Hargla (Harglõ)
Kanepi
Karula
Põlva
Rõuge (Rõugõ)
Räpina (Räpinä)
Urvaste (Urvastõ)
Vastseliina (Vahtsõliina)
Võru (Võro) linn
 

AJALOOLISE VÕRUMAA KOHTADE JA INIMESTE BIBLIOGRAAFILINE ANDMEBAAS

Esitatud bibliograafilisse andmebaasi on kogutud valik kirjandust Võrumaa kaheksa kihelkonna ja Võru linna ajaloo, looduse, haridus- ja seltsielu, eriliste hoonete ja mälestusmärkide ning siit pärit või siin elanud-töötanud ilmaelu muutnud inimeste kohta.
Välja pakutud kirjanduse nimestik pole suunatud professionaalsele akadeemilisele ajaloolasele, vaid eelkõige koduloohuvilisele uurijale ja ajaloolise Võrumaa kooliõpetajale või kultuuritöötajale. Seetõttu pole siia märgitud ei arhiiviallikaid ega saksakeelset vanemat kirjandust. Kirjandusnimestiku koostamisel on peetud oluliseks selle kättesaadavust, mistõttu käsikirjaliste kirjutiste (sageli ainueksemplarid) ja väikesetiraažiliste trükiste puhul on lisatud nende asukoht.
Bibliograafianimestikus ei leidu uurimusi võru keele kohta. Keelehuvilisele soovitame Karl Pajusalu koostatud lõunaeesti murdeid käsitlevat valikbibliograafiat, mis on avaldatud kogumikus Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse aastaraamat I. Tartu 2002.
Esitatud bibliograafianimestik ajaloolise Võrumaa kohta ei ole lõplik ning edaspidi jätkub selle täiendamine.

KIROTUISI AOLUULIDSÕ VÕROMAA KOTUSSIDÕ JA INEMIISI KOTSILÕ

Siiäq ülesloetustõ om kokko´ kirändüst Võromaa katsa kihlkunna ja Võro liina aoluu, luudusõ, kooli- ja seldsielo, esiqmuudu maio ja mälehtüsmärke ni siist kandist peri vai siin elänüide ja tüüd tennüide ilmaello mõotanuidõ inemiisi kotsilõ.
Vällä pakut kirändüse nimekiri olõ ei mõtõld aoluu uur´misõgaq leibä tiin´vä aoluulasõ jaos, a taht avitaq kodoluu-huvigaq uurjat ja aoluulidsõ Võromaa kuul´meistrit vai kultuuritüütäjät. Tuuperäst ei olõq siiäq ärq märgit arhiivilättit ja saksakeelist vanõmbat kirändüst. Kirändüse nimekirä kokkopanõgi man om kygõ tähtsämbas peet tuud, et otsitava lihtsähe kätte löüdnüq. Tuuperäst om käsikiräliidsi kirotuisi ja väiko trükünumbrigaq välläandidõ taadõ ärq märgit kotus, kon naid kaiaq saa.
Tan nimekirän olõ ei uur´mistöid võro keele kottalõ. Tuu, kiä noid taht uuriq, või lukõq Karl Pajusalu puult kokko pantut nimekirjä lõunaeesti murdidõ kottalõ raamatust Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse aastaraamat I. Tartu, 2002.

Seo ülesloetus aoluulidsõ Võromaa kotsilõ vällä antuq kirändüsest olõ - ei lukku pant. Siiäq saa kimmähe viil vahtsit välläandit mano pandaq.

avalehele