Üldandmed Loodus Ajalugu
Külad, mõisad, kirikud ja muud paigad Koolid, seltsid, raamatukogud, muuseumid Kultuuriloolised isikud
Hargla (Harglõ)
Kanepi
Karula
Põlva
Rõuge (Rõugõ)
Räpina (Räpinä)
Urvaste (Urvastõ)
Vastseliina (Vahtsõliina)
Võru (Võro) linn
Üldandmed


• Eesti Entsüklopeedia. Kd 7. Tln., 1994
• Elo ja mõistminõ Vanal Võromaal inne ja parla. Tekst A. Raudsepp, M. Kõivupuu. Võro, 2009
• Esko, E. Risti-rästi läbi Põlvamaa. Põlva, 2000
• Habicht, T. Rahvapärane arhitektuur. Tln., 1977
• Ilja, V. Vennastekoguduse (herrnhutluse) ajalugu Liivimaal (Lõuna-Eesti) 1729-1750. III Tln, 2002
• Jakob Hurda mälestused noorusajast. Põlva kihelkonnast ja ta inimestest ning Himmaste külast ja
• Jakob Hurda usundi-üleskirjutised Põlva kihelkonnast. Rmt: Jakob Hurt ja kodukant, 1999
• Kõivupuu, M. Hinged puhkavad puudes. Raamat ristipuudest, nendega seotud põlistest matusetusetavadest ja uskumustest. Tln., 2009
• Kõivupuu, M. Pulma-ja matmiskombestiku hetkeseisust. - Võru Instituudi toimõtiseq 8. Võru, 2000
• Kanepi, Põlva ja Räpina naise rahvarõivad. Koostanud H. Raidla. Põlva, 2002
• Kappo, J. Siin- ja sealpool maanteed. Põlva rajoon. Tln., 1989
• Kas tunned maad. Tln., 1965
• Kask, E. Aja-ja tööjaotus Võru rajooni maaperedes. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXI. Tln. 1966
• Kirt, K. Siin- ja sealpool maanteed. Põlva rajoon. Tln., 1975
• Konsin, K. Naiskäsitöö Võru rajoonis. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXI. Tln., 1966
• Liloson, K. Põlva kihelkonna varasem asustus ja selle päritolu küsimusi. Põlvamaa kodulookogumik. Minevikumälestusi III. Põlva 2005.
• Luts, A. Abiellumisest Võru rajoonis. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXI. Tln., 1966
• Põlva eile ja täna : fotoalbum. Koost. R. S. ja M. Vill.Põlva, 2008
• Põlva kihelkond 550. Koost. R. Vill. Põlva, 2002
• Põlva rajoonis. Kodu-uurijate seminarkokkutulek 17.-20. augustini 1978. Artiklite kogumik. Tln.1978
• Põlva. Koost. R. Vill. Põlva, 1975
• Põlvamaa aastaraamat 1994, 1995, 1996, 1997
• Põlvamaa arvudes. Põlva, 1998
• Põlvamaa maastikud. Tartu, 2005
• Põlvamaa muistendid. Põlva, 2007
• Põlvamaa muistendid. Toim. R. Vill. Põlva, 2003
• Põlvamaa radadel = Die Legenden von Põlvamaa. Tekstid: A. Prangel. Põlva, 2002
• Põlvamaa rahvarõivaid = Folk costumes of Põlva County . Koost. R. Vill, H. Raidla, R.Semm. Põlva, 2007
• Põlvamaa tähtpäevade kalender 2001. Põlva, 2001
• Pajusalu, K., Hennoste, T., Niit, E., Päll, P., Viikberg, J. Eesti murded ja kohanimed. Tln., 2002
• Perfokaarte Põlva rajooni ajaloost ja loodusest. Koostanud H. Palli. Tln., 1978
• Peterson, A. Võru rajooni kaasaegne maaelamu. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXI. Tln., 1966
• Pullat, R. Võru linna ajalugu. Tln., 1984
• Saar, E. Võromaa kihlkundõ nimmist. Võro-seto tähtraamat 2009. Võro, 2008
• Tartes, H. Põlvamaa lõõtspillimängijad 1892-2007. + CD "Mängib Juhan Uppin". Saverna, 2008
• Ugart, O. Põlva kihelkonna kirjeldus. 1922 Ajaloo Instituudi topograafilises arhiivis
• Uuet, L. Eesti haldusjaotus 20. sajandil. Teatmik. Tln., 2002
• Uusi, H. Kui siit pilve piirilt… Tln., 1984
• Võromaa kodolugu. Luudus- ja aolugu. Koostanud N. Reimann. Võro, 2004
• Võromaa kodolugu. Põlva kihlkund. Koostanud N. Reimann. Võro, 2004
• Võromaa mõisa nink kihelkunna-kohto mineväl aastagasaal.Võro-seto tähtraamat 1990. Võro1989
• Võrumaa tervishoiualane kirjeldus. Koost. A. Rammul. Trt., 1932
• Võrumaa. Maateaduslik, tulunduslik ja ajalooline kirjeldus. Trt., 1926
• Võti, T. Võru rajooni maaelamute sisustusest. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXI. Tln. 1966
• Vahtra, I. Kodukandi radadel I. Võru, 2009
• Vill, S. Näitemänguraamat Põlvamaa paremad pojad. Põlva, 2009
• Voolma, A. Võru rajooni maaelanike rõivastus. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXI. Tln. 1966
• Üleriiklike asumite nimestik 1923
 
avalehele