Üldandmed Loodus Ajalugu
Külad, mõisad, kirikud ja muud paigad Koolid, seltsid, raamatukogud, muuseumid Kultuuriloolised isikud
Hargla (Harglõ)
Kanepi
Karula
Põlva
Rõuge (Rõugõ)
Räpina (Räpinä)
Urvaste (Urvastõ)
Vastseliina (Vahtsõliina)
Võru (Võro) linn
Üldandmed

• Eesti talurahva ajalugu. Tln., 1992
• Habicht, T. Rahvapärane arhitektuur. Tln., 1977
• Kõivupuu, M. Pulma-ja matmiskombestiku hetkeseisust. - Võru Instituudi toimõtiseq 8. Võru, 2000
• Kama, P. Karula kihelkonna kujunemine. Tartu Ülikooli proseminaritöö, juhendajad M. Lõhmus ja R. Rammo. Tartu, 2008
• Kangro, B., Uibopuu,V. Meie maa. Eesti sõnas ja pildis. IV Lõuna-Eesti. Lund, 1957
• Karopun, T. Karula kihelkonna kirjeldus. 1922 Ajaloo Instituudi topograafilises arhiivis
• Karula kihelkonna vanem käsitöö. Koost. L. Jääts, O. Till, L. Freiberg. Karula, 2010
• Karula Rahvuspargi kodulehekülg
• Kask, E. Aja-ja tööjaotus Võru rajooni maaperedes. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXI. Tln., 1966
• Keskpalu, H. Valga muuseum uurib maakonda kihelkonniti ja tõestab selle sündi. Valgamaalane, 8. apr. 2003
• Konsin, K. Naiskäsitöö Võru rajoonis. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXI. Tln., 1966
• Laigna, K. Mööda Eestimaad. Tln., 1979
• Luts, A. Abiellumisest Võru rajoonis. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXI. Tln., 1966
• Merila, H. Kuidas päästa vana kultuurikollet. - Kommunist, 15., 17., 20. okt. 1987
• Merila-Lattik, H. Võru Karula ajalugu. Trt., 2002
• Mägi, H., Veri, K. Siin- ja sealpool maanteed. Valga rajoon. Tln., 1983
• Pajusalu, K., Hennoste, T., Niit, E., Päll, P., Viikberg, J. Eesti murded ja kohanimed. Tln., 2002
• Peterson, A. Võru rajooni kaasaegne maaelamu. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXI. Tln., 1966
• Puudersell, R. Karula. - Kaika suvõülikuul Lüllemäel. Võro, 1996
• Uuet, L. Eesti haldusjaotus 20. sajandil. Teatmik. Tln., 2002
• Võromaa kodolugu. Karula kihlkund. Koost. N. Reimann. Võro, 2004
• Võrumaa. Maateaduslik, tulunduslik ja ajalooline kirjeldus. Trt., 1926
• Võti, T. Võru rajooni maaelamute sisustusest. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXI. Tln., 1966
• Valgamaa tervishoiualane kirjeldus. Koost. A. Rammul. Trt., 1933
• Valgamaa. Maateaduslik, tulunduslik ja ajalooline kirjeldus. Trt., 1932
• Vares, O. Ajalooline traditsioon, kogutud suvel 1927. aastal, Karula kihelkonnas, Valga maakonnas. Võrguteavik. Tartu, 2006
• Voolma, A. Võru rajooni maaelanike rõivastus. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXI. Tln., 1966
 
avalehele