Üldandmed Loodus Ajalugu
Külad, mõisad, kirikud ja muud paigad Koolid, seltsid, raamatukogud, muuseumid Kultuuriloolised isikud
Hargla (Harglõ)
Kanepi
Karula
Põlva
Rõuge (Rõugõ)
Räpina (Räpinä)
Urvaste (Urvastõ)
Vastseliina (Vahtsõliina)
Võru (Võro) linn
ÜLDANDMED

• Ainelo, A. Ühistegevusest Räpina kihelkonnas. - Koit, 1989, nr 70, 71, 72, 73, 74
• Andresen, L. Räpina kooli- ja kultuuriloost. Mälestused. Otepää, 1968 Käsikiri Räpina Aiandus- ja Koduloomuuseumis
• Astel, E. Eesti vööd. Trt., 1998
• Eesti rahvarõivad. Tln., 1981
• Habicht, T. Rahvapärane arhitektuur. Tln., 1977
• Jaagund, P. Räpina kihelkonna ajalugu. Käsikiri Räpina Aiandus- ja Koduloomuuseumis
• Kõivupuu, M. Pulma-ja matmiskombestiku hetkeseisust. - Võru Instituudi toimõtiseq 8. Võru, 2000
• Kaldoja, J. Räpina areng tema inimeste kaudu. - Mineviku mälestusi. Põlvamaa kodulookogumik. Põlva, 1998
• Kanepi, Põlva ja Räpina naise rahvarõivad. Koostanud H. Raidla. Põlva, 2002
• Kappo, J. Siin- ja sealpool maanteed. Põlva rajoon. Tln., 1989
• Kask, E. Aja-ja tööjaotus Võru rajooni maaperedes. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXI. Tln., 1966
• Konsin, K. Naiskäsitöö Võru rajoonis. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXI. Tln., 1966
• Lihtsalt Räpina. Fotoalbum. Koost. A. Ilves. Räpina, 2006
• Mälberg, K. Räpina visioone Kõrve talu omaniku pilgu läbi. - Koit, 21., 23., 25., 28., 30. sept., 2., 5., 7., 9., 10. okt. 1999
• Määrits, M. Võidutöö autorid talletasid Räpina kandi rahvapärimust. - Koit, 28. märts 2009
• Neemre, A. Räpina kihelkonnast nii ja naa. - Koit, 24. juuni 1989
• Põlva rajoonis. Kodu-uurijate seminar-kokkutulek 17.-20. augustini 1978. Artiklite kogumik. Tln., 1978
• Pajusalu, K., Hennoste, T., Niit, E., Päll, P., Viikberg, J. Eesti murded ja kohanimed. Tln., 2002
• Perfokaarte Põlva rajooni ajaloost ja loodusest. Tln., 1978
• Peterson, A. Võru rajooni kaasaegne maaelamu. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXI. Tln., 1966
• Priidel, E. Piki Peipsi piiri. Tln., 1968
• Räpina matkatee. Räpina, 2006
• Räpina radadel. Artiklite kogumik. Tln., 1984
• Saar, E. Räpina ja Vastseliina kohanimed. Magistritöö. Trt., 2001 TÜ Raamatukogu
• Saar, E. Võromaa kihlkundõ nimmist. Võro-seto tähtraamat 2009. Võro, 2008
• Uuet, L. Eesti haldusjaotus 20. sajandil. Teatmik. Tln., 2002
• Võrumaa Rõuge Räpina Urvaste Vastseliina kihelkonnad [Perekonnanimed] Eesti Genealoogia Selts, 2001
• Võrumaa tervishoiualane kirjeldus. Koost. A. Rammul. Trt., 1932
• Võrumaa. Maateaduslik, tulunduslik ja ajalooline kirjeldus. Trt., 1926
• Võti, T. Võru rajooni maaelamute sisustusest. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXI. Tln., 1966
• Voolma, A. Võru rajooni maaelanike rõivastus. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXI. Tln., 1966
 
avalehele