Üldandmed Loodus Ajalugu
Külad, mõisad, kirikud ja muud paigad Koolid, seltsid, raamatukogud, muuseumid Kultuuriloolised isikud
Hargla (Harglõ)
Kanepi
Karula
Põlva
Rõuge (Rõugõ)
Räpina (Räpinä)
Urvaste (Urvastõ)
Vastseliina (Vahtsõliina)
Võru (Võro) linn
ÜLDANDMED

• Andresson, L. Ajaloolist traditsiooni Vastseliina kihelkonnast Lasva, Loosi ja Orava valdadest [Võrguteavik]. Toim. E. Tamm. Tartu, 2006
• Deemant, K. Võrumaa talupoegade usundilistest kommetest 17. sajandil. - Töörahva Elu, 15. dets. 1964
• Eesti rahvanalju. Vastseliina. - Kultuur ja Elu, 1974, nr 3
• Gustavson, H. Vastseliina võlukarp. - Igal kohal oma lugu. Tln., 1981
• Habicht, T. Rahvapärane arhitektuur. Tln., 1977
• Iga aasta inimpää järve (Vastseliina koguja Mihkel Sikk). - Loorits, O. Endis-Eesti elu-olu. Lugemispalu kaluri ja meremehe elust. I osa. Tln., 1939
• Kõivupuu, M. Pulma- ja matmiskombestiku hetkeseisust. - Võru Instituudi toimõtiseq 8. Võru, 2000
• Kahrukõrvaga Ivvan. Valimik setu ja Vastseliina muinasjutte Jaan Sandra kirjapanekutest. Koost. P.l Hagu ja R. Järv. Tartu, 2004
• Karopun, T. Vastseliina kihelkonna kirjeldus Ajaloo Instituudi topograafilises arhiivis
• Kask, E. Aja-ja tööjaotus Võru rajooni maaperedes. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXI. Tln., 1966
• Konsin, K. Naiskäsitöö Võru rajoonis. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXI. Tln., 1966
• Luts, A. Abiellumisest Võru rajoonis. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXI. Tln., 1966
• Ojala, T. Vastseliina kihelkonna kujunemisest ja ajaloost. - Vastseliina keskkooli kodulooline almanahh. Vastseliina, 1998
• Pajusalu, K., Hennoste, T., Niit, E., Päll, P., Viikberg, J. Eesti murded ja kohanimed. Tln., 2002
• Peterson, A. Võru rajooni kaasaegne maaelamu. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXI. Tln., 1966
• Piirimägi, M., Umbleja, U. Vastseliina kihelkonna ajaloost ja tänapäevast. - Vastseliina keskkooli kodulooline almanahh. Vastseliina , 1998
• Plaat, J. Eesti prohvetid ja prohvetlus XVIII - XX sajandil. - Looming, 1994 nr 9
• Press, E. Vanakuri esiq. Kohamuistend Vastseliina kirikuõpetajast, köstrist, vanakurjast. - Viruskundra, 1994, juuni
• Rahvajutte Vastseliina kihelkonnast. Koost. K. Salve, toim. P. Päär ja S. Ratso. Tln., 2001
• Ruusa rahvas. Vastseliina kihelkonna Ruusa suguvõsa meenutuste kogumik.Koost. A. Ruus ja M. Tamberg. Tln., 2007
• Sepp, A. Vastseliina kihelkond. Vastseliina ja Misso vallad [Võrguteavik]. Toim. T. Sarv. Tartu, 2007
• Tetsmann, K. Jooni endise Vastseliina kihelkonna kultuurielust. Diplomitöö, juh. J. Variste (Tallinna Riiklik Konservatoorium). Tln.,1973
• Uuet, L. Eesti haldusjaotus 20. sajandil. Teatmik. Tln., 2002
• Uusi, H. Kui siit pilve piirilt… Tln., 1984
• Võromaa kodolugu. Vahtsõliina kihlkund. Koost. N. Reimann. Võro, 2004
• Võrumaa tervishoiualane kirjeldus. Koost. A. Rammul. Trt., 1932
• Võrumaa. Maateaduslik, tulunduslik ja ajalooline kirjeldus. Trt., 1926
• Võti, T. Võru rajooni maaelamute sisustusest. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXI. Tln., 1966
• Valli, K., Kohtla, K. Küladest ja külaelust. - Vastseliina keskkooli kodulooline almanahh. Vastseliina, 1998
• Vastseliina Külade Ühenduse Teadaandmised. Vastseliina, 2006
• Vastseliina vald. - Võrumaa. Kogumik. Tln., 1997
• Voolma, A. Võru rajooni maaelanike rõivastus. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXI. Tln., 1966
• Öpik, E. Kirjeldus Lauritsa kultusest Kagu-Eestis XVII sajandi lõpul. - Keel ja Kirjandus, 1980, nr 2
 
avalehele