Üldandmed Loodus Ajalugu
Külad, mõisad, kirikud ja muud paigad Koolid, seltsid, raamatukogud, muuseumid Kultuuriloolised isikud
Hargla (Harglõ)
Kanepi
Karula
Põlva
Rõuge (Rõugõ)
Räpina (Räpinä)
Urvaste (Urvastõ)
Vastseliina (Vahtsõliina)
Võru (Võro) linn
ÜLDANDMED

• Pajusalu, K., Hennoste, T., Niit, E., Päll, P., Viikberg, J. Eesti murded ja kohanimed. Tln., 2002
• Võti, T. Võru rajooni maaelamute sisustusest. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXI. Tln., 1966
• Adson, A. Väikelinna moosekant: mälestusi Võru linnast sajandi algul. Vadstena, 1946
• Eesti puitarhitektuur. Tln., 1999
• Gussarova, O., Karma, O., Lukin, G. Sada aastat Eesti raudteed. Tln., 1970
• Ivask, A. Võru. Tln., 1967, 1976, 1980
• Kõivupuu, M. Pulma-ja matmiskombestiku hetkeseisust. - Võru Instituudi toimõtiseq 8. Võru, 2000
• Kõosaar, K. Võru 225. Palju õnne, kallis Võru! 15. aug. 2009
• Kapp, A., Nõmmik, S. Võru linna arengust. - Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat. Tln., 1966
• Kas tunned maad. Tln., 1965
• Kenk, V., Ploom, E. Siin-ja sealpool maanteed. Võru rajoon. Tln., 1972
• Kevad, K. Kersti Kõosaar: Võrul on võlu. Võrumaa Teataja, 22. aug. 2009
• Luts, A. Abiellumisest Võru rajoonis. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXI. Tln., 1966
• Needo, E. Miljööväärtused Võru vanalinnas. Võrumaa Teataja, 21. dets. 2004
• Peterson, A. Võru rajooni kaasaegne maaelamu. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXI. Tln., 1966
• Ploom, E., Veri, K. Siin-ja sealpool maanteed. Võru rajoon. Tln., 1980
• Pullat, R. Eesti linnad ja linlased XVIII sajandi lõpust 1917. aastani. Tln., 1972
• Pullat, R. Eesti linnarahvastiku etniline koosseis aastail 1917 - 1940. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXIII. Tln., 1968
• Pullat, R. Eesti linnarahvastiku etniline koosseis XIX sajandil ja XX sajandi algul (kuni 1913). - Etnograafiamuuseumi aastaraamat XXV. Tln., 1971
• Pullat, R. Linnad kodanlikus Eestis. Tln., 1978
• Pullat, R. Võru linna ajalugu Tln., 1984
• Raudvassar, V. Võru sünnipäevale mõeldes. Võrumaa Teataja, 19. aug. 2006
• Raudvassar, V. Võrumaa Vabatahtliku Tuletõrjeühingu kroonika 1920 - 1940. Võru, 1985 Käsikiri Eesti Tuletõrjemuuseumis
• Rindelinn Võru. Võru, 1999
• Simm, P. Võru linn. Majandusgeograafiline ülevaade. Diplomitöö. Trt., 1962
• Turist Kagu-Eestis. Trt., 1923
• Uuet, L. Eesti haldusjaotus 20. sajandil. Teatmik. Tln., 2002
• Uusi, H. Kui siit pilve piirilt… Tln., 1984
• Võro liin. Rmt: Võromaa kodolugu. Koost. N. Reimann. Võro, 2004
• Võru 225. Võrumaa Teataja, 22. aug. 2009
• Võru eile ja täna. Võru, 1964
• Võru juubelialbum 1932.
• Võru linn 150-ne aastane. Koost. F. Suit ja M. Melesk. Võru, 1934
• Võru Linnaapteek ja Rohukauplus 25-aastased. Trt., 1939
• Võru-Petseri tutvustaja. Trt., 1936
• Võrumaa ja võrulased. Tln., 1986
• Võrumaa tervishoiualane kirjeldus. Koost. A. Rammul. Trt., 1932
• Võrumaa. Maateaduslik, tulunduslik ja ajalooline kirjeldus. Trt., 1926
• Vana Võru. Ehitised ja inimesed. Toim. T. Karjahärm. Tln, 2007
• Wolmer, L. Võru maakond ja linn. (Arstide nimekiri) Trt., 1924
 
avalehele