Üldandmed Loodus Ajalugu
Külad, mõisad, kirikud ja muud paigad Koolid, seltsid, raamatukogud, muuseumid Kultuuriloolised isikud
Hargla (Harglõ)
Kanepi
Karula
Põlva
Rõuge (Rõugõ)
Räpina (Räpinä)
Urvaste (Urvastõ)
Vastseliina (Vahtsõliina)
Võru (Võro) linn
Üldandmed

• Adson, A. Sännast, Rõugest ja Haanjast. Meie maa. - Eesti sõnas ja pildis IV. Lõuna-Eesti. Lund, 1957
• Eesti talurahva ajalugu 1 kd. Tln., 1992
• Habicht, T. Rahvapärane arhitektuur. Tln., 1977
• Haidak, F. Võrumaa väike-elektrijaamu. Võru, 1969 Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Harju, Ü. Kiristaja Arvis: ku löüdse suukilpkunna, jäi eski süä saisma. Uma Leht, 22. süküskuu päiv (sept.) 2009
• Ivask, A. Haanjamaa. Tln., 1962, 1976
• Ivask, A. Mööda Haanjamaad. Võru, 1959 Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Kõivupuu, M. Pulma-ja matmiskombestiku hetkeseisust. - Võru Instituudi toimõtiseq 8. Võru, 2000
• Kask, E. Aja-ja tööjaotus Võru rajooni maaperedes. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXI. Tln., 1966
• Kenk, V., Ploom, E. Siin- ja selpool maanteed. Võru rajoon. Tln., 1972
• Kiho, T. Rõuge. Luup 1996, nr 4
• Konsin, K. Naiskäsitöö Võru rajoonis. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXI. Tln., 1966
• Laul, S. Kas lõunaeesti murdealade kujunemine on arheoloogiliselt jälgitav? - Emakeele Seltsi aastaraamat 30. 1984. Tln., 1986
• Leht, M-A. ERMi kogudest leiab üle 2000 Võrumaa kihelkondadest pärit eseme. Võrumaa Teataja Elu ja kultuur, 18. apr. 2009
• Leht, M-A. Rõuge valla mõisate tulevik sõltub rahast. Võrumaa Teataja Elu, 16. märts, 2002
• Leht, M.-A. Rõuges arenevad firmad ja turism. - Võrumaa Teataja, 21. sept. 1996
• Luts, A. Abiellumisest Võru rajoonis. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXI. Tln., 1966
• Pajumets, V. Rõuge areng on ikka seotud "Arenguga". - 23. dets. 1995
• Pajusalu, K., Hennoste, T., Niit, E., Päll, P., Viikberg, J. Eesti murded ja kohanimed. Tln., 2002
• Palli, H. Rõuge rahvas XVII sajandi teisel poolel. - Ajaloolise demograafia probleeme Eestis. Tln., 1973
• Peterson, A. Võru rajooni kaasaegne maaelamu. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXI. Tln., 1966
• Ploom, E. Pärlijõgi. Tln., 1988
• Potter, T. Naisküsimus Rõuge kihelkonna kohamuistendites. Maa-alused. Tartu, 2000
• Remmel, M.-A. Hiie ase. Hiis Eesti rahvapärimuses. Trt., 1998
• Remmel, M.-A., Potter, T., Valk, H. Rõuge kihelkond: paigad ja pärimus. Trt., 2001
• Saar, E. Võromaa kihlkundõ nimmist. Võro-seto tähtraamat 2009. Võro, 2008
• Suik, A. Rõuge kihelkonna kirjeldus. 1922 Ajaloo Instituudi topograafilises arhiivis
• Uuet, L. Eesti haldusjaotus 20. sajandil. Teatmik. Tln., 2002
• Uusi, H. Kui siit pilve piirilt… Tln., 1984
• Võromaa kodulugu. Rõugõ kihlkund. Koost. N. Reimann. Võro, 2004
• Võrumaa ja võrulased. Tln., 1986
• Võrumaa ja võrulased. Tln., 1986
• Võrumaa tervishoiualane kirjeldus. Koost. A. Rammul. Trt., 1932
• Võrumaa tervishoiualane kirjeldus. Koost. A. Rammul. Trt., 1932
• Võrumaa. Maateaduslik, tulunduslik ja ajalooline kirjeldus. Trt., 1926
• Võrumaa. Maateaduslik, tulunduslik ja ajalooline kirjeldus. Trt., 1926
• Võti, T. Võru rajooni maaelamute sisustusest. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXI. Tln., 1966
• Voolma, A. Võru rajooni maaelanike rõivastus. - Etnograafia Muuseumi aastaraamat XXI. Tln., 1966
 
avalehele