Üldandmed Loodus Ajalugu
Külad, mõisad, kirikud ja muud paigad Koolid, seltsid, raamatukogud, muuseumid Kultuuriloolised isikud
Hargla (Harglõ)
Kanepi
Karula
Põlva
Rõuge (Rõugõ)
Räpina (Räpinä)
Urvaste (Urvastõ)
Vastseliina (Vahtsõliina)
Võru (Võro) linn
ÜLDANDMED


• Ajalooline traditsioon Kanepi kihelkonnast [Võrguteavik] : kogunud 1929. ja 1930. a. suvel stud. fil. H. Preem-Aspel, toim. M. Kõiva. Tartu, 2007
• Eisen, M., J. Kanapää ja Kanepi. - Eesti Kirjandus, 1923, nr 2
• Esko, E. Varbuse, Kanepi, Valgjärve. Tln., 2005
• Habicht, T. Rahvapärane arhitektuur. Tln., 1977
• Hirvlaane, M. 425 - Kanepi esmamainimisest Kanapieza külana ; Kanepi kihelkonna kultuuriloolised kalendrid 2007 ja 2008. Kanepi, 2007
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
• Hirvlaane, M. Minu Kanepi. Kanepi, 2009
• Kõivupuu, M. Pulma-ja matmiskombestiku hetkeseisust. - Võru Instituudi toimõtiseq 8. Võru, 2000
• Kanepis taastati 140-aastase lauluseltsi tegevus. Koit, 8. oktoober 2009
• Kappo, J. Siin- ja sealpool maanteed. Põlva rajoon. Tln., 1989
• Kask, E. Aja-ja tööjaotus Võru rajooni maaperedes. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXI. Tln., 1966
• Kirt, K., Ivask, A., Ploom, E. Põlva rajoon. Siin-ja sealpool maanteed. Tln., 1975
• Konsin, K. Naiskäsitöö Võru rajoonis. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXI. Tln., 1966
• Laja, K. Kanepi kihelkonna kirjeldus. 1925 Ajaloo Instituudi topograafilises arhiivis
• Luts, A. Abiellumisest Võru rajoonis. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXI. Tln., 1966
• Pajusalu, K., Hennoste, T., Niit, E., Päll, P., Viikberg, J. Eesti murded ja kohanimed. Tln., 2002
• Peterson, A. Võru rajooni kaasaegne maaelamu. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXI. Tln., 1966
• Raid, V. Kanepi kihelkonna kirjeldus. 1921 Ajaloo Instituudi topograafilises arhiivis
• Remmel, M.-A. Hiie ase. Hiis Eesti rahvapärimuses. Trt., 1998
• Uuet, L. Eesti haldusjaotus 20. sajandil. Teatmik. Tln., 2002
• Uusi, H. Kui siit pilve piirilt… Tln., 1984
• Võromaa kodolugu. Kanepi kihlkund. Koostanud N. Reimann. Võro, 2004
• Võrumaa tervishoiualane kirjeldus. Koost. A. Rammul. Trt., 1932
• Võti, T. Võru rajooni maaelamute sisustusest. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXI. Tln., 1966
• Voolma, A. Võru rajooni maaelanike rõivastus. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXI. Tln., 1966
 
avalehele