Üldandmed Loodus Ajalugu
Külad, mõisad, kirikud ja muud paigad Koolid, seltsid, raamatukogud, muuseumid Kultuuriloolised isikud
Hargla (Harglõ)
Kanepi
Karula
Põlva
Rõuge (Rõugõ)
Räpina (Räpinä)
Urvaste (Urvastõ)
Vastseliina (Vahtsõliina)
Võru (Võro) linn
Siist päset kaema aoluulidsõ Võromaa kodoluulidsõ kirändüsnimistü vanõmbat variantsi (andmõ 2004. aastaga saisuga)
Üldandmed

• Arold, I. Haanja - mägede maa. - Eesti Loodus, 1968 nr 3
• Arold, I. Haanja - mägede maa. - Eesti Loodus, 1968 nr 3
• Eesti jõed. Trt., 2001
• Eesti loodus. Koost. A. Raukas. Tln., 1995
• Eesti metsad. Koost. V. Valk, J. Eilart. Tln., 1974
• Eesti NSV kliimaatlas. Tln., 1969
• Eesti NSV sood. Tln., 1964
• Hang, E., Lepasepp, V. Haanja ja Otepää kõrgustiku geomorfoloogiast. - Eesti NSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, VII. Antropogeeni geoloogia. Tln., 1961
• Hang, T. Haanja hüpsograafiline kõver. - Eesti Loodus, 1979, nr 3
• Ivask, A. Haanjamaa. Tln., 1961
• Ivask, A. Mööda Haanjamaad. Võru, 1959 Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Kalda, A. Rõuge ümbruse taimkate. - XXIV Eesti loodusuurijate päev. Lõuna-Eesti loodus. Trt., 2001
• Kalda, A. Rõuge ümbruse taimkate. XXIV Eesti looduseuurijate päev : Lõuna-Eesti loodus. Tartu, 2001
• Kalda, I. Üle 200 meetri. (Mäed Haanjamaal) - Eesti Loodus, 1968 nr 4
• Kuldna, P. Haanja ja Rõuge ümbruse soontaimede floora. Lõputöö. TÜ botaanika ja ökoloogia instituut. Trt., 1996
• Lõokene, E. Rõuge oru geoloogilistest vaatamisväärsustest. - Eesti Loodus, 1963, nr 5
• Looduskaitse. Koost. E. Kumari. Tln., 1973
• Looduskaitseteatmik. Tln., 1960
• Lukason, T. Taastuvenergia kasutamine Rõuges. Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine: kuuenda konverentsi kogumik. Tartu, 2005
• Luuduslugu. Rmt: Võromaa kodolugu. Rõugõ kihlkund. Koost. N. Reimann. Võro, 2004
• Mäemets, A. Matk Eesti järvedele. Tln., 1969, 1974
• Mäemets, A. Väikejärvede maa Haanja. - Eesti Loodus, 1968 nr 4
• Ploom, E. Pärlijõgi. Tln., 1988
• Pärismaa, S. Eestimaa äärel märatses tuulispask. Maaleht, 21. aug. 1997
• Raitar, I. Päev, mil jänesed lendasid. Eesti Ekspress, 22. aug. 1997
• Ritari, T. Rõuge keeristorm tõi kaks miljonit krooni kahju. Postimees, 22. aug. 1997
• Soesoo, A. Võrumaa köidab pinnamoe ja Devoni ajastu müüridega. Eesti Loodus, nr.6, 2008
• Turist Kagu-Eestis. Trt., 1923
• Varep, E. Haanja asulastik. - Eesti Loodus, 1968 nr 8
• Veroman, H. Valge-toonekure asurkonna kujunemisest Eestis. - Eesti loodusharulduste kaitseks. Tln., 1975
• XXIV Eesti loodusuurijate päev. Lõuna-Eesti loodus. Trt., 2001
 
Andsumäe järved

• Ivask, A. Võru. Tln., 1967, 1976, 1980
• Kenk, V., Ploom, E. Siin-ja sealpool maanteed. Võru rajoon. Tln., 1972
• Mäemets, A. Matk Eesti järvedele. Tln., 1969, 1974
 
Haanja (Haani) looduspark

• Assor, A. Haanja mees. - Eesti kodumaa. Geograafiline ülevaade ja lugemik. 2. osa. Tln., 1921
• Haanja maastikulise kaitseala arenduskava. Trt., 1986 Käsikiri Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse raamatukogus
• Hade, S. Kaitstavad loodusobjektid Võrumaal. - XXIV loodusuurijate päev. Lõuna-Eesti loodus. Trt., 2001
• Ivask, A. Haanjamaa. Tln., 1961
• Kivistik, M. Matkarajad aitavad Võrumaad tunda. Eesti Loodus, nr. 6, 2008
• Kose, M. Haanja on kõige-kõige-kõige… - Loodus, 1998, nr 1
• Kose, M. Viieaastane Haanja looduspark ja Võrumaa matkajad. - Eesti Loodus, 1997, nr 1
• Käis, J. Munamägi ja tema ümbrus. - Loodus, 1922, nr 1 (3, 4)
• Looduskaitse. Koost. E. Kumari. Tln., 1973
• Looduskaitseteatmik. Tln., 1960
• Mäemets, A. Kaitset vajavad haruldased liigid ja kooslused Eesti järvedes. - Eesti loodusharulduste kaitseks. Tln., 1975
• Mäemets, A. Matk Eesti järvedele. Tln., 1969, 1974
• Mäemets, A. Väikejärvede maa Haanja. - Eesti Loodus, 1968 nr 4
• Tamm, Ü. Haanja metsad. - Eesti Loodus, 1968 nr 4
 
Hinni kanjon

• Kivistik, M. Matkarajad aitavad Võrumaad tunda. Eesti Loodus, nr. 6, 2008
 
Hinnimäe rändrahn Krabil

• Hade, S. Kaitstavad loodusobjektid Võrumaal. - XXIV loodusuurijate päev. Lõuna-Eesti loodus. Trt., 2001
 
Luhasoo maastikukaitsala (Luhasuu, Kellamäe raba)

• Hade, S. Kaitstavad loodusobjektid Võrumaal. - XXIV loodusuurijate päev. Lõuna-Eesti loodus. Trt., 2001
• Ploom, E. Pärlijõgi. Tln., 1988
• Kivistik, M. Matkarajad aitavad Võrumaad tunda. Eesti Loodus, nr. 6, 2008
• Saarnits, P. Luhasoo looduse õpperada on kogu ulatuses võimalik läbida kuiva jalaga. Võrumaa Teataja, 24. sept. 2002
• Võrumaa loodusobjektid. Võru, 2000
 
Kubija järv

• Ivask, A. Võru. Tln., 1967, 1976, 1980
• Mäemets, A. Kaitset vajavad haruldased liigid ja kooslused Eesti järvedes. - Eesti loodusharulduste kaitseks. Tln., 1975
• Mäemets, A. Matk Eesti järvedele. Tln., 1969, 1974
• Ploom, E., Veri, K. Siin-ja sealpool maanteed. Võru rajoon. Tln., 1980
 
Kunderi kivi Rändrahn Suure Munamäe jalamil

• Hade, S. Kaitstavad loodusobjektid Võrumaal. - XXIV loodusuurijate päev. Lõuna-Eesti loodus. Trt., 2001
• Võrumaa loodusobjektid. Võru, 2000
 
Kõrgepalu mänd (Korgõpalu petäi)

• Relve, H. Eesti jämedaimad, kõrgeimad ja vanimad männid. - Eesti Loodus, 2001, nr 12
 
Kütiorg (Kolereinu, Tohkri org)

• Kaarna, I. Kütioru Mäeveski on töötanud poolteist sajandit. Võrumaa Teataja Elu ja Kultuur, 24. jaan. 2009
• Kallejärv, T. Matkaradu Võru- ja Põlvamaal. Tln., 1992
• Kivistik, M. Matkarajad aitavad Võrumaad tunda. Eesti Loodus, nr. 6, 2008
• Kütiorg - orgude org. - Elu, 23. sept. 1995
• Laurits, L. Kütiorus looduse ja kunsti keskel. Eesti Loodus, nr. 7, 2006
 
Paganamaa maastikukaitseala

• Denks, V. Paganamaa looduse õpperada. - Eesti Loodus, 1975 nr 8
• Denks, V. Paganamaa. Tln., 1978
• Hade, S. Kaitstavad loodusobjektid Võrumaal. - XXIV loodusuurijate päev. Lõuna-Eesti loodus. Trt., 2001
• Kallejärv, T. Matkaradu Võru- ja Põlvamaal. Tln., 1992
• Kivistik, M. Matkarajad aitavad Võrumaad tunda. Eesti Loodus, nr. 6, 2008
• Mäemets, A. Matk Eesti järvedele. Tln., 1969, 1974
• Pai, H. Paganamaa puhke- ja kaitsemaastikuna. Diplomitöö. Trt., 1973
• Piiriviirne Paganamaa. Rmt: Võromaa kodolugu. Rõugõ kihlkund. Koost. N. Reimann. Võro, 2004
• Ungru, J. Paganamaa mehe mälestusi. Võru, 1996
• Võrumaa loodusobjektid. Võru, 2000
 
Pärlijõgi

• Haidak, F. Pärlijõe ülemjooksu, Ruusmäe ja Misso veskid. Võru, 1975 Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Haidak, F. Veskid Pärlijõe alamjooksul. Võru, 1970 Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Ivask, A. Haanjamaa. Tln., 1962, 1976
• Ploom, E. Pärlijõgi. Tln., 1988
• Tammik, H. Pärlid Eesti jõgedes. - Võrumaa Teataja, 27. okt. 1990
 
Rõuge (Rõugõ) järved

• Hade, S. Kaitstavad loodusobjektid Võrumaal. - XXIV loodusuurijate päev. Lõuna-Eesti loodus. Trt., 2001
• Ivask, A. Haanjamaa. Tln., 1961
• Kallejärv, T. Matkaradu Võru- ja Põlvamaal. Tln., 1992
• Kas tunned maad. Tln., 1965
• Kivistik, M. Matkarajad aitavad Võrumaad tunda. Eesti Loodus, nr. 6, 2008
• Lõokene, E. Rõuge oru geoloogilistest vaatamisväärsustest. - Eesti Loodus, 1963 nr 5
• Laugaste, R. Rõuge järved . XXIV Eesti looduseuurijate päev : Lõuna-Eesti loodus. Tartu, 2001
• Looduskaitse. Koost. E. Kumari. Tln., 1973
• Mäemets, A. Kaitset vajavad haruldased liigid ja kooslused Eesti järvedes. - Eesti loodusharulduste kaitseks. Tln., 1975
• Mäemets, A. Matk Eesti järvedele. Tln., 1969, 1974
• Püttsepp, J. Suurjärve helisev saladus. Eesti Ekspress Infopress, 12. veebr. 2004, lk. A29
• Veski, S.; Heinsalu, A. Koppel, K. Lehitsedes esimesi lehekülgi Rõuge järvemuda raamatust. Eesti Loodus 2003, nr 1
 
Rõuge (Rõugõ) park

• Hade, S. Kaitstavad loodusobjektid Võrumaal. - XXIV loodusuurijate päev. Lõuna-Eesti loodus. Trt., 2001
• Kaarna, I. Võrumaa pargid tõusevad unustuse hõlmast.Salapäraste tiikidega Rõuge park. Eesti Loodus, nr. 6, 2008
• Võrumaa loodusobjektid. Võru, 2000
 
Vaskna järv

• Ivask, A. Haanjamaa. Tln., 1961
• Kukk, E. Kõrge või madal Vaskna. - Eesti Loodus, 1968 nr 4
• Mäemets, A. Matk Eesti järvedele. Tln., 1969, 1974
 
Väike-Palkna (Väiku-Paltna) maastikukaitseala

• Hade, S. Kaitstavad loodusobjektid Võrumaal. - XXIV loodusuurijate päev. Lõuna-Eesti loodus. Trt., 2001
• Võrumaa loodusobjektid. Võru, 2000
 
avalehele