Üldandmed Loodus Ajalugu
Külad, mõisad, kirikud ja muud paigad Koolid, seltsid, raamatukogud, muuseumid Kultuuriloolised isikud
Hargla (Harglõ)
Kanepi
Karula
Põlva
Rõuge (Rõugõ)
Räpina (Räpinä)
Urvaste (Urvastõ)
Vastseliina (Vahtsõliina)
Võru (Võro) linn
ÜLDANDMED

• Eesti talurahva ajalugu. 1.kd. Tln., 1992
• Habicht, T. Rahvapärane arhitektuur. Tln., 1977
• Kõivupuu, M. Pulma-ja matmiskombestiku hetkeseisust. - Võru Instituudi toimõtiseq 8. Võru, 2000
• Kallejärv, T. Matkaradu Võru- ja Põlvamaal. Tln., 1992
• Kangro, B., Uibopuu, V. Meie maa. Eesti sõnas ja pildis. IV Lõuna-Eesti. Lund, 1957
• Kask, E. Aja-ja tööjaotus Võru rajooni maaperedes. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXI. Tln., 1966
• Konsin, K. Naiskäsitöö Võru rajoonis. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXI. Tln., 1966
• Laurson, A. Ajalooline traditsioon Urvaste kihelkonnast [Võrguteavik] Kogutud 1927. a. suvel. Tartu, 2007
• Luts, A. Abiellumisest Võru rajoonis. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXI. Tln., 1966
• Pajusalu, K., Hennoste, T., Niit, E., Päll, P., Viikberg, J. Eesti murded ja kohanimed. Tln., 2002
• Peterson, A. Võru rajooni kaasaegne maaelamu. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXI. Tln., 1966
• Remmel, M.-A. Hiie ase. Hiis Eesti rahvapärimuses. Trt., 1998
• Urgart, O. Urvaste kihelkonna kirjeldus Ajaloo Instituudi topograafilises arhiivis
• Urvaste hariduselu 315. Urvaste, 2003
• Uuet, L. Eesti haldusjaotus 20. sajandil. Teatmik. Tln., 2002
• Uusi, H. Kui siit pilve piirilt… Tln., 1984
• Võromaa kodolugu. Urvastõ kihlkund. Koost. N. Reimann. Võro, 2004
• Võrumaa tervishoiualane kirjeldus. Koost. A. Rammul. Trt., 1932
• Võrumaa. Maateaduslik, tulunduslik ja ajalooline kirjeldus. Trt., 1926
• Võti, T. Võru rajooni maaelamute sisustusest. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXI. Tln., 1966
• Voolma, A. Võru rajooni maaelanike rõivastus. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXI. Tln., 1966
 
avalehele