti järvedele. Tln., 1969, 1974
• Ploom, E., Veri, K. Siin-ja sealpool maanteed. Võru rajoon. Tln., 1980
 
Tamula järv

• Breidaks, A. Liigveega on võideldud aastakümneid. Võrumaa Teataja, 4. apr. 2009
• Breidaks, A. Tamula ja Vagula järve ühendava kanali rajamine on seotud raskustega. Võrumaa Teataja, 1. okt. 2009
• Breidaks, A. Tamulat ja Vagulat hakkab ühendama kanal. Võrumaa Teataja, 25. juuli 2009
• Guth, U. Võru paneb rõhu Tamula puhtusele. Võrumaa Teataja, 14. sept. 2006
• Ivask, A. Võru. Tln., 1967, 1976, 1980
• Kenk, V., Ploom, E. Siin-ja sealpool maanteed. Võru rajoon. Tln., 1972
• Mäemets, A. Kaitset vajavad haruldased liigid ja kooslused Eesti järvedes. - Eesti loodusharulduste kaitseks. Tln., 1975
• Mäemets, A. Matk Eesti järvedele. Tln., 1969, 1974
• Paaver, E. Latika püügist Tamulal. - Õngemees kalavetel III. 1967
• Ploom, E., Veri, K. Siin-ja sealpool maanteed. Võru rajoon. Tln., 1980
• Tammiksaar, E. Kuulsaim Peipsi uurija - Karl Ernst von Baer. Eesti Loodus nr 7-8, 2002
 
Vagula järv

• Breidaks, A. Tamula ja Vagula järve ühendava kanali rajamine on seotud raskustega. Võrumaa Teataja, 1. okt. 2009
• Breidaks, A. Tamulat ja Vagulat hakkab ühendama kanal. Võrumaa Teataja, 25. juuli 2009
• Ivask, A. Võru. Tln., 1967, 1976, 1980
• Kenk, V., Ploom, E. Siin-ja sealpool maanteed. Võru rajoon. Tln., 1972
• Kivioja, Fr. Kalajärv Vagula. Tln., 1991
• Mäemets, A. Kaitset vajavad haruldased liigid ja kooslused Eesti järvedes. - Eesti loodusharulduste kaitseks. Tln., 1975
• Mäemets, A. Matk Eesti järvedele. Tln., 1969, 1974
• Ploom, E., Veri, K. Siin-ja sealpool maanteed. Võru rajoon. Tln., 1980
• Tammiksaar, E. Kuulsaim Peipsi uurija - Karl Ernst von Baer. Eesti Loodus nr 7-8, 2002
 
Verijärv

• Hade, S. Kaitstavad loodusobjektid Võrumaal. - XXIV loodusuurijate päev. Lõuna-Eesti loodus. Trt., 2001
• Ivask, A. Võru. Tln., 1967, 1976, 1980
• Kenk, V., Ploom, E. Siin-ja sealpool maanteed. Võru rajoon. Tln., 1972
• Kononenko, E. Verijärve uuele looduse õpperajale pääseb lihtsasti ligi. Võrumaa Teataja, 30. sept. 2004
• Mäemets, A. Matk Eesti järvedele. Tln., 1969, 1974
 
Võhandu jõgi

• Kalmre, V. Võhandu laastud vahelugemistega. - Edasi, 31. juuli 1980
• Breidaks, A. Liigveega on võideldud aastakümneid. Võrumaa Teataja, 4. apr. 2009
• Eesti jõed. Trt., 2001
• Eesti NSV puhkealad. Tln., 1974
• Haidak, Fr. Võhandu vanad veskid. - Põlva rajoonis. Kodu-uurijate seminarkokkutulek 17.-20. augustini 1978. Artiklite kogumik. Tln., 1978
• Hiiemäe, M.Kes selle lätte ära püretas. Eesti Loodus, 2005, nr 5
• Järv, H. Võhandu läbi aegade. Põlvamaa kodulookogumik. Minevikumälestusi II. Põlva, 2000
• Kalmre, V. Võhandu laastud vahelugemistega. - Edasi, 31. juuli 1980
• Kappo, J. Siin- ja sealpool maanteed. Põlva rajoon. Tln., 1989
• Kleesment, A. Lõhest liivakivis saab koobas. Eesti Loodus, 2003, nr 7-8
• Leopard, K. Võhandu jõgi. Räpina, 1991 Käsikiri Räpina Aiandus- ja Koduloomuuseumis
• Looduskaitse. Koost. E. Kumari. Tln., 1973
• Põlvamaa jõed. Koost. M. Kala. Põlva, 2008
• Põlvamaa looduse radadel. Trt., 2001
• Saare, A. Võhandu jõe ürgorg. - Koit, 10. dets. 1974
• Uusi, H. Paadimatkad. Tln., 1959
• Uusi, H. Võhandu. Tln., 1970
• Võhandu jõgi. Käsikiri Räpina Aiandus- ja Koduloomuuseumis
• Varep, E. Võhandu kallastel. - Eesti Loodus, 1965, nr 1
 
avalehele